Postoj společnosti ČEZ k podomnímu prodeji

Také společnost ČEZ zpracovala vyjádření. Postoj k podomnímu prodeji si čtenář může přečíst v reakci Mgr. Barbora Půlpánové, mluvčí společnosti ČEZ.

Skupina ČEZ se setkává s nestandardními postupy některých neseriózních obchodníků každodenně. S otevřením trhu se bohužel objevily i firmy, které se snaží získat zákazníka za každou cenu.

ČEZ má omezené možnosti, jak se k takovýmto praktikám stavět, protože jsou to zákazníci, kteří jako jediní mohou případně podat podnět na dozorující instituci (od loňského srpna Energetický regulační úřad).

Postoj společnosti ČEZ

ČEZ v minulosti několikrát upozorňoval státní orgány na nekalé praktiky, se kterými se prostřednictvím stížností zákazníků setkával. Pokud se některé prohřešky opakovaly, upozorňoval i společnosti, jejichž jménem prodejci vystupovali.

ČEZ využívá všechny metody prodeje, které dávají ekonomický smysl a hodí se do příslušné obchodní strategie, včetně podomního prodeje. Nejprve jsme tento způsob prodeje vyzkoušeli na Slovensku, kde při stanovení jasných principů a nastavení několikastupňového ověření nedocházelo ke stížnostem zákazníků.

Tento kanál může zákazníkům nabídnout řadu výhod, mimo jiné také úsporu času, takže naše obchodní zástupce vnímáme jako zdokonalení servisu pro zákazníky. Zásadní důraz klademe na seriózní jednání a zamezení riziku používání nekalých praktik, proto jsme také pro naše zákazníky vytvořili sérii rad a tipů.

zákazník společnosti ČEZ uzavírá smlouvu kdekoliv, doma nebo na pobočce, měl by si být jist, že nabízený produkt má ty parametry, které mu byly prezentovány, a že zná skutečnou cenu včetně poplatků. Klíčový je také fakt, že ví, s kým jedná. Každý prodejce má několik snadno rozpoznatelných znaků.

Při příchodu se prokazuje průkazkou, ženy mají oranžový šátek, muži kravatu s logem ČEZ. Na průkazce je číslo, které se shoduje s číslem na certifikátu, který má k předložení každý obchodník u sebe. Každý den je aktualizována databáze prodejců, takže i kdyby byl prodejce v terénu první den, na základě jména potvrdí příslušnost k ČEZu na Zákaznické lince (840 840 840).

Navíc je na webu společnosti ČEZ formulář, kde po zadání jména zákazník sám zjistí, jestli je daný obchodník od ČEZu.

Dodržování etických zásad a ověřování spokojenosti

Při výběru agentur kladl ČEZ velký důraz na garantování etických požadavků. Dalo by se říci, že při rozhodování šlo o klíčový ukazatel. Požaduje po agenturách, aby obchodní zástupci byli jednoznačně přiřaditelní k ČEZu a řídili se odsouhlaseným a 100 % závazným etickým kodexem. ČEZ klade důraz na následnou verifikaci smlouvy, aby nemohlo dojít k podvodnému podepisování.

Každá agentura zákazníkovi následně volá a potvrzuje si, že uzavřel smlouvu tak, jak chtěl. Z telefonátu je pořizován dohledatelný audiozáznam, jež je samozřejmě pořizován v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Navíc významný vzorek obvolává nezávislá výzkumná agentura a provádí ověření spokojenosti. Agentury nad to sdílí informace o případných prohřešcích obchodníků v terénu. Pokud s ním byl tedy ukončen pracovní poměr v jedné agentuře, je garantováno, že nemůže nastoupit do další.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang