Co je infrapanel a infratopení

Infrapanely patří již několik let k často využívaným způsobům vytápění domácnosti. Co si vlastně představit pod tímto slovním označením a je tento druh topení vůbec efektivní a ekonomický?


Infrapanel je vyhřívaná stěna nebo strop, která používá infračervené záření v kombinaci s konvekčním teplým vzduchem, aby poskytla vnitřní teplo. Tato technologie může být skvělou alternativou k přímotopu nebo otopné soustavě, jelikož může být efektivnější při snižování nákladů za energii. Mezi další výhody patří, že infrapanel má schopnost zvyšovat teplotu ještě dříve, než je aktivován přímotop nebo ostatní teplovodní soustava.

Infrapanely jsou v podstatě nenápadná speciální topná zařízení, která mají nejčastěji podobu klasické desky připomínající obraz. Obvykle také dochází k povrchovým úpravám těchto produktů tak, aby tvořily kromě příjemného tepla, také designový prvek daného interiéru. Výjimku však netvoří ani výrobky atypických tvarů a rozměrů, u nichž však dochází k úměrnému navyšování ceny.

Již samotný název tohoto prvku do určité míry napovídá, že nepůjde o běžný způsob vytápění, ale důležitou roli sehraje infračervené záření, které je podobné tomu vycházejícímu ze samotného slunce, samozřejmě v naprosto čisté a zdraví nezávadné podobě.

Princip fungování infrapanelu


Infrapanely principiálně vyzařují infravlnné teplo. To je jemné teplo, které se brzy po vyzařování cítí na kůži jako příjemné teplo. Infrasauny rozptýlí teplo do prostoru, kde je potřeba: vymění studený vzduch za teplý vzduch. Díky této vlastnosti se infrapanely často používají ve saunách. Infrapanel se skládá z tepelného vyzařovacího panelu, který se nachází na jedné straně infrapanelu. Druhá strana infrapanelu může mít držák nebo se může jednoduše zasunout do stěny atd. Některé infrapanely mají i další komponenty, například termostat, další regulační prvky. Po nastavení výstupu tepla se infrapanely často samy vypínají, aby se dosáhlo požadované teploty. Tento princip je použitelný v mnoha situacích a využívá se k oheňmístní termostaty.

Nejvhodnější srovnání infrapanelu je bezpochyby s klasickým plynovým vytápěním. Právě to ohřívá všechen vzduch v místnosti a poskytuje vám odpovídající pocit tepla. Infrapanel pracuje však zcela odlišně. Ten s pomocí infračervených paprsků ohřívá předměty kolem sebe nebo ty, jež mu stojí v cestě, nikoliv okolní vzduch.

Díky sálavému teplu tak můžete pocítit stejné zahřátí těla v různých výškových úrovních místnosti, na rozdíl od klasického vytápění, kde může být rozdíl teplot mezi podlahou a stropem až několik stupňů.

Z výše uvedené definice také vyplývá, že infrapanely je třeba umísťovat do takových míst, kde jim ve vyzařování infračervených paprsků nestojí nic v cestě. Pakliže byste před tyto prvky umístili libovolný nábytek, bude představovat určité stínítko a teplo se nebude šířit dál.

Klady a zápory infrapanelů

Vzhledem k tomu, že při produkci tepla nedochází k jakékoliv cirkulaci vzduchu, jsou infrapanely vhodné především pro alergiky a osoby s různými dýchacími obtížemi. V závislosti na principu fungování jednotlivých panelů, lze očekávat také vysoušení přirozené vlhkosti v prostředí nebo v samotném zdivu.

Klady: • Infrapanely jsou velmi účinné, poskytují velmi intenzivní teplo. • Infrapanely jsou lepší než běžné radiátory nebo konvektory, protože jsou to více účelné, protože jsou to více účelné a efektivní vykurovací systémy, které jsou velmi efektivní. • Infrapanely jsou velmi flexibilní; můžete je vybavení svůj dům, aby se hodily pro vaše potřeby a navíc je můžete instalovat, kdykoliv se vám zlíbí. • Infrapanely spotřebovávají mnohem méně elektrické energie než jiné systémy vytápění, což je nákladově efektivníjší.

Proti: • Nedostatek pohodlí: Infrapanely mohou být velmi silné, což může vést k pocitu nepohodlí, který je spojen s přehřátím. • Nevýhody nízkých teplot: Infrapanely nevyhřívají místnost tak rychle jako běžné konvenční vytápěcí systémy. • Náklady na instalaci: Náklady na instalaci panelů jsou často vyšší než u jiných typů vytápění.

Účinnost tohoto prvku se v maximálním výkonu projeví po cca 15 minutách. Díky absorpci pokožky jsou dopadající vlny záření velice příjemné a intenzivní, čímž máte pocit dostatečného tepla.

V závislosti na velikosti zvoleného infrapanelu se můžete těšit na optimální výkon, s pomocí něhož vám bude stačit pouze jediný panel v místnosti. Navíc odpadá jakákoliv údržba nebo hlučnost, což se nedá říci o běžných typech vytápění.

Infrapanely však přináší i určitá negativa, která vychází z výše zmíněného. Každá místnost si žádá samostatný panel, protože teplo nelze šířit otevřenými dveřmi. V cestě infrapanelu nesmí být žádný stínící předmět, aby docházelo k zahřívání v co největší ploše. Mezi negativní elementy je řazena také přemíra průvanu v prostoru.

Nákladnost domácích infrapanelů

Z hlediska vstupní investice počítejte s cenou kolem 4.000,– Kč až 15.000,– Kč za běžný infrapanel odpovídajícího vzhledu a výkonu. Při vybavení celé domácnosti se tedy náklady šplhají i přes 100.000,– Kč, což není cena výrazně nižší oproti klasickému plynovému systému. Stejně tak je to i v případě ročních provozních nákladů.

Značných úspor se však můžete domoci nejenom při instalaci jednotlivých prvků, ale také nákladech na spotřebu elektřiny a jakékoliv údržbě. Zde už se v porovnání s plynem jedná o tisícikorunové částky, které vám mohou zaručit návratnost infrapanelů během několika let.

Nežli se však rozhodnete pro pořízení tohoto moderního řešení, okuste nejprve pocit sálavého tepla v jakékoliv jiné domácnosti, ať na vlastní kůži cítíte, do čeho jdete.

Infrapanely jsou relativně levnou možností vytápění. Náklady na infrapanely se v závislosti na velikosti, množství a kvalitě odhadují na od 800 až do 4000 Kč za kus. Náklady na instalaci a údržbu jsou však trochu vyšší, než s čím počítat, když vybíráte infrapanely. Instalace infrapanelů může být složitá a náročná, a to nejen pro osobní instalaci, ale i pro profesionální servis. Náklady na instalaci se pohybují od 1 500 do 10 000 Kč, v závislosti na požadavcích a velikosti. Údržba infrapanelů je obvykle zahrnuta v nákladech na instalaci, ale může být nutné investovat do dalších častých kontrol a oprav. To může zvýšit náklady na údržbu až na 500 Kč za rok.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang