Výhřevnost zemního plynu a dalších paliv

výhřevnost zemního plynu

Zemní plyn je v domácnostech, avšak i mimo ně stále rozšířenější díky svým četným výhodám. Mnozí ho používají při vaření, někteří ho mají i jako palivo do automobilu. Využívá se i jako možnost pro vytápění domu. V tom případě bude podstatné zjistit výhřevnost zemního plynu.

Výhřevnost (označuje se H) je vlastnost paliva. Udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky. Touto jednotkou je obvykle 1 kg, u zemního plynu to je m3. V hodnotě není zahrnuté měrné skupenské teplo páry, které rovněž vzniká.

Pro zjištění této hodnoty se nepočítá výhřevnost, avšak spalné teplo. Jeho hodnota proto není nikdy menší než hodnota výhřevnosti. Může být maximálně stejná, většinou je však větší.

Výhřevnost paliv ovlivňují četné faktory. Jsou jimi např. vlhkost, místo zdroje čerpání paliva atd.

Výhřevnost zemního plynu

V roce 2001 byly zavedeny legislativní změny, kvůli nimž se za zemní plyn účtuje spalné teplo.
Spalné teplo zemního plynu je měřítko výhřevnosti. Je to množství tepla uvolněného při spalování jedné jednotky množství zemního plynu.

Většinou se udává v MJ/m3 (megajouly na metr krychlový). Spalné teplo zemního plynu se obvykle pohybuje mezi 35 až 50 MJ/m3.

Jaká je výhřevnost paliv?

Výhřevnost zemního plynu je vysoká, a to je jeden z hlavních důvodů, proč ho lidé využívají na topení. Díky vysoké výhřevnosti zemního plynu jde o ekonomicky výhodné palivo. Kromě toho šetří i přírodu a na rozdíl od topení tuhými palivy nebude potřebovat skladovací prostory.

Výhřevnost zemního plynu dosahuje kolem 34 MJ/m3. Větší výhřevnost paliv, které lze využít pro vytápění domu, mají jen propan a butan. Jsou však cenově náročnější. Z dalších paliv (nevyužívají se pro vytápění domů) má větší výhřevnost než zemní plyn autobenzín, motorová nafta a pryžový odpad.

  • výhřevnost zemního plynu 34 MJ/m3
  • výhřevnost dřeva má výhřevnost 17 MJ/kg
  • výhřevnost dřevní brikety 20 MJ/kg
  • výhřevnost hnědého uhlí 17 MJ/kg

Proč lidé stále vybírají méně vyhřevným palivům?

Domácnosti dávají přednost méně vyhřevným palivům, jelikož jsou dostupnější a většinou i levnější. Přitom starší kotle mají opačný efekt. Místo tepla energii ztrácejí při topení.

Výhřevnější paliva jsou sice dražší, avšak jejich využití bude stoprocentní. I z tohoto důvodu je lepší zamyslet se nad tím, čím bude domácnost vytápěna.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang