Nabídnutí bytu k pronájmu – zkušenosti

Vyskytl se volný byt k pronajmutí? Půjde o pasivní příjem, který vylepší rodinný rozpočet. Je dobré pohlídat si, aby pronájem bytu přinesl to, co se od něj očekává. Jak nabídnout byt na trhu s nemovitostmi? Na co si při pronájmu dát pozor a co nepodcenit?

Chce-li majitel pronajímat byt, který si pořídil jako investici do nemovitosti, nebo jej získal po příbuzných, je také na místě zvážit, zda jej bude pronajímat na vlastní pěst, nebo dá přednost spolupráci s realitní kanceláří. Druhá možnost přinese více pohodlí a méně rizik. Pravděpodobně také dřívější pronajmutí. Nebude nutné se starat o fotodokumentaci bytu, inzerát, ani smlouvy.

S realitní kanceláří nebo sami?

Spolupráce s realitní kanceláří je vhodná pro všechny, kteří chtějí ušetřit čas a nemají zkušenosti s pronajímáním bytu. Služby však nejsou zadarmo. Zpravidla realitní kanceláře požaduje jeden až dva měsíční nájmy s tím, ovšem zda si jeden vezmou od pronajímatele a druhý od nájemce, už záleží na podmínkách ve smlouvě.

Z logiky věci by měla jít tato provize za pronajímatelem, který se na služby realitní kanceláře obrátil. Makléř za pronajímatele hledá nájemníky, vodí je na prohlídky, je k dispozici pro dotazy a kolikrát potenciální nájemce prověřuje v registrech dlužníků, zda se nenacházejí v insolvenci nebo exekuci.

Nájemník hledající pronájem bytu, který je nucen zaplatit kauci ve výši měsíčního nájmu a nájem na měsíc dopředu si dvakrát rozmyslí, zda uzavírat smlouvu o pronájmu na místě, kde by se od něj očekávala ještě platba za provizi realitce.

Co zohlednit při pronájmu bytu

Dojem z nájemníka: Neplatí vždy, že člověk, který nevzbuzuje důvěru, bude špatným nájemníkem, ani že se solidně vyhlížejícím nájemníkem nebudou později problémy. Vyplatí se dát na dojem a intuici. Přece jen je ve hře byt jako cenný majetek.

Prověření nájemníka: Je dobré nedat jen na první dojem, nýbrž snažit se o nájemníkovi zjistit další informace. Vyžádat si kontakt na předchozího pronajímatele a zeptat se na reference. Zjistit, jestli nemá žadatel o pronájem finanční potíže. Kdyby na něj přišli exekutoři, mohli by zabavit i majetek, který patří pronajímateli.

Dokumentace vybavení bytu: Pokud je byt vybaven, měl by být uveden ve smlouvě o pronájmu aby se po výpovědi z nájmu předešlo dohadům, co v bytě bylo a nebylo.

Nájemní smlouva: Lepší je spolupráce s právníkem a mít jistotu, že jsou ve smlouvě podchyceny všechny náležitosti i důležitá pravidla (ohledně domácích mazlíčků, placení energií, kauce). Minimalizovat riziko pozdějších nepříjemností je základ. Alespoň zpočátku je vhodné s neprověřeným nájemníkem uzavřít smlouvu na kratší dobu s následným možným prodloužením.

Forma placení nájemného: Bude lepší nechat si platit nájem měsíc dopředu, nikoliv zpětně. Je vhodné si ve smlouvě stanovit poplatky z prodlení při neplacení nájmu. Nájemníka to motivuje platit včas. Peníze si lze nechat posílat na účet či platit v hotovosti.

Pozor na energie: Není dobré určovat si fixní částku včetně energií, protože poté nemá nájemce důvod vodou, elektřinou, plynem ani teplem šetřit a při ročním vyúčtování může být pronajímatel nemile překvapen. Lepší je platby za elektřinu a plyn převést na nájemce a také pravidelně kontrolovat spotřebu vody a tepla.

Výpověď z pronájmu

Nájem bytu se musí řídí občanských zákoníkem, Zákonem č. 89/2012 Sb. Nájem bytu může pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době, pokud nájemník hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli či členu jeho domácnosti, případně na osobě, která bydlí v domě nájemcova bytu.

Dále se to týká i spáchání trestného činu proti cizímu majetku v daném domě.

Nájemce může podat výpověď pro obdobně závažný důvod. Jde-li o nájem bytu na dobu neurčitou, je možné, aby ho pronajímatel vypověděl, má-li být užíván pronajímatelem či manželem nebo manželkou, jež hodlá opustit rodinnou domácnost (návrh na rozvod či rozvod).

Dále v případě, že potřebuje pronajímatel bytu pro svého či manžela/manželky příbuzného v přímě linie či ve vedlejší linii druhého stupně. Další změny v tomto zákoně se týkají nájmu domu, doby trvání nájmu atd.

Je lepší byt prodat?

Pokud se vlastník nemovitosti příliš obává rizik, která souvisejí s pronajímáním bytu, a nechce mít žádné starosti, a zároveň odmítá spolupracovat s realitní kanceláří, pak má možnost si byt i nadále prázdný ponechat, nebo jej prodat. Vždy záleží na okolnostech, plánech či finanční situaci.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang