Převod m³ na kWh

Spotřeba zemního plynu se měří v metrech krychlových. Dodavatelé však zákazníkům účtují spotřebu v megawatthodinách, případně v kilowatthodinách. Jedna megawatthodina (MWh) je takové množství plynu, které odpovídá jedné megawatthodině tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením. Určuje se výpočtem z naměřeného složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

Vzorec výpočtu ceny plynu

fakturovaná energie (MWh) = naměřený objem plynu (m³) * koeficient přepočtu * spalné teplo / 1000

Koeficient přepočtu (stanoveno na 0,975) je technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku, teplotě a umístění plynoměru.

1 m3 = 10,55 kWh (= 0,01055 MWh)

Spalné teplo v kWh/m³ (cca 10,55 kWh/m³) – průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období. Přepočet spotřeby zemního plynu se provádí na standardní podmínky používané v plynárenství, tj. 15 °C a 101,325 kPa. Spalné teplo se vypočítává ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Orientační přepočet

V případě zemních plynů, které jsou dodávány zákazníkům v ČR, lze z jednoho metru krychlového zemního plynu jeho dokonalým spálením získat přibližně 0,01055 MWh. Spotřebu naměřenou v metrech krychlových lze na megawatthodiny přibližně přepočítat vynásobením koeficientem 10,5 a vydělením 1000.

Jak spočítat spotřebu plynu? Nejprve se podívat na aktuální stav odběru na plynoměru, který je uvedený v metrech krychlových (m³). Tento údaj pak převést na megawatthodiny (MWh). Pro převod použít orientační koeficient 10,55 kWh/m³a tímto číslem vynásobit hodnotu na plynoměru.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang