Vinkulace pojistného plnění

Vinkulace pojistného plnění je pojem, který se nejčastěji objevuje v oblasti pojišťovnictví. Ovšem týká se i jiných oblastí. Co je vinkulace pojistného plnění a jak funguje?

Kdo si někdy kupoval auto na leasing, určitě se setkal s pojmem vinkulace pojistného plnění. O co se jedná a jak lze sjednat vinkulaci?

Co je vinkulace?

Vinkulace pochází z latinského vinculum a znamená pouto. Obecně lze tedy říci, že se jedná o omezení dispozičního práva. To se může týkat i vkladů, úvěrů, nemovitostí či cenných papírů.

V některých bankách se lze s vinkulací setkat při sjednání hypotéky. Je to jakási obdoba zástavního práva.

V pojišťovnictví se jedná o postup, který má za cíl zabezpečit pojistné plnění. Vinkulace pojistného plnění zahrnuje proces, kterým se pojišťovna snaží zajistit, že bude mít dostatek finančních prostředků.

Jednoduše lze vinkulaci vysvětlit tak, že v případě, že se něco stane s pojištěnou věcí, dostává peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsaná. Pojistné plnění je tedy převáděno na třetí osobu.

Jak funguje vinkulace pojistného plnění?

Vinkulace pojistného plnění zajišťuje, že pokud se s pojištěnou věcí něco stane, peníze z pojistky dostane banka nebo jiný subjekt, který pojištěnou věc poskytuje.

Kdyby například nemovitost, na kterou si člověk vzal hypotéku, zničil požár nebo povodeň, smí banka použít peníze z pojistky k úhradě dluhu. Majitel nemovitosti dostane zaplaceno pouze to, co z pojistky zbyde.

Nebo případně tolik, kolik je potřeba na uvedení nemovitosti do původního stavu. Vinkulace je tedy typ zástavy. Věřitel se vinkulací chrání, aby nepřišel o peníze, které dlužníkovi půjčil.

S vinkulací musí majitel domu či jiného majetku předem souhlasit. Každá společnost nebo banka má jiné podmínky pro vinkulaci pojistného plnění a své vlastní dokumenty, které musí klient odsouhlasit.

Výplata pojistného plnění se provádí na základě dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby. Opakem vinkulace pojistného plnění je devinkulace pojistného plnění, což je forma uvolnění závazku.

Zrušit vinkulaci je možné pouze se souhlasem subjektu, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno.

Kde se lze setkat s vinkulací pojistného plnění?

Jak již bylo uvedeno, nejčastěji se s vinkulací lze setkat v oblasti pojišťovnictví. A to konkrétně při sjednávání hypotéky. Zde ovšem může být vinkulace nahrazena zástavním právem.

Velmi často se lze s vinkulací pojistného plnění setkat při koupi vozidla na leasing. Věřitel vždy požaduje sjednat havarijní pojištění pro případ nehody s případným vyplacením pojistného plnění leasingové společnosti. 

V případě totální škody na vozidle je pojistné plnění vyplaceno leasingové společnosti, která úvěr doplatí a provozovateli zůstane zbytek.

Ne příliš často se lze s vinkulací setkat i u životního pojištění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang