Jak nadepsat obálku

Rozesílání dopisů a pohledů není v dnešní době tak časté, jako tomu bylo dřív. V dnešní době jsou dopisy většinou nahrazeny e-maily, SMS a zprávami přes sociální sítě. V případě, kdy člověk chce poslat dopis, pohled nebo například balíček, je správné nadepsání velmi důležité, aby záležitost mohla být správně doručena. Jak správně nadepsat obálku?

Pouze v případě, kdy je dopis, obálka anebo právě pohled správně nadepsaný, může dojít k jejich správnému doručení. Proto je nutné vědět, jak se nadepisuje obálka, pohled a balíček. Co napsat na obálku dopisu, aby byl dopis bez problémů doručen?

Jak správně nadepsat obálku

Nezáleží na tom, zda se v obálce ukrývá důležitý formální dopis, romantické psaní pro milovanou polovičku, nebo pozdrav z dětského táboru. Pro správné doručení dopisu je důležité, co je na obálce z venku. O bezproblémové doručení se totiž postará správně uvedená a nadepsaná adresa.

Bez správného nadepsání je velmi pravděpodobné, že obálka nebude vůbec doručená, nebo bude doručená na špatné místo. Poštovní adresa by měla podle poštovních podmínek České pošty a doporučení ČSN 01 6910 obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu a údaje o místě dodání.

TIP: Zvláštním případem jsou tzv. obálky s barevnými pruhy – co který pruh znamená a na kterou obálku je nutné si dát největší pozor?

Nadepsání obálky

Jak vypsat obálku a co napsat na obálku dopisu? Mezi zásady, jak se nadepisují obálky, patří především dostatečně velké písmo. Je nutné, aby se adresa dala lehce přečíst, ne aby na její přečtení si doručovatel musel brát brýle či dokonce lupu.

Samozřejmě je důležité nadepsat obálku vzorně. Raději jako žák prvního stupně, který se snaží mít úhledné písmo, než lajdák ze střední školy, který to po sobě sám nerozluští, natož někdo jiný. Jak se píše adresa na obálku? Přeci tak, aby byla hlavně čitelná. Nadepisování obálky není žádná věda.

Jak se nadepisuje obálka? Adresa by měla být nadepisována propiskou. Nevyplatí se zkoušet nějaké novější metody – například tzv. gelová tužka může být špatně čitelná, obyčejná tužka se může při přepravě smazat dříve, než bude obálka doručená.

Fixy se více rozpijí, než aby byly čitelné, a proto je nejlepší použít klasickou propisku. Zároveň by mělo být dodrženo, že propiska má modrou, maximálně černou barvu. Obálky se nikdy nenadepisují barevně.

Jak se píše adresa na obálku? Protože adresa musí být dobře čitelná, je lepší ji nadepsat hůlkovým písmem než psacím. Nadepsání obálky není žádnou vědou, přesto je nutné tomu věnovat pozornost. Stejná pravidla platí i pro případy, jak nadepsat balík.

Zároveň je dobré myslet na to, že na obálku se bude lepit ještě poštovní známka, případně štítek přepravní společnosti.

Další možností, jak nadepsat obálku, je pomocí počítače. Štítek s adresou lze snadno napsat na počítači, vytisknout a na obálku nalepit. Každý si tak může v počítači uložit vlastní šablonu – obálka vzor.

Obálka dopisu

Pro odeslání dopisu je důležité zvolit i správnou obálku. Dopisní obálky mají 10 standardních rozměrů, které se označují písmeny B,C, E a někdy také jako DL. Velmi často se používá obálka ve formátu DL, její rozměty jsou 110 x 220 mm a odpovídá formátu 1/3 A4.

Případně obálka C7/C6 s rozměry 81 x 162 mm. Jedná se o formát 1/3 formátu A5. Na větší psaní je používána nejčastěji obálka C4 o rozmětech 229 x 324 mm a vejde se do ní nesložený formát A4. Jedná se o rozměty dle snadradů podle ISO 269.

Obálky můžeme rozlišovat i dle možnosti, jak se uzavírají. Jedná se o tři typy – navrhčovací pásek, samolepicí s krycím páskem a samolepicí dvouklopové.

Jak vyplnit obálku také záleží na jejím typu. Nadepisování obálky se může lehce lišit. Rozlišujeme několik základních typů, jak poslat dopis. Jedná se o klasické dopisní obálky, poštovní tašky, bublinkové obálky, plastové obálky, kartonové obálky a transportní obálky.

Například obyčejný dopis není potřeba vkládat do kartonové obálky. Zatímco pro zaslání křehkého drobného zboží je vhodné použít bublinkovou obálku.

Jak popsat obálku

V případě firem, nebo podnikajících osob je často využívaná služba, kdy dojde k vlastnímu potisku obálek. Jedná se o možnost, nechat si na obálku vytisknout logo podniku, případně vlastní grafiku. Při měnším množství lze toto řešit i na domácí tiskárně.

Při řešení více kusů je možné si připlatit za tyto obálky přímo u výrobce. Ceny nejsou extrémně vysoké a při vyšším počtu dochází ke snížení ceny za jednotku. Obálka dopisu tak na první pohled propaguje i svou firmu, pokud je na ní vytisknuto logo společnosti. Jak popsat obálku nemusí být tedy nijak složité a ulehčit celou situaci může tisk.

Adresa na obálce vzor

Jak vyplnit obálku? Je pravidlem, že adresa na obálku se píše na pravou část obálky do zhruba spodní čtvrtiny. Jednotlivé části adresy se píšou jednotlivě samostatně na řádky. Většinou se začíná oslovením, avšak se jedná pouze o volitelnou část a oslovení lze z adresy na obálce vynechat.

Vždy je nutné napsat jméno a příjmení adresáta, ulici s číslem popisným (případně i orientačním), poštovní směrovací číslo (zkráceně PSČ) a město. V případě, že se jedná o obálku, která se má doruřit do zahraniří, pod město se píše ještě cílová země. Název země by měl být napsaný ideálně v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce dané cílové destinace.

Vzor, jak nadepsat obálku pro fyzickou osobu.

Jak nadepsat obálku pro právnickou osobu

Nadepsání obálky pro právnickou osobu je velmi podobné jako pro fyzickou osobu. Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt, který vznikl dle zákona a je možné ho jednoznačně identifikovat. K založení právnické osoby je nutná písemná smlouva nebo zakládací listina (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak). Můžeme se tak bavit například o firmě či zaměstnavateli.

Adresa na obálce vzor – právnická osoba

Pokud chceme poslat dopis právnické osoby, nadepsání obálky není nijak složité. Jen na první řádek dáme přímo název dané společnosti. V tomto případě je možné vynechat jméno a příjmení konkrétního člověka.

Pokud někoho zajímá, jak nadepsat obálku k rukám konkrétního člověka, je nutné nevynechat jméno a příjmení. Jakmile je na obálce nadepsaný konkrétní člověk, je dopis doručen k jeho rukám.

U právnických osob (především u větších firem) je většinou přímo člověk, který přebírá veškerou poštu, kterou pokud může (nejedná se o osobní poštu jiných lidí v právnické osobě) otevře a roztřídí do jednotlivých oddělení a k jednotlivým lidem. Každá zásilka se tak dostane přesně k tomu, ke komu má.

Vzor nadepsání obálky pro právnickou osobu k rukám konkrétní osoby.

V případě, kdy je na obálce nejdříve uvedeno jméno fyzické osoby a pod ním teprve jméno právnické osoby (například firmy, kde daný člověk pracuje), jedná se o dopis, který patří přímo do ruky fyzické osoby (viz. vzor níže).

Vzor nadepsání obálky pro fyzickou osobu.

Adresa odesílatele

Poměrně důležitá je i adresa odesílatele, která se též někdy nazývá také jako zpáteční adresa. Její důležitost hraje roli hlavně ve chvíli, kdyby se obálku nepodařilo doručit. V případě, kdy obálka není doručená, se ve většině případech posílá přepravní společností zpět odesílateli.

Adresa odesílatele stejně jako adresa příjemce, musí být napsaná na přední straně obálky. Narozdíl od adresy adresáta se ovšem zpáteční adresa píše do levého horního rohu.

U obálek, které jsou zasílány obyčejně, není potřeba vyplňovat zpáteční adresu. Ovšem i v tomto případě být uvedena může a rozhodně je to lepší. V případě, že zpáteční adresa není na obálce nadepsaná a obálku se nepodařilo doručit příjemci, doručující služba ji pravděpodobně nějakou dobu uchová přímo u sebe a poté bude zničena.

U obyčejné obálky je nutné nezapomenout na nalepení poštovní známky. Ta se lepí do pravého horního rohu. Adresa odesílatele musí být nadepsaná na obálce v případě, kdy je obálka odesílaná doporučeně. Při posílání doporučené adresy se ještě pod adresu odesílatele dopisuje „Doporučeně“, aby bylo patrno, že se jedná o doručené psaní.

V tomto případě je také nutné vyplnit a nechat na České poště potvrdit tzv. podací lístek. Jedná se o malý formulář, který je k dostání jak na pobočkách České pošty, tak i na jejich webu, odkud si ho může kdokoliv vytisknout.

Česká pošta

Hlavní možností, jak poslat obálku či pohled je už dlouhodobě v České republice Česká pošta. Pro balíky se často využívají i jiné přepravní společnosti – jedná se například o PPL, Geis, zásilkovnu a GLS. V případě špatného nadepsání balíku do zahraničí je větší pravděpodobnost, že bude ztracen.

U české pošty se rozlišují vnitrostátní zásilky a mezinárodní zásilky a také zásilky, které jdou a nejdou sledovat. Zde je níže seznam zásilek, které je možné sledovat.

Vnitrostátní zásilky:

 • Balík Do ruky
 • Balík Na poštu
 • Balík Komplet
 • Balík Nadrozměr
 • Balík Do balíkovny
 • EMS – vnitrostátní
 • Doporučené psaní
 • Doporučená slepecká zásilka
 • Doporučený balíček
 • Cenný balík pod 10.000,- Kč
 • Cenný balík nad 10.000,- Kč
 • Cenné psaní
 • Firemní psaní – doporučení

Mezinárodní zásilky:

 • Obchodní balík do zahraničí
 • Odpovědní obchodní balík do ciziny
 • Obchodní balík z ciziny
 • EMS do ciziny
 • EMS z ciziny
 • Obyčejná zásilka – sledování z ciziny
 • Doporučená zásilka do zahraničí
 • Doporučená slepecká zásilka do zahraničí
 • Doporučený tiskovinový pytel
 • Doporučená zásilka ze zahraničí
 • Cenné psaní do ciziny
 • Cenné psaní z ciziny
 • Cenný balík do ciziny
 • Standardní balík do ciziny
 • Cenný balík z ciziny
 • Standardní balík z ciziny

Ceny České pošty se poté liší dle toho, jakou možnost doručení si člověk vybere.

Jak poslat obálku

Odeslání obálky bývá nejlevnější a nejjednodušší možností. V případě, kdy člověku stačí poslat obálku obyčejně, může na kterékoliv pobočce České pošty, nebo na vybraných trafikách koupit poštovní známku. Základní cena se tak pohybuje od 26 Kč.

Zde je nutné rozlišit, jakou hmotnost obálka má (50 gramů, 100 gramů či 500 gramů). V případě, že má člověk Zákaznickou kartu České pošty, posílá každou zásilku včetně obálky levněji.

Tato služba se hodí pro zásilky, které nemají vysokou hodnotu. Stačí jen do obálky vložit potřebný dokument, uzavřít/zalepit obálku a odeslat na pobočce České pošty, nebo hozením do schránky k tomu určené.

Nevýhodou u této služby je, že o odeslání obyčejné obálky není nic evidováno. Proto v případě, že obálka nebyla doručena, ji nelze nijak dohledat. Obálka dopisu bývá většinou bílá, avšak může být i barevná. Důležité je dodržet správné nadepsaní adres. Vzor obálky není přesně daný a může být použito několik velikosti.

Většinou je lepší poslat dopis doporučeně, vyplnit podací lístek a odesílatel tak získá doklad o odeslání. Pokud je v obálce něco cenného, lze zásilku pojistit a v případě ztráty je odesílateli vyplacená náhrada dle částky, na kterou si nechal obálku pojistit.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang