Kalkulačka povinného ručení

Povinné ručení je jedním z nejdůležitějších pojistných produktů. Umožňuje vlastníkům motorových vozidel cestovat bez obav. Jak na nejlevnější povinné ručení?

Povinné ručení je druh pojištění, které je pro všechny motoristy v České republice povinné. Toto pojištění je určeno k tomu, aby pokrylo škody, které motorista může způsobit jinému motoristovi či chodci.

Povinné ručení vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem. Co všechno je nutné vědět o povinném ručení? A jak na něm lze ušetřit?

Co je povinné ručení?

Povinné ručení je pojištění, které musí mít všichni vlastníci motorových vozidel povinně uzavřeno. Jde o zákonem stanovenou povinnost. Ostatně právě proto se mu lidově říká „povinné“.

Správné označení je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a všechno, co je povinného ručení týká, upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Povinné ručení má za úkol nahradit škodu, kterou vlastník vozidla způsobil třetím osobám. Povinné ručení nabízejí všechny pojišťovny. Každá pojišťovna nabízí různé sazby, které se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako je typ vozu, rizikovost řidiče atd.

Povinné ručení se obvykle uzavírá na rok a platí se jednorázově, nebo je možné zaplatit i po částech. Uzavřením povinného ručení se vlastník vozidla stává pojistníkem.

To znamená, že pojišťovna je povinna vyplatit náhradu škody třetí osobě, kterou vlastník vozidla způsobil.

Proč mít sjednané povinné ručení?

Existuje několik výhod, které přináší povinné ručení. Tím nejdůležitějším je to, že v případě nehody pojišťovna škůdce zaplatí poškozeným veškerou škodu a újmu, která jim vznikla.

Jedná se jak o škodu na majetku, tak o újmu na zdraví. Díky tomu škůdce, který je pojištěn, nemusí platit nic z vlastní kapsy.

Vzhledem k tomu, že toto pojištění je povinné, hrozí tomu, kdo ho sjednané nemá, pokuta. Ta se může vyšplhat až do 40 000 korun. Je tedy jasné, že nemít povinné ručení je zbytečný risk.

Co kryje povinné ručení?

Pojištěný má v případě nehody právo, aby za něj pojišťovna uhradila poškozenému následující:

  • způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • náklady spojené s léčením hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
  • ušlý zisk,
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty k plnění nebo neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna poskytne plnění nejvýše do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě, přičemž limit pojistného plnění musí odpovídat nejméně 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného a nejméně 35 000 000 Kč za škodu na věcech bez ohledu na počet poškozených.

Jak vybrat povinné ručení?

Vybrat povinné ručení pro svůj vůz je důležité rozhodnutí. Pokud chce mít motorista jistotu, že je dobře pojištěný, musí se zaměřit na všechny aspekty pojištění.

Než začne vybírat pojišťovnu, je důležité, aby se podíval na to, jaké pojistné podmínky nabízí různé pojišťovny. Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je cena. Je důležité porovnat ceny povinného ručení a přesvědčit se, že člověk má nejlepší možnou nabídku.

Ovšem cena by neměla být rozhodující. Je také důležité se podívat na to, jaké služby „navíc“ jsou k dispozici. Některé pojišťovny poskytují zákazníkům asistenční služby a jiné výhody.

S výběrem povinného ručení pomůžou jednoduché online nástroje, kterými jsou různé srovnávače povinného ručení. Díky nim zájemce během pár minut zjistí, jaké jsou aktuální nabídky na trhu, jaké jsou podmínky a ceny pojištění.

V případě zájmu lze povinné ručení rovnou online sjednat. Zájemce tak často obdrží i slevu.

Cena povinného ručení – na čem závisí?

Cena povinného ručení je ovlivňována několika faktory. Hlavními faktory jsou:

  • věk řidiče,
  • bydliště řidiče,
  • typ a výkon vozidla,
  • délka období bez nehod.

Věk řidiče je velmi důležitým faktorem, protože ti mladší jsou obecně vnímáni jako rizikovější řidiči. Čím starší řidič, tím menší je riziko dopravní nehody. Ovšem senioři už jsou zase vnímáni jako rizikovější.

Faktorem, který ovlivňuje cenu povinného ručení, je i historie řidiče neboli délka bezeškodního období. Pokud řidič častěji bourá, cena povinného ručení bude vyšší. Naopak ti, kdo nebourají, budou platit méně.

Vyšší cenu pojistky také mají řidiči žijící ve větších městech, protože tam je riziko vzniku dopravní nehody vyšší.

Obecně lze říci, že nejlevnější povinné ručení má řidič středního věku, který nebourá a žije v menším městě.

Nejlevnější povinné ručení

Získat nejlevnější povinné ručení chce každý motorista. Není třeba prozkoumávat nabídky jednotlivých bank. Lze totiž použít srovnávače a kalkulačky povinného ručení.

Jak kalkulačky povinného ručení fungují? Je to naprosto jednoduché. Stačí vložit údaje o automobilu a základní údaje majiteli.

Ve druhém kroku zájemce uvidí nabídky seřazené podle cen a zároveň získá přehled, co všechno je v daném pojištění zahrnuto.

Pokud se pro některou z nabídek rozhodne, může povinné ručení hned sjednat. Nevybere-li si, nic se neděje. Kalkulačky povinného ručení jsou nezávazné a zdarma.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang