Spoluúčast

Spoluúčast je důležitou součástí každé pojistné smlouvy. Představují částku, kterou musí pojistník zaplatit z vlastní kapsy, než pojišťovna vyplatí zbytek pojistného plnění.

Jinými slovy, spoluúčast je náklad, který musí pojistník zaplatit předtím, než pojišťovna začne hradit pojistné plnění.

Například pokud má člověk pojistnou smlouvu na auto se spoluúčastí 5000 Kč, budete muset v případě pojistné události zaplatit těchto 5000 Kč z vlastní kapsy. Zbývající náklady na pojistnou událost pak hradí pojišťovna.

Spoluúčast je důležitou součástí každé pojistné smlouvy, protože snižuje míru rizika, které pojišťovna na sebe bere. Spoluúčastí přebírá pojistník část finanční odpovědnosti za pojistnou událost. Tím se snižuje riziko, že pojišťovna bude muset vyplatit vysoké pojistné plnění, a pomáhá udržovat nižší pojistné.

Výše spoluúčasti záleží na potřebách klienta

Výše spoluúčasti se může u jednotlivých pojistných smluv a pojišťoven značně lišit. Obecně platí, že čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je pojistné. To znamená, že pokud jste ochotni převzít větší finanční riziko pojistné události, můžete získat nižší pojistné.

Pokud však dojde k pojistné události, budete muset zaplatit z vlastní kapsy částku ve výši spoluúčasti, než pojišťovna uhradí zbytek.

Je důležité porozumět spoluúčasti vaší pojistné smlouvy a jejímu fungování. Pokud si nejste jisti, měli byste se obrátit na svého pojišťovacího agenta nebo pojišťovnu a získat vysvětlení. Znalost fungování spoluúčasti vám pomůže činit informovaná rozhodnutí o pojistném krytí a pojistném.

Spoluúčast se stanovuje v pojistné smlouvě a může být vyjádřená částkou, ale i procenty. Často se můžeme setkat i s kombinací fixní částky a procentuálním vyjádřením. Pokud vznikne škoda do výše spoluúčasti, nevzniká pojišťovně povinnost pojistného plnění.

Čím menší účast klient bude mít, tím více bude platit na pojistném. Proto je třeba dobře zvážit možná rizika a podle toho určit spoluúčast.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang