Hlavní domovní skříň – kde ji najít?

hlavní domovní skříň

HDS neboli hlavní domovní skříň má každý doma. Jedná se o totiž o zařízení, které slouží k zajištění proti přetížení a zkratu přívodního vedení, a také k možnosti odpojení odběrného zařízení.

Hlavní domovní skříň je pojem, který se váže k přípojce elektřiny. Jedná se o takovou skříň, která je vysoce kvalitní a která slouží k ochraně elektrických zařízení, jako jsou kabely, přístroje a další v domácnosti. Skříň je obvykle vyrobena z kovu nebo plastu a má více krytů, aby poskytla maximální ochranu pro elektrické komponenty.

Co je hlavní domovní skříň?

HDS neboli hlavní domovní skříň či snad pojistková skříň slouží jednak k ochraně domovních přípojek nízkého napětí, avšak i k připojení kabelové elektrorozvodné sítě k odběrnému místu. Je tedy nezbytnou součástí a nutností domácností.

Díky HDS se budou vypínat jednotlivé elektrické okruhy, např. v případě poruchy nebo údržby elektroinstalace.

Hlavní domovní skříň většinou vlastní distribuční společnost, od níž domácnost odebírá energie (ČEZ, E.ON, PRE atd.). Společnosti skříň spravují a v případě nutnosti spravují.

Toto však není povinností. Lidé si mohou sami pořídit skříň (z nutnosti či z estetického hlediska). V takovém případě distributor energií i nadále má povinnost spravovat skříň.

Jestliže při stavbě či rekonstrukci lidé budou chtít pořídit si sami hlavní domovní skříň, je lepší tento krok konzultovat s odborníkem. Ten poradí, kterou skříň vybrat či na koho se obrátit s instalací.

Kde se nachází hlavní domovní kabelová skříň?

Hlavní domovní kabelová skříň je nutný komponent každého bytu či domu. Měla by být na vhodném místě, kde bude v případě nutnosti okamžitě k dispozici. Kde lze nalézt?

V bytech se hlavní domovní kabelová skříň obvykle nachází v místech, kde se obvykle nachází elektrická zařízení, aby se umožnila rychlá a snadná údržba nebo oprava elektronických komponentů.

Ve většině případů se nachází v blízkosti vchodových dveří, aby byla co nejblíže elektroměrovému rozvaděči.

U rodinných domů je situace jiná, jelikož nemovitosti stojí na pozemcích. Z tohoto důvodu je hlavní domovní skříň zpravidla na pozemku nemovitosti.

Může se však stát, že pro nemovitost hlavní domovní skříň není zřízená. V tom případě přípojka končí posledním bodem ukotvení. Někdy je na svorkách hlavního jističe objektu. Přípojka by měla být vždy přístupná z veřejných prostor.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang