Tomáš Krsek – stipendia pro nadané české studenty na prestižní světové univerzity

Vzdělání je jedna z nejlepších investic, avšak studium na prestižních světových školách typu Harvard či Oxford je leckdy finančně natolik náročné, že jen málokdo je schopen bez cizí pomoci sám zaplatit školné i náklady na život. Tomáš Krsek to mění.

Právě proto, aby nadaní čeští studenti nepřišli o možnost nadstandardního vzdělání pouze kvůli financím, bylo založeno mnoho stipendijních programů, mezi něž patří i nadační fond manželů Krskových – Krsek Foundation.

Tomáš Krsek s manželkou jsou si moc dobře vědomi toho, že budoucnost České republiky tkví ve vzdělání

Stipendium Tomáše Krska je určeno pro studenty, kteří se již dostali přes přijímací řízení vybrané univerzity, avšak byl jim zamítnut nárok na stipendium. Nadační fond Krsek Foundation finančně pokrývá nároky na studium na vybraných elitních univerzitách a snaží se tím oprostit nadějné studenty od nutnosti brát si studentské půjčky.

Díky tomu je pak student mnohem svobodnější, co se týče rozhodování se v další kariéře po ukončení školy. Stipendium je udělováno deseti nejlepším úspěšně přijatým studentům magisterského studia deseti nejlepších světových univerzit.

student_21-9616253
Vzdělání je velmi drahé a ne vždy jsou studenti schopni ho zaplatit, proto žádají o stipendiu.

Díky stipendiu Tomáše Krska lze studovat libovolný obor na těch nejlepších světových univerzitách

Nadační fond Tomáše a Martiny Krskových umožňuje získat vzdělání i nadaným, ale nemajetným studentům. Na výběr je přitom z klasických oborů, jako jsou politologie, historie, ekonomie, technické obory i přírodní vědy na elitních školách. Mezi nejznámější univerzity, na které se stipendium vztahuje, patří například americký Harvard, Yale, Princeton a Stanford či britské Oxford a Camridge.

Co musí student pro stipendium Tomáše Krska udělat?

Uchazeč o stipendium na prestižní školy musí samozřejmě prokázat, že právě on je pro studium vhodný, je proto potřeba splnit několik podmínek.

stipendium
Po udělení stipendia na šťastné studenty ze strany nadačního fondu nepadají prakticky žádné závazky.

Stipendium, jež poskytuje Tomáš Krsek, je udělováno jen studentům mladším 25ti let, kteří jsou již přijati na zvolenou univerzitu a podali si žádost o stipendium. Součástí přihlášky je poté životopis, motivační dopis, doklady o finanční situaci a potvrzení o tom, že student žádal na zvolené univerzitě o stipendium, které mu bylo zamítnuto. Závěrečným aktem je také osobní pohovor, kde vybraný jedinec projde také inteligenčním a psychologickým testem.

Úspěšní žadatelé se nemusí bát závazků

Po udělení stipendia na šťastné studenty ze strany nadačního fondu nepadají prakticky žádné závazky. Jediné co se od studentů očekává je účast na třech přednáškách organizovaných fondem během následujících dvou let pro studenty středních a vysokých škol, ve kterých bude pojednáno o možnostech a výhodách studia v zahraničí včetně vlastních zkušeností.

Dalším požadavkem je každoroční vypracování eseje o délce 5000 znaků na téma zadané nadačním fondem po dobu pěti let. Uchazeči o stipendium se tak v žádném případě nemusí být toho, že by se přijetím stipendia k něčemu zásadnímu zavazovali.

Kdo je Tomáš Krsek?

Tomáš Krsek, který společně se svojí manželkou Martinou založil fond pomáhající českým studentům zaplatit vysoké školné, vystudoval stejně jako jeho žena Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po absolvování vysoké školy působil Tomáš Krsek jako makléř, poté se však usadil na pozici asistenta finančního ředitele Škody Plzeň. Během let se Tomáš Krsek dostal až na pozici generálního ředitele Škoda Holding a v roce 2009 spolu s dalšími investory Tomáš Krsek odkoupil mateřskou společnost Škoda Transportation a stal se předsedou představenstva. V roce 2011 založil Tomáš Krsek spolu s manželkou Martinou nadační fond, který pomáhá nadaným českým studentům při studiu na elitních světových univerzitách.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang