Zdražování energií pomůže státnímu rozpočtu

Každé období v určování cen elektřiny a plynu je téměř stejné. Nízké ceny elektřiny a plynu začínají být spíše fata morgánou než realitou všedního dne. K růstu cen určitě také přispěje připravovaná novela zákona zavádějící vyšší daně na energie.

Rok co rok dochází k úpravám cen energií. Z dlouhodobého hlediska lze říci, že ceny energií v průměru rostou bez ohledu na to, že se na trhu mezi dodavateli energií najdou výjimky, které tento průměr snižují.

Určování cen energií lze přirovnat k hladině oceánu, ve kterém jedna vlna zdražování je následována druhou.  Jako rána pod pás všem poctivým lidem může připadat informace o připravovaném opatření k záchraně státního rozpočtu.

Cena plynu

V současné době jsou maloodběratelé potažmo domácnosti osvobozeni od spotřební daně za plyn, která činí 30,60 Kč bez DPH (36,72 Kč s DPH) za každou spotřebovanou MWh. Doposud tuto daň platili pouze velkoodběratelé. Připravované opatření to má změnit a zavést tuto daň na plyn i těmto spotřebitelům.  V závislosti na výši spotřeby plynu v domácnosti si připlatíme o několik sto korun až tisíci korun ročně navíc.

Cena elektřiny

Mezi další připravovaná opatření se řadí zvýšení daně z elektřiny. To doposud činí 28,30 Kč bez DPH (33,96 Kč s DPH) za spotřebovanou MWh. V případě, že dojde ke zvýšení této daně podle předpokládaných Kalouskových propočtů o 1 %, zaplatí tak běžná česká domácnost téměř sto korun ročně navíc. Připomíná to „povodňovou daň“, kterou všichni zaplatili, ovšem nikdo neví, kde skončila.

Uhlíková daň

Poslední z navrhovaných opatření se dotkne obyvatel topících uhlím. Připravovaný návrh zavádí „uhlíkovou daň“, která má do státního rozpočtu přinést téměř dvě miliardy korun.

Připravovaná opatření jsou prozatím v návrhu a jejich projednání vládou se teprve očekává.  Z minulosti je však známo, že mezi přípravou, realizací a následným zavedením je velmi tenká hranice.

Zvyšování cen energií je bohužel běžný trend, a pokud chceme topit či svítit, budeme se s ním muset smířit. Jedním ze způsobů, jak proti tomuto nešvaru bojovat, je měnit dodavatele svých energií podle aktuálních cen na trhu.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang