EAN kód

Zkratka EAN znamená European Article Number. EAN kód je jedním z mnoha druhů čarových kódů, který se dočkal masového rozšíření. Jeho typ EAN-13 je pravděpodobně nejčastěji používaným druhem čarových kódů a používá se k označování druhu zboží. Mezinárodní norma EAN byla kodifikována v roce 1976.

Evropské číslo výrobku (EAN) je typ čárového kódu, který se používá v maloobchodech po celém světě. Poprvé byl vyvinut v Evropě v 70. letech 20. století a nyní je celosvětovým standardem pro identifikaci výrobků.

EAN je 13ti místný kód, který je vytištěn na obalu výrobku. Tento kód lze naskenovat v místě prodeje (POS) a identifikovat tak výrobek a jeho cenu.

Užitečný pomocník prodejců i zákazníků

EAN je globální standard, který lze použít v jakékoli zemi, což maloobchodníkům usnadňuje skladování zboží z různých zemí. Pomáhá také zákazníkům rychle identifikovat výrobek, který hledají. Tato standardizace také usnadňuje maloobchodníkům správu zásob a sledování prodeje.

EAN se skládá ze dvou částí. První částí je kód země, který identifikuje zemi, v níž byl výrobek vyroben. Druhou částí je kód výrobku, což je jedinečné identifikační číslo, které je přiděleno každému výrobku. Tento kód výrobku slouží ke sledování výrobku od výrobce k maloobchodníkovi.

EAN také pomáhá maloobchodníkům sledovat jejich zásoby. Při každém prodeji výrobku může maloobchodník naskenovat EAN kód výrobku a informace se odešle do počítačového systému maloobchodníka, který tak může sledovat stav svých zásob. To pomáhá maloobchodníkům zajistit dostatečné zásoby, aby uspokojili poptávku zákazníků.

EAN se stal pro maloobchodníky nezbytným nástrojem, protože jim pomáhá efektivně řídit jejich operace a sledovat jejich výrobky. Je to také skvělý způsob, jak mohou zákazníci rychle identifikovat výrobky, které hledají.

EAN kód našel místo v energetice

energetice se EAN kód používá jako unikátní identifikátor v jednotném systému číslování odběrných míst. Skládá se celkem z osmnácti číslic. Tento kód je svázán s konkrétním odběrným místem a používá se jako identifikátor ve smlouvách o dodávkách elektrické energie.

Pomocí tohoto čísla identifikují své zákazníky distributoři a dodavatelé elektrické energie. V jejich vzájemné komunikaci při dodávkách elektřiny a jejím vyúčtování má nezastupitelnou roli. Pokud má koncový odběratel zaregistrováno více odběrných míst, ke každému z nich se váže vlastní EAN kód.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang