Sleva na poplatníka 2023 – co to je, kdo ji může uplatnit?

Každý, kdo je plátcem daně z příjmu – ať už se jedná o zaměstnance či podnikatele – má nárok na daňovou úlevu, která se nazývá základní sleva na poplatníka. Co tato sleva je, jaké dosahuje výše a kdo všechno a za jakých podmínek ji má právo uplatnit?

Slevu na dani na poplatníka lze uplatnit několika způsoby a postup je odlišný pro zaměstnance a OSVČ. Důležité je také rozlišovat roční a měsíční slevu.

Co je sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Vztahuje se tedy na každého, kdo kdykoliv během kalendářního roku zaznamenal zdanitelný příjem. Mohou ji tak v plném rozsahu uplatnit i ti, kdo pracovali třeba jen jeden měsíc.

Daňovou slevu na poplatníka mohou uplatnit stejně tak zaměstnanci jako OSVČ. Vztahuje se pak například i na pracující studenty, matky na mateřské dovolené či důchodce.

Kolik je sleva na poplatníka

Sleva byla nedávno v rámci tzv. daňového balíčku zvýšena – sleva na poplatníka od 1. 1. 2021 činí 30 840 Kč na rok. Měsíční sleva tak dosahuje hodnoty 2 570 Kč.

Zde je uveden vývoj výše slevy na dani na poplatníka:

Roční slevaMěsíční sleva
202024 840 Kč2 070 Kč
202127 840 Kč2 320 Kč
202230 840 Kč2 570 Kč
202330 840 Kč2 570 Kč

Z tabulky jsou patrné další dobré zprávy pro všechny daňové poplatníky: sleva je od 1. 1. 2021 stále stejná a to ve výši 30 840 Kč ročně (2 570 Kč měsíčně).

TIP: Vše, co je potřeba vědět o daňové evidenci, je uvedeno v tomto článku.

Uplatnění slevy na poplatníka

Nabízí se zásadní otázka: jak tuto slevu uplatnit? Zaměstnanci mají tři možnosti:

  1. uplatnění slevy v rámci ročního zúčtování daně
  2. uplatnění slevy prostřednictvím zaměstnavatele, a to měsíčně v rámci výplaty mzdy – aby tak mohl zaměstnanec učinit, musí u daného zaměstnavatele podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (to pak lze mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele).
  3. uplatnění slevy při podání daňového přiznání

Osoby samostatně výdělečně činné mohou slevu na dani na poplatníku uplatňovat pouze za celý kalendářní rok, a to při podání daňového přiznání.

Vrácení přeplatku

Plátcům, kteří mají nízké příjmy, může vzniknout nárok na vrácení přeplatku daně. Tento nárok pak lze uplatnit v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně. Plátce pak nárokovanou částku obdrží do jednoho (respektive jednoho a půl) měsíce.

TIP: Daňové poplatníky může také zajímat, jak je to s placením DPH.

Plátcům s malými příjmy může vrácena část daně, kterou zaplatili.

Další slevy

Kromě základní slevy na poplatníka se mnohých plátců týkají i některé z dalších slev jako jsou například:

  • sleva na dítě
  • sleva na dítě ZTP/P
  • sleva na manžela/manželku
  • sleva na invaliditu
  • sleva na poplatníka ZTP/P
  • sleva na studenta
  • sleva za umístění dítěte (školkovné)

Kompletní informace o všech daňových slevách jsou uvedeny na webových stránkách finanční správy.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang