Jaká jsou práva spotřebitelů

Spotřebitelé mají právo, aby dostali za své peníze zboží či služby přiměřené kvality. Nakupujícím je každý z nás, a proto by také každý měl mít základní znalosti o svých spotřebitelských právech.

Zdroje práv kupujících

Práva kupujících vycházejí ze zákona. Jejich hlavními zdroji jsou především následující předpisy:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: Najdete v něm ustanovení o kupní smlouvě ohledně prodeje zboží v obchodě, ale i mimo něj, úpravu odpovědnosti za škodu, jež způsobí vadný výrobek, a další ustanovení.
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Obsahuje hlavně ustanovení související s prodejem zboží, konkrétně např. požadavek poctivosti prodeje a zákaz nekalých obchodních praktik, informační povinnosti, správný průběh reklamačního řízení, zákaz diskriminace spotřebitele atd.
  • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru: Dozvíte se z něj o svých právech ohledně koupě zboží na splátky a o získávání spotřebitelského úvěru.
  • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků: Obsahuje obecnou povinnost výrobců a dovozců dodávat na trh pouze bezpečné zboží. Spotřebitel je může na náklady distributora či výrobce vrátit.
  • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách: Je v něm uveden proces sjednávání cen a to, jak má být zboží označeno cenami.
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: Najdete v něm práva a povinnosti týkající se živnostenského podnikání.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang