Výběr finančního poradce

Jak zacházet s finančními prostředky, aby přinesly co největší zhodnocení, případně aby se člověk kvůli půjčkám nedostal do dluhové pasti? V tom může pomoci finanční poradce, jejich kvalita se však značně liší. Jak vybrat správného finančního poradce, který dokáže opravdu poradit a nenutí klientům zbytečné produkty? 

Finanční poradce je odborníkem, který má znalosti z oblasti služeb a produktů bank, pojišťoven a dalších finančních institucí. Často se jedná o nezávislou osobu, která vyhledává pro své klienty optimální řešení jejich situace.

Existují však také finanční poradci konkrétních finančních ústavů, kteří logicky nabízejí produkty dané banky nebo pojišťovny. S těmi se člověk setká na pobočce kterékoliv banky. Pokud však chce člověk s někým spolupracovat dlouhodobě, je dobré oslovit nezávislou osobu, která nebude propagovat pouze domácí produkty. 

S čím větším množstvím bank a pojišťoven má finanční poradce uzavřenou smlouvu, tím lépe, protože o to širší nabídku může klientům vzápětí nabídnout. 


Finanční poradci mohou být placeni formou provizního systému dle smlouvy s finanční institucí, a také mohou vybírat paušální částku za poradenskou činnost. Obě možnosti mají své výhody i nevýhody.

Jak poznat kvalitního finančního poradce

Finanční poradce během své práce získá dokonalý přehled o finanční situaci klienta, proto je velmi důležité, aby byl důvěryhodný. Klient by se měl v přítomnosti finančního poradce cítit dobře, být uvolněný a měl by mít pocit, že se na něj může obrátit s jakýmkoliv problémem. Finanční poradce je v podstatě důvěrník, který nalézá řešení v různých životních situacích a pomůže klientovi vybudovat finanční plán.

Finančních poradců je však na českém trhu velké množství a jejich schopnosti a dovednosti se značně liší. Jak tedy vybrat toho správného? 

5 tipů, jak vybrat správného finančního poradce

 • registrace u ČNB: Všichni finanční poradci musí být registrováni u České národní banky, což si lze ověřit na webových stránkách této instituce.
 • reference: Nejlepší je najít si finančního poradce podle referencí od konkrétních klientů, recenze na jednotlivé finanční poradce lze najít také na internetu. 
 • první schůzka: Seriózní finanční poradce nejdříve zjišťuje finanční situaci klienta a jeho finanční plány do budoucna. Pokud se první schůzka odehrává ve formě nabídky služeb, nejedná se pravděpodobně o seriózního finančního poradce. 
 • sdílnost: Je dobré se zajímat se o to, s jakými finančními institucemi finanční poradce spolupracuje i jaké jsou jeho provize. Poctivý poradce nemá důvod cokoliv zatajovat.
 • odpovědi na otázky: Už během první schůzky si lze ověřit, zda má finanční poradce potřebné odborné znalosti. Určitě je vhodné si pro něj připravit různé typy otázek, ze kterých lze rozpoznat, zdali se jedná o kvalitního poradce nebo ne. 

U finančního poradce není důležitá pouze jeho odbornost, ale také osobní přístup k dané profesi a etické a morální zásady, kterými disponuje. 

Finanční poradce pomůže s důležitými finančními rozhodnutími.

Co by měl kvalitní finanční poradce splňovat 

Dobrý finanční poradce je člověk, který má určitý soubor vlastností a charakteristik, které ho odlišují od ostatních. Nejenže se vyzná ve finančních záležitostech, ale má také potřebné dovednosti a vlastnosti, aby dokázal vést jednotlivce k přijímání správných finančních rozhodnutí. 

Mezi klíčové vlastnosti, které je třeba u dobrého finančního poradce hledat patří např: 

 • vzdělání a kvalifikace
 • zkušenosti
 • komunikační dovednosti
 • etické standardy
 • individuální přístup
 • kontinuální vzdělávání
 • empatie
 • transparentnost

Dobrý finanční poradce by měl mít potřebné vzdělání a kvalifikaci v oblasti financí. Měl by mít vysokoškolské vzdělání v oboru financí, účetnictví nebo v příbuzném oboru a také všechny příslušné certifikáty nebo licence. Tím je zajištěno, že má pevné základy znalostí a zkušeností, aby mohl klientům poradit s jejich financemi.

Dobrý finanční poradce by měl mít několik let zkušeností s prací s jednotlivci a pomáhat jim s jejich finančními cíli. Tyto praktické zkušenosti pomáhají pochopit a předvídat problémy, kterým mohou jejich klienti čelit, a poskytnout tak ty nejlepší možné rady.

Dobrý finanční poradce by měl být vynikajícím komunikátorem a mít silné schopnosti naslouchat. Musí být schopen efektivně předávat složité finanční informace a koncepty jasným a srozumitelným způsobem. Dále by měl být schopen aktivně naslouchat svým klientům, porozumět jejich obavám a cílům a podle toho přizpůsobit své rady.

Vzhledem k tomu, že finanční záležitosti zahrnují vysokou míru důvěry, je nezbytné, aby dobrý finanční poradce dodržoval přísné etické normy. Měl by jednat v nejlepším zájmu svých klientů a neměl by být ve střetu zájmů. Tím je zajištěno, že jejich rady a doporučení jsou nestranné a v nejlepším zájmu klientů.

Každý jednotlivec je ve své finanční situaci jedinečný a dobrý finanční poradce si to uvědomuje. Měl by proto mít individuální přístup ke každému klientovi a zohledňovat jeho konkrétní finanční cíle, toleranci k riziku a aktuální finanční situaci. Díky tomu může poskytovat rady a řešení šité na míru, která jsou vhodná pro potřeby každého klienta.

Dobrý finanční poradce si uvědomuje, že je důležité, aby byl neustále informován o nejnovějších trendech a strategiích. Měl by se pravidelně účastnit seminářů, workshopů a konferencí, aby si rozšířil své znalosti a dovednosti.

Dobrý finanční poradce by měl mít empatii vůči svým klientům a chápat emoce, které se pojí se správou financí. Měl by být schopen poskytnout svým klientům emocionální podporu a posílit je v rozhodování o jejich penězích na základě předložených informací.

Otevřená komunikace a transparentnost jsou ve vztahu mezi klientem a poradcem klíčové. Dobrý finanční poradce by měl být transparentní, pokud jde o jeho poplatky a služby, a měl by být pro své klienty snadno dostupný v případě jakýchkoliv dotazů nebo obav.

Při výběru finančního poradce je nezbytné provést důkladný průzkum a zhodnotit tyto vlastnosti, aby měl klient jistotu, že se mu dostane toho nejlepšího vedení na jeho finanční cestě.

Vodítka, která upozorňují na neseriózního finančního poradce

Najít seriózního a kvalitního finančního poradce není jednoduchý úkol a je tedy důležité si vymezit dostatek času. Zároveň je důležité si uvědomit, že člověk nemusí začít spolupracovat s prvním finančním poradcem, kterého osloví. 

Ve vztahu mezi finančním poradcem a klientem musí panovat důvěra, proto pokud se člověk necítí v přítomnosti finančního poradce dobře, měl by raději hledat dál. S kvalitním finančním poradcem lidé spolupracují i desítky let. Takovou spolupráci nelze uzavřít jen tak s někým. 

 • na první schůzce nabízí finanční poradce klientovi nové produkty, protože ty jeho stávající vyhodnotí jako špatné
 • finanční poradce mluví pouze o obecných výhodách produktu, který nabízí (často i vnucuje) a klient např. neví, proč by daný produkt měl konkrétně potřebovat
 • místo vysvětlení finančních záležitostí využívá manipulativních technik, které mají klienta přesvědčit o výhodnosti daných produktů 
 • finanční poradce nabízí univerzální řešení, která jsou, dle jeho názoru, vhodná pro každého (finanční situace se ale u každého klienta liší, a proto se musí logicky lišit i zvolené produkty)
 • finanční poradce se detailně nezajímá o finanční situaci klienta, což je vždy klíčové na první schůzce
 • finanční poradce nebudí v klientovi důvěru (nervózní nebo sebevědomá gestikulace, pozdní příchod apod.)

Dalším důležitým faktorem, který je třeba zvážit, je styl komunikace poradce a to, jak často s ním bude člověk v kontaktu. Někteří poradci poskytují průběžnou podporu a komunikaci, zatímco jiní mohou mít omezený kontakt. Je důležité najít poradce, který reaguje pružně na požadavky klienta a pracuje rychle. 

Závěrem

Při výběru finančního poradce je důležité důvěřovat svým instinktům. Pokud se člověk cítí nepříjemně nebo si není jistý nějakým aspektem finančního poradce, je lepší se obrátit na někoho jiného. 

V sázce je vlastní finanční pohoda, a proto je zásadní najít poradce, který je kvalifikovaný, důvěryhodný a v souladu s danými cíli. Důkladným prozkoumáním a prověřením potenciálních poradců, otevřenou komunikací a důvěrou ve svůj instinkt lze najít dobrého finančního poradce, který může poskytnout cenné vedení a podporu na dlouhé finanční cestě.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang