Nepojistitelné sporty

Extrémní sporty jsou v posledních letech stále populárnější a přitahují milovníky adrenalinu, kteří rádi překonávají hranice lidských možností. Tyto aktivity, od base jumpingu až po jízdu na býkovi, nabízejí jedinečné vzrušení, které je výzvou pro mysl i tělo. Existuje však kategorie nebezpečných sportů, které pojišťovny považují za příliš rizikové na to, aby je kryly.

Nepojistitelné sporty si každá pojišťovna určuje sama, a proto se může výčet nepojistitelných sportů u jednotlivých pojišťoven lišit. Mnohé se však shodují. Jde především o extrémní a adrenalinové sporty.

Sport může být často skvělým způsobem, jak zůstat zdravý a fit, ale bohužel existují sporty, které je téměř nemožné pojistit. Obecně lze říci, že jde o sporty, které představují pro pojišťovnu příliš velké riziko.

Mezi takové sporty patří například: 

 • base jumping
 • free soloing
 • jízda na býkovi
 • seskok padákem
 • extrémní lyžování
 • horolezectví 
 • bojové sporty
 • skialpinismus
 • skoky na laně
 • speleologie
 • bezmotorové létání ve vzduchu
 • hluboké potápění 
 • scuba diving
 • surfing ve vysokých vlnách

V případě, že se komukoliv něco stane v rámci těchto aktivit, nebude uznaná pojistná událost, a to ani v případě, že má člověk sjednané cestovní pojištění.

Nepojistitelné sporty mají v sobě prvek nebezpečnosti, který pojišťovnám velmi ztěžuje nabídnout pojistku, která by účastníka kryla proti ublížení na zdraví nebo dokonce smrti. 

Při účasti na nepojistitelném sportu by si měl účastník uvědomit, že potenciální rizika této činnosti jsou větší než u jiných forem rekreace, například při provozování organizovaného sportu. 

Účastník by si měl být rovněž vědom toho, že pokud dojde k nehodě, může být sám zodpovědný za své účty za lékařskou péči. Extrémní sporty jsou ze své definice spojeny s vysokým rizikem zranění nebo dokonce smrti a pojišťovny nejsou ochotny se snažit tyto aktivity pokrýt. 

Je důležité mít na paměti, že i když je určitá aktivita považována za nepojistitelnou, neznamená to, že ji nelze provozovat bezpečně. Jednotlivec by měl dbát zvýšené opatrnosti a před tím, než se o danou činnost pokusí, přijmout veškerá možná bezpečnostní opatření, včetně použití nezbytných ochranných pomůcek a také využití služeb kvalifikovaného odborníka

Přestože je u těchto aktivit vyšší možnost úrazu, je možné si je užívat zodpovědně. Přijetím nezbytných opatření a používáním vhodného vybavení může jednotlivec zajistit, že se bude i nadále bavit a zároveň se bude chránit.

Honba za extrémním vzrušením

Nebezpečné sporty okouzlují jedince s nezlomnou touhou po dobrodružství a touhou po nesrovnatelném vzrušení, které je doprovází. Sportovci, kteří se těmto aktivitám věnují, dobrovolně překračují společenské normy a překonávají jak své vlastní hranice, tak i představy o tom, co je možné.

Touha po extrémním vzrušení fascinuje lidi už po staletí. Ať už jde o zdolávání nejvyšších hor, skoky z výšek nebo ponořování se do hlubin oceánů, vzrušující aktivity umožnily lidstvu prožívat život tak, jak to nedokážou žádní jiní tvorové. 

Napínavé činnosti mají tu moc, že nás posouvají a zkoušejí až na hranice našich fyzických i duševních možností a zároveň nás nutí růst, učit se a stávat se lepšími verzemi sebe sama.

Od adrenalinových aktivit, jako je seskok padákem a bungee jumping, až po činnosti, jako je free soloing nebo base jumping, lidé nacházejí cestu k jedinečné formě sebevyjádření, která naplňuje jejich potřebu překonávat strach. Pocit vzrušení po překonání strachu a splnění odvážného úkolu je nesrovnatelný.

Snaha o extrémní vzrušení je také skvělým způsobem, jak si udržet fyzickou kondici a vystoupit ze své komfortní zóny. Lidé, kteří se věnují extrémním aktivitám, si budují vytrvalost, sílu a dovednosti a také si pěstují mentorské vztahy a navazují kontakty s dalšími lidmi podobného ražení. To vše přispívá k celkovému pocitu seberozvoje a spokojenosti.

Prvek rizika je to, co dělá vzrušující aktivity tak jedinečným zážitkem. Lidé, kteří se věnují extrémním vzrušujícím aktivitám, se učí podstupovat riziko, které často zlepšuje jejich schopnost převzít odpovědnost v jiných oblastech života. To, že se s mírným nebezpečím spojeným s napínavými aktivitami dokáže člověk vyrovnat, mu dodá sebedůvěru k tomu, aby mohl podstoupit další významnější rizika, včetně rizik souvisejících s naší kariérou, láskou a vztahy.

Bez ohledu na to, kdo hledá vzrušení, může být snaha o extrémní vzrušení obohacující a život měnící cestou. Navzdory rizikům může být odměna obrovská. Pokud tedy člověk hledá způsob, jak zintenzivnit svůj život a posunout se až na hranice svých možností, měl by vyzkoušet právě extrémní zážitky.

Base jumping

Jedním z nejznámějších extrémních sportů je base jumping, který spočívá ve skoku z pevné konstrukce nebo útesu s padákem jako jediným prostředkem ke zpomalení pádu

Base jumping sice poskytuje jedinečnou svobodu a adrenalin jako žádný jiný, ale zároveň je spojen s nebezpečím kvůli minimálnímu prostoru pro chybu a nekontrolovatelným proměnným, jako jsou například větrné podmínky. Vysoká úmrtnost spojená s base jumpingem z něj činí nepojistitelný sport, protože pojišťovny nejsou schopny přesně vyhodnotit související rizika.

Base jumpeři se musí naučit skákat s padákem, protože base jumping vyžaduje mnohem vyšší úroveň dovedností. Mezi další důležité schopnosti patří schopnost zachovat klid a soustředění během seskoku a schopnost přesně odhadnout výšku, rychlost a polohu

Mezi extrémní nepojistitelné sporty patří také surfing na obřích vlnách.

Surfování na velkých vlnách

Surfování na monstrózních vlnách, které někdy dosahují výšky až 100 metrů, je uznávaným sportem, který testuje hranice odvahy a dovedností. 

Surfaři na velkých vlnách zdolávají oceánské obry s nepředvídatelnou silou a vystavují se nebezpečí vážných zranění a možného utonutí. Síla těchto vln často přesahuje lidské možnosti kontroly nebo předvídání, což vede pojišťovny k tomu, že surfování na velkých vlnách považují za příliš riskantní na to, aby ho pojistily.

Surfování na velkých vlnách není výzvou pro slabé povahy. Surfař musí být psychicky i fyzicky připraven na zdolávání vln, které mohou dosahovat výšky až 100 metrů. Ne všichni surfaři tuto výzvu zvládnou a při pokusech o tento nebezpečný sport je třeba brát v úvahu fyzické předpoklady.

Surfař musí mít správné dovednosti a techniku, aby se mohl postavit obřím vlnám. Surfování na obřích vlnách vyžaduje roky tréninku a odhodlání, aby se vyvinula správná technika a mechanika těla. Kromě toho musí mít surfař rozsáhlou fyzickou kondici a být psychicky připraven přijmout riziko. 

Horolezectví ve vysokých nadmořských výškách

Horolezectví ve vysokých nadmořských výškách, které zdolává nejvyšší vrcholy světa, je vyhrazeno pro ty, kteří vyznávají kouzlo neznáma. Extrémní nadmořské výšky, zrádný terén a nepředvídatelné povětrnostní podmínky činí z tohoto sportu nepřetržitý boj s přírodními silami. 

Vzhledem k pravděpodobnosti lavin, pádů a výškové nemoci čelí vysokohorští horolezci nepřekonatelným rizikům, která pojišťovny nedokážou přesně vyčíslit, a proto se jedná o nepojistitelný sport.

Scuba diving

Pro dobrodruhy, kteří jsou ochotni vydat se do hlubin podmořských jeskyní, nabízí jeskynní potápění jedinečnou kombinaci objevování a nebezpečí. 

Uzavřenost a často složitá povaha podvodních jeskynních systémů v kombinaci s riziky spojenými s potápěním činí z tohoto sportu noční můru pojišťoven. 

Nedostatek únikových cest, možnost selhání vybavení a omezená viditelnost vytvářejí prostředí, které pojišťovny jednoduše nedokážou adekvátně posoudit a pokrýt.

Závěrem

Nebezpečné sporty, které přinášejí nevídané vzrušení a testují hranice lidských možností, se pohybují na hranici toho, co společnost považuje za přiměřené riziko

Tyto vysoce rizikové aktivity ztělesňují lidskou touhu posouvat hranice, překonávat strach a dosahovat zdánlivě nemožného. Pojišťovny sice tyto sporty nepokrývají z důvodu neodmyslitelného nebezpečí, ale jejich existence stále vzbuzuje úctu a obdiv u těch, kteří mají dostatek odvahy se jim věnovat.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang