Nahodilá událost

Nahodilá událost je neovlivnitelná vůlí pojištěnce, a pokud jsou splněné podmínky pro nahodilou událost a zároveň jsou i splněné další podmínky v pojistné smlouvě, stává se z nahodilé události pojistná událost.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang