Akutní onemocnění

Akutní onemocnění je označení pro nemoci nebo poruchy zdraví, které nastávají náhle, mají rychlý vývoj a často vyžadují návštěvu lékaře. Co je akutní onemocnění? A proč je akutní onemocnění důležité v cestovním pojištění?

Každý ví, že je důležité věnovat patřičnou pozornost svému zdraví. Správná prevence je klíčem k dobrému zdravotnímu stavu a omezení akutních onemocnění.

Prevence zahrnuje pravidelné návštěvy u lékaře, vyšetření krve a očkování. Tato preventivní opatření jsou nezbytná k tomu, aby bylo možné včas odhalit případné zdravotní problémy. Dodržováním správné životosprávy člověk předejde situacím, kdy se z akutního onemocnění stane chronický stav.

Co dělat při akutním onemocnění? A jaký vliv má akutní onemocnění pojistné plnění z cestovního pojištění?

Co je akutní onemocnění?

Jako akutní onemocnění se označuje náhlý a naléhavý stav, který obvykle začíná velmi rychle, trvá krátce a má intenzivní příznaky.

Akutní onemocnění mohou být vyvolána různými faktory, jako například infekce, rýma, kašel, střevní chřipka, zánět uší anebo plané neštovice, alergická reakce, trauma, vysoké teploty nebo nadměrná konzumace alkoholu či drog.

Akutní onemocnění se projevují náhlým nástupem příznaků jako je bolest, zvracení, zimnice, bolesti břicha, nevolnost, horečka, kašel nebo dušnost.

Náhlá onemocnění mohou být způsobena bakteriemi, viry, parazity nebo houbami. Při podezření na akutní onemocnění je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Lékař provede vyšetření zdravotního stavu a další testy, aby stanovil diagnózu a předepsal léčbu. Přísné dodržování lékařských pokynů může pomoci urychlit proces hojení a zabránit komplikacím.

V některých případech je nutná i hospitalizace nemocného. Neléčené akutní stavy totiž mohou skončit smrtí nebo trvalým poškozením zdraví.

Některá akutní onemocnění sice vyřeší organismus sám bez nutnosti lékařského ošetření, ovšem není radno tato onemocnění podceňovat.

Co je chronické onemocnění?

Opakem akutního onemocnění je chronické onemocnění. Jedná se o dlouhodobě trvající nemoc, jejíž původ je buď vrozený, nebo získaný v průběhu života

Mezi chronické nemoci patří zejména:

 • srdeční choroby
 • cukrovka (diabetes)
 • mozkové mrtvice
 • roztroušená skleróza
 • nemocí dýchacích cest
 • tyreoiditidu (chronický autoimunitní zánět štítné žlázy)
 • rakovina
 • Crohnova choroba
 • epilepsie
 • Alzheimerova choroba
 • kožní nemoci (atopický ekzém, lupénka)
 • celiakie (alergie na lepek)

U některých chronických onemocnění je nutná léčba léky, fyzioterapie, cvičení, dieta nebo psychoterapie. U jiných nemocí může být vhodná chirurgická léčba nebo transplantace. V každém případě je důležité dodržovat doporučení lékaře.

Akutní onemocnění a cestovní pojištění

Akutní onemocnění a chronické onemocnění jsou důležitými pojmy také v oblasti pojištění, a to zejména cestovního. Řeší se totiž, na úhradu jakých nákladů ošetření a léčení má pojištěný nárok.

V první řadě musí akutní onemocnění nastat v průběhu trvání cestovního pojištění. Tato nemoc nesmí propuknout ještě před zahraniční cestou. Pokud fyzická či psychická nemoc propukla před vznikem cestovního pojištění, nevzniká nárok na pojistné plnění.

Pojišťovny také vyjímají z nároku na pojistné plnění chronické onemocnění. To je vleklé onemocnění, jehož léčení probíhá dlouhou dobu. Obvykle déle než několik měsíců. Chronická onemocnění bývají obtížněji léčitelná i vyléčitelná, případně nemusí být vyléčena zcela bez následků. 

Cestovní pojištění je možné u osob s chronickým onemocněním sjednat pouze v případě, že zdravotní stav pojištěné osoby je v posledních 6-12 měsících (doba se může lišit dle pojišťovny) stabilizovaný.

U některých pojišťoven spadají chronická onemocnění zcela do výluk. To znamená, že chronické onemocnění není pojistitelné a sjednané cestovní pojištění se na ně nevztahuje.

Zamlčovat skutečný zdravotní stav a zatajovat chronické onemocnění není dobré řešení. Vždy se přijde na to, zda je dané onemocnění akutní nebo chronické.

Pokud by osoba s chronickým onemocněním při pobytu v zahraniční potřebovala lékařskou pomoc z důvodu této nemoci, pojišťovna tyto náklady neproplatí. 

Před výběrem cestovního pojištění je proto třeba zjistit, jak se k chronickým onemocněním vybraná pojišťovna staví, a jaké možnosti pojištění nabízí

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang