Přepěťová ochrana – co to je, třídy

Hlavní účel přepěťové ochrany je chránit elektrická zařízení před poškozením jejich izolace přepětím. Omezují energii přepěťové vlny a odvádějí nebezpečnou energii z míst, kde by mohla škodit. Jedná se o speciální elektrická zařízení.

A co si představit pod pojmem přepětí? Jde o napětí, které překročí svou hranici. O přepětí hovoříme v případě, že se napětí zdvojnásobí.

Rozlišujeme různé druhy přepěťové ochrany. Jsou jimi polovodičové přepěťové ochrany, ochranné jiskřiště, růžková bleskojistka, vyfukovací trubice, ventilová bleskojistka či průrazka, popř. můžeme zařadit domácí přepěťové ochrany, které však nejsou tak účinné.

V některých případech je možné místo přepěťové ochrany použít odrušovací články. Někdy se nasazují oba typy ochranných prostředků najednou.

Blíže o přepěťové ochraně

Ochrana před přepětím spadá do oboru elektromagnetické kompatibility. V posledních letech se více mluví o důležitosti přepěťové ochrany. Je důležité si totiž uvědomit, že se technické vybavení vyvíjí, je složitější a tím roste i jeho cena. Proto se vyplatí do instalace těchto zařízení investovat.

Přepěťovou ochranu domů a bytů je nutné přizpůsobit konkrétní budově, především tomu, jaké má zařízení a technické vybavení.

Přepěťové ochrany podle tříd

V moderním světě je naše závislost na elektronických zařízeních stále větší. Od chytrých telefonů přes notebooky, herní konzole až po domácí kina – naše cenná elektronika je vystavena riziku poškození v důsledku přepětí.

Přepětí jsou náhlá zvýšení napětí, k nimž může dojít v důsledku úderu blesku, kolísání rozvodné sítě nebo dokonce vadného vedení. Pro ochranu našich zařízení hrají důležitou roli přepěťové ochrany. Ne všechny přepěťové ochrany jsou však stejné. Pochopení různých tříd přepěťových ochran je zásadní pro výběr správné úrovně ochrany pro vaši elektroniku.

Přepěťové ochrany třídy 1

Přepěťové ochrany třídy 1, často označované jako primární přepěťové ochrany nebo přepěťové ochrany typu 1, poskytují nejvyšší úroveň ochrany proti přepětí. Tyto přepěťové ochrany jsou určeny k instalaci na provozní vstup do budovy a chrání před přímými údery blesku nebo závažnými elektrickými poruchami.

Obvykle mají vysokou kapacitu přepěťového proudu, měřenou v kiloampérech (kA), což jim umožňuje zvládnout velká přepětí. Přepěťové ochrany třídy 1 jsou nezbytné pro komerční budovy nebo obytné domy nacházející se v oblastech náchylných k úderům blesku nebo častému kolísání napětí.

Přepěťové ochrany třídy 2

Přepěťové ochrany třídy 2, známé také jako sekundární přepěťové ochrany nebo přepěťové ochrany typu 2, se instalují v elektrických rozvaděčích nebo v těsné blízkosti citlivých zařízení. Poskytují přechodnou ochranu mezi primární přepěťovou ochranou a jednotlivými zařízeními, která chrání.

Přepěťové ochrany třídy 2 jsou navrženy tak, aby zvládaly střední až vysoké napěťové špičky a poskytovaly ochranu proti nepřímým úderům blesku nebo menším elektrickým poruchám. Běžně se používají v domácnostech a komerčních zařízeních k ochraně spotřebičů, počítačů a dalších citlivých elektronických zařízení.

Přepěťové ochrany třídy 3

Přepěťové ochrany třídy 3, nazývané také přepěťové ochrany v místě použití nebo přepěťové ochrany typu 3, jsou nejčastěji uznávanými přepěťovými ochranami, které se používají v domácnostech a kancelářích. Jsou určeny k přímému zapojení do zásuvek nebo napájecích lišt a nabízejí lokalizovanou ochranu jednotlivých elektronických zařízení.

Přepěťové ochrany třídy 3 nemají tak vysokou kapacitu přepěťového proudu jako přepěťové ochrany třídy 1 nebo třídy 2, ale mohou účinně potlačit přepětí nižší úrovně, které vzniká v blízkosti elektronických zařízení nebo při menších výkyvech napájení. Jsou základní vrstvou ochrany pro každodenní elektroniku, jako jsou televizory, herní konzole a chytré telefony.

Je třeba poznamenat, že ne všechny přepěťové ochrany označené jako třída 1, třída 2 nebo třída 3 splňují požadované normy. Je nezbytné zajistit, aby přepěťové ochrany prošly testováním a certifikací třetí stranou od renomovaných organizací, jako jsou Underwriters Laboratories (UL) nebo ekvivalentní certifikační orgány.

Při výběru přepěťové ochrany zvažte faktory, jako je elektrické zatížení, dostupnost uzemnění a specifické potřeby vašich elektronických zařízení. Důležité je také znát joulovou hodnotu přepěťové ochrany, která představuje její schopnost absorbovat a rozptýlit přepětí. Čím vyšší je joulový rating, tím více energie dokáže přepěťová ochrana zpracovat.

Závěrem lze říci, že přepěťové ochrany hrají klíčovou roli při ochraně našich cenných elektronických zařízení před přepětím. Porozumění různým třídám přepěťových ochran umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí a vybrat si vhodnou úroveň ochrany pro své konkrétní potřeby.

Ať už se jedná o přepěťovou ochranu třídy 1 pro primární ochranu před údery blesku nebo o přepěťovou ochranu třídy 3 pro každodenní používání elektroniky, investice do přepěťové ochrany zajistí dlouhou životnost a spolehlivost našich cenných zařízení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang