Hlavní domovní skříň

Hlavní domovní skříň je pojem, který se váže k přípojce elektřiny. V této skříni totiž přípojka končí. U rodinných domů je hlavní domovní skříň zpravidla na pozemku nemovitosti. Může se však stát, že pro nemovitost hlavní domovní skříň není zřízená.

V tom případě přípojka končí posledním bodem ukotvení. Někdy je na svorkách hlavního jističe objektu. Přípojka by měla být vždy přístupná z veřejných prostor.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang