United (EP) Energy Trading, a.s.

EP ENERGY TRADING, a.s. je předním dodavatelem elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku, někdy je nazývána epet. Společnost dodává energie nejen domácnostem, ale i velkým odběratelům, jako jsou významné podniky a instituce ve zdravotnictví, průmyslu a dalších.

United Energy Trading a.s. – alternativní dodavatel elektřiny a zemního plynu. Společnost je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding. Působí nejen v České republice, ale i na Slovensku. Elektrickou energii pro domácnosti nabízí v jednom tarifu, rozděleném podle typu spotřeby. Zemní plyn nabízí v cenách odstupňovaných podle roční spotřeby.

Dodavatel elektřiny: ano

Dodavatel plynu: ano

Webové stránky: www.uet.cz

Telefon: 255 707 099

E-mail: info@uet.cz

Historie

Největší a nejdůležitější součástí společnosti je Komořanská elektrárna, která existuje od 50. let minulého století. Začala se stavět již na počátku 40. let, nicméně poprvé byla uvedena do provozu v roce 1951. Zásobována byla hnědým uhlím a od roku 1952 byla součástí národního podniku Mostecké elektrárny. Později byla uvedena jako samostatný podnik.

V roce 1958 byla do provozu uvedena Komořanská elektrárna II s celkovým výkonem 212 MW. V průběhu své funkce pojmula elektrárna také Ervěnickou elektrárnu, která později zaniká. V 60. letech pak elektrárna začala posílat teplo do Mostu a byl postaven komín, který se zasloužil o celkové zlepšení ovzduší v okolí.

Rok 1980 je ve znaku spřátelení a předání se do područí Severočeských elektráren, díky čemuž jsou k elektrárně přidruženy další výtopny v Lounech, Teplicích a Bílině. Nicméně ty později přechází do vlastnictví Tepláren Teplice. Začátkem 90. let již v elektrárně převládá teplárenský provoz nad výrobou elektřiny a podle toho také elektrárna mění své jméno. Zároveň se stává členem Severočeských teplárenských závodů.

Od 1. ledna 2000 se slučují investorská firma Horizon Energy Development B.V. a její dceřiná společnost National Fuel Gas Company a vzniká United Energy, a. s. Spojila se tak výroba elektřiny a teplárenské služby.

Spřátelené společnosti

United Energy je členem několika profesních a regionálních organizací:

  • Teplárenské sdružení ČR
  • Hospodářská komora ČR
  • Euroregion Krušnohoří
  • Hospodářská a sociální rada Mostecka
  • Okresní hospodářská komora (Energetická sekce)
  • STEO – Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické vyžívání odpadů

Vlastníkem United Energy je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang