Fototermika

Zajistěte si bezplatný ohřev vody za pomoci fototermiky. Využijte sluneční záření ku prospěchu svému a ušetřete.

Fototermika je velice často zaměňována s fotovoltaikou. Jde v podstatě o podobné systémy, které pracují na téměř shodném principu. Minimálně z pohledu zdroje energie, který je strůjcem všeho potřebného. Je to samozřejmě sluneční záření, které dopadá na zařízení daného typu.

Solární termické panely jsou tedy tím, co můžete často spatřit na střechách mnohých nemovitostí, kolem staveb a objektů nebo běžných bazénů. Účel tohoto systému je v podstatě jednoznačný. Je to ohřev vody, který bude zcela bezplatný. Jde tak o další efektivní způsob, jak ušetřit peněžní náklady za energie.

Fototermika je typ fyzikálního cinkání, které určuje kvalitu kontaktu nebo vodivost mezi dvěma kovy. Tato metoda cinkání odhaduje vodivost prostřednictvím kontaktu předmětů nebo mezi kovy a lze ji také použít k analýze procesů v materiálech. Tato technika se široce používá v průmyslových a profesionálních provozech, kde se používají vodovodní systémy nebo elektrické spoje. Fototermikou lze také zkontrolovat stav spínačů nebo otestovat, zda spínací prvky fungují správně, nebo byly zničeny. Fototermická metoda měří tepelnou vodivost materiálu a umožňuje také výpočet rychlosti přenosu tepla.

Jak pracuje fototermika?

Základem celého řešení jsou bezpochyby solární panely, které jsou na první pohled velice podobné těm fotovoltaickým. Zdání však klame. Fototermický solární panel totiž obsahuje několik speciálních trubic, odborně nazývaných, jako kolektory, které jsou opatřeny absorbérem. Právě ten pohlcuje velikou část slunečního záření a dochází k pozvolnému zahřívání kapaliny, která proudí v těchto trubicích.

Tento solární ohřev vody vyžaduje i velikostně odpovídající akumulační nádrž, kam tato kapalina proudí a kde je uchovávána pro následné použití. Součástí celého systému je tedy rozvodové potrubí, čerpadlo, pojistný ventil, regulační technika a několik zabezpečovacích prvků. Komplet, jehož výsledkem je fototermický ohřev vody.

Užití solárního ohřevu vody

Solární ohřev vody je efektivní způsob, jak získat teplou vodu z obnovitelného zdroje. Solární ohřev vody využívá energii ze Slunce, aby ohřál vodu, kterou potom lze použít k mytí, vaření a jiným účelům. Tento typ ohřevu je velmi efektivní a úsporný způsob, jak užívat obnovitelnou energii. Solární ohřev vody je obvykle realizován pomocí solárních panelů, které absorbují Sluneční energii a přenáší ji do vody pomocí solárního výměníku. Tento proces může ohřívat vodu až do teploty 160°F. Solární ohřev vody je oblíbený v oblastech s velkým množstvím slunečního svitu, jako je Jižní Kalifornie, Texas a Florida. Tyto oblasti mají hodně slunečního svitu, což umožňuje využití obnovitelné energie k ohřevu vody. Solární ohřev vody je výhodný z několika důvodů. Je to dlouhodobě šetrnější k životnímu prostředí, jelikož neškodí životnímu prostředí ani neemituje skleníkové plyny. Je to také velmi energeticky úsporný způsob ohřevu vody, jelikož využívá energii ze Slunce, která je obnovitelná. Solární ohřev vody je cenově dostupný, šetrný k životnímu prostředí a energeticky úsporný způsob, jak získat teplou vodu. Je to skvělá volba pro všechny, kteří se chtějí stát ekologicky šetrnějšími a přispět ke zlepšení kvality životního prostředí.

Jak již bylo zmíněno výše, fototermika nachází své uplatnění hlavně při ohřevu užitkové vody pro domácnost. Toho je však docíleno za předpokladu, že nemovitost splňuje určité požadavky z hlediska tepelných ztrát. Nejefektivnější využití je samozřejmě u nízkoenerge­tických domů.

Tyto specifické solární panely však mohou být umístěny i mimo objekt a můžou zajišťovat ohřev vody v jiných oblastech. Je to například solární ohřev bazénu, který vám může ušetřit taktéž značné množství financí.

Základem každého efektivního fototermického systému je samozřejmě správné natočení solárních panelů, které by měly směřovat na jižní stranu, aby během dne pohlcovaly co nejvíce slunečního záření.

Efektivita fototermiky

Fototermika je technika, která využívá záření slunečního světla k ohřevu materiálů a vody. Efektivita fototermiky je její schopnost absorbovat, přeměnit a uvolňovat energii optimalizací jednotlivých částí systému. Jak systém funguje efektivně, záleží na tom, jaké materiály jsou použity a jak je správně nastavena absorption, přeměna a uvolňování energie. Na druhé straně, aby systém pracoval efektivně, musí být správně instalován a obhospodařovaný. Efektivita fototermiky může být zvýšena optimalizací napájení, optimalizací nastavení snímacího systému, nastavením regulačních systémů nebo využitím solární energie k ohřevu vody.

Z hlediska finančních úspor lze hovořit o 50 % až 60 %, oproti běžnému ohřívání vody. Je to zapříčiněno tím, že fototermické solární panely mají účinnost kolem 30%, oproti klasickým fotovoltaickým panelům, které se pochybují na poloviční hranici.

Počítat musíte s tím, že nejvíce práce vám tento systém odvede hlavně v letním čase. Pokud přijde delší období méně slunných dnů, je třeba využívat i další externí zdroj pro ohřev teplé vody, kterým je kupříkladu elektřina. V závislosti na množství spotřebované vody a potřebném množství fototermických solárních panelů lze očekávat adekvátní návratnost kolem osmi let, samozřejmě s přihlédnutím k mnoha faktorům.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang