Fototermika

Bezplatný ohřev vody za pomoci fototermiky. Využije se sluneční záření ku prospěchu svému a ušetří.

Fototermika je velice často zaměňována s fotovoltaikou. Jde v podstatě o podobné systémy, které pracují na téměř shodném principu. Minimálně z pohledu zdroje energie, který je strůjcem všeho potřebného. Je to samozřejmě sluneční záření, které dopadá na zařízení daného typu.

Solární termické panely jsou tedy tím, co může člověk často spatřit na střechách mnohých nemovitostí, kolem staveb a objektů nebo běžných bazénů. Účel tohoto systému je v podstatě jednoznačný. Je to ohřev vody, který bude zcela bezplatný. Jde tak o další efektivní způsob, jak ušetřit peněžní náklady za energie.

Fototermika je fyzikální jev, který využívá světlo ke generování tepla. Tento termín kombinuje slova „foto“ (z řeckého phos, což znamená „světlo“) a „termika“ (z řeckého thermos, což znamená „teplo“).

V kontextu energie a technologií se fototermika často vztahuje k využití slunečního záření ke generování tepla. Solární tepelné systémy jsou příkladem fototermické technologie, která využívá sluneční energii k ohřevu vody nebo vytápění budov.

Solární sběrače zachytávají sluneční záření a přeměňují jej na teplo, které je následně použito pro různé účely.

Jak pracuje fototermika?

Základem celého řešení jsou bezpochyby solární panely, které jsou na první pohled velice podobné těm fotovoltaickým. Zdání však klame.

Fototermický solární panel totiž obsahuje několik speciálních trubic, odborně nazývaných, jako kolektory, které jsou opatřeny absorbérem. Právě ten pohlcuje velikou část slunečního záření a dochází k pozvolnému zahřívání kapaliny, která proudí v těchto trubicích.

Tento solární ohřev vody vyžaduje i velikostně odpovídající akumulační nádrž, kam tato kapalina proudí a kde je uchovávána pro následné použití. Součástí celého systému je tedy rozvodové potrubí, čerpadlo, pojistný ventil, regulační technika a několik zabezpečovacích prvků. Komplet, jehož výsledkem je fototermický ohřev vody.

Užití solárního ohřevu vody

Solární ohřev vody je efektivní způsob, jak získat teplou vodu z obnovitelného zdroje. Solární ohřev vody využívá energii ze Slunce, aby ohřál vodu, kterou potom lze použít k mytí, vaření a jiným účelům. Tento typ ohřevu je velmi efektivní a úsporný způsob, jak užívat obnovitelnou energii.

Solární ohřev vody je obvykle realizován pomocí solárních panelů, které absorbují sluneční energii a přenáší ji do vody pomocí solárního výměníku. Tento proces může ohřívat vodu až do teploty 71 °C. Je oblíbený v oblastech s velkým množstvím slunečního svitu.

Solární ohřev vody je cenově dostupný, šetrný k životnímu prostředí a energeticky úsporný způsob, jak získat teplou vodu. Je to skvělá volba pro všechny, kteří chtějí být ekologicky šetrnějšími a přispět ke zlepšení kvality životního prostředí.

Jak již bylo zmíněno výše, fototermika nachází své uplatnění hlavně při ohřevu užitkové vody pro domácnost. Toho je však docíleno za předpokladu, že nemovitost splňuje určité požadavky z hlediska tepelných ztrát. Nejefektivnější využití je samozřejmě u nízkoenerge­tických domů.

Tyto specifické solární panely však mohou být umístěny i mimo objekt a můžou zajišťovat ohřev vody v jiných oblastech. Je to například solární ohřev bazénu, který může ušetřit taktéž značné množství financí.

Základem každého efektivního fototermického systému je samozřejmě správné natočení solárních panelů, které by měly směřovat na jižní stranu, aby během dne pohlcovaly co nejvíce slunečního záření.

Efektivita fototermiky

Fototermika je technika, která využívá záření slunečního světla k ohřevu materiálů a vody. Efektivita fototermiky je její schopnost absorbovat, přeměnit a uvolňovat energii optimalizací jednotlivých částí systému. Jak systém funguje efektivně, záleží na tom, jaké materiály jsou použity a jak je správně nastavena absorpce, přeměna a uvolňování energie.

Na druhé straně, aby systém pracoval efektivně, musí být správně instalován a obhospodařován. Efektivita fototermiky může být zvýšena optimalizací napájení, optimalizací nastavení snímacího systému, nastavením regulačních systémů nebo využitím solární energie k ohřevu vody.

Z hlediska finančních úspor lze hovořit o 50 % až 60 %, oproti běžnému ohřívání vody. Je to zapříčiněno tím, že fototermické solární panely mají účinnost kolem 30 %, oproti klasickým fotovoltaickým panelům, které se pohybují na poloviční hranici.

Počítat se musí s tím, že nejvíce práce tento systém odvede hlavně v letním čase. Pokud přijde delší období méně slunných dnů, je třeba využívat i další externí zdroj pro ohřev teplé vody, kterým je kupříkladu elektřina.

V závislosti na množství spotřebované vody a potřebném množství fototermických solárních panelů lze očekávat adekvátní návratnost kolem osmi let, samozřejmě s přihlédnutím k mnoha faktorům.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang