Činnosti a hospodaření ERÚ

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu.

Rok 2012 byl v činnosti Energetického regulačního úřadu důležitým z hlediska jeho stabilizace,
kontroly jeho vnitřních procesů a nápravy některých nedostatků ve vnitřní organizaci práce tak,
abychom byli všichni připraveni na změny v přístupu úřadu k regulaci. V oblasti regulace úřad
klade  výrazně vyšší důraz na  ochranu zájmů spotřebitelů a  zákazníků na  energetickém trhu,
v souladu s legislativou České republiky a strategií Evropské unie. Přitom však chrání oprávněné
zájmy všech subjektů a vystupuje výrazně nediskriminačně.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang