Odečet plynu – co je potřeba vědět?

Odebíráte-li ve své domácnosti plyn, pak jste jistě zvyklí na pravidelné odečty plynu. Pojďme si shrnout základní informace, které je dobré o odečtu plynu vědět.

Odečty plynu provádí distributor plynu, a to většinou jednou ročně. O této skutečnosti vás musí distributor předem informovat, minimálně dva dny předtím, než se má odečet plynoměru provádět. O této skutečnosti budete informování oznámením, které buď dostanete do schránky, nebo bude vyvěšené na viditelném místě.

Oznámení se doručuje kvůli tomu, abyste mohli zpřístupnit svůj plynoměr příslušnému pracovníkovi, ale také kvůli vaší bezpečnosti. Jistě chcete předem vědět, že osoba, kterou neznáte, navštíví váš domov. Přesto si nechte od pracovníka předložit služební průkaz a na vyžádání by vám měl ukázat i svůj občanský průkaz. Na zákaznické lince si také můžete ověřit, že dotyčný člověk je skutečně kompetentní provádět odečty plynu.

Při odečítání plynoměru pracovník kontroluje kromě samotného stavu číslo plynoměru, neporušenost plomby, umístění a dostupnost plynoměru.

Máte povinnost umožnit provozovateli přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy zajistit přístup k plynoměru v rámci odečtů i kontroly. Tato povinnost vyplývá z energetického zákonu.

Samoodečet plynu

Samoodečet plynu nastává, pokud pracovník neprovádí odečet sám, ale dostane-li tento údaj zprostředkovaně od odběratele, například lístkem na dveřích, telefonicky, SMS zprávou, e-mailem či poštou. Při samoodečtu zaokrouhlujte stav na celé metry krychlové. Pro lepší přehled je dobré provést odečet vždy při změně ceny plynu. K té dochází čtyřikrát do roka.

Při samoodečtu uveďte všechny údaje, které po vás distributor požaduje – to je jméno a příjmení, číslo plynoměru a číslo místa spotřeby, adresu místa spotřeby, stav plynoměru, kontaktní údaje, datum a podpis. U moderních přístrojů se využívá vzdálený odečet, který však v našich končinách není tak rozšířen.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang