Co musí obsahovat výpověď povinného ručení

V případě, že chce člověk rušit povinné ručení, musí napsat výpověď smlouvy o povinném ručení. Napsat ji není vůbec složité. Jaké náležitosti musí výpověď mít?

Výpověď by měla obsahovat osobní údaje a číslo smlouvy. Musí obsahovat také datum a vlastnoruční podpis. Výpověď musí být písemná a doručena poštou nebo osobně. Nesmí být zaslaná e-mailem.

V žádném případě nikdo nedoporučujeme rušit povinné ručení tím, že ho jednoduše člověk přestane platit. Pojišťovna sice po několika upomínkách pojištění zruší, nicméně dlužnou částku bude muset člověk stejně zaplatit a připočítají se k ní i penále.

cest-pojic5a1tc49bnc3ad1-7438870
Výpověď lze zaslat poštou, nebo donést na pobočku osobně.

Druhy zrušení povinného ručení

Jedním ze způsobů zrušení povinného ručení je, že jeho zrušení v prvních dvou měsících poté, co došlo k uzavření smlouvy. Výpověď musí být doručena pojišťovně. Smluvní vztah bude ukončen po osmi dnech.

Dalším způsobem je zrušení povinného ručení ke dni zániku smlouvy. Obvykle se uzavírá na dobu jednoho roku. Jestliže ji nechce člověk prodloužit, je potřeba to pojišťovně oznámit. Výpověď v tomto případě musí být zaslaná nejpozději 6 týdnů před jejím ukončením.

Pokud dojde k prošvihnutí lhůty, bude se muset čekat další dva měsíce. Výpověď ve stanovené lhůtě nestačí pouze podat na poštu, pojišťovna ji musí fyzicky mít, jinak nebude uznána.

Samozřejmě může dojít ke zrušení povinného ručení také z jiných důvodů. Je to například při přepisu vozidla na nového vlastníka nebo při vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel. Té předchází ekologická likvidace.

V obou případech je nutné u pojišťovny předložit důkaz o tom, že k přepisu vozidla nebo jeho likvidaci a následnému vyřazení skutečně došlo.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang