Výluky z cestovního pojištění

Cestovní pojištění je služba pojišťovny, která pro cestovatele poskytuje pojistnou ochranu v případě zdravotních komplikací, úrazů nebo jiných situací během cesty. Jedná se o produkt, který by měl komplexně zajistit i po jiných stránkách. Lidé si často cestovní pojištění kupují, aby se mohli vyhnout finančním rizikům při cestování.

Cestovní pojištění je druh pojištění, které chrání cestovatele před finančními ztrátami a nečekanými výdaji spojenými s cestováním. Tato pojištění se obvykle prodávají na krátkodobém základě a zahrnují různé typy krytí, včetně:

 1. Zdravotní pojištění: Toto krytí zahrnuje náklady na lékařskou péči, léky a hospitalizaci během cesty.
 2. Zrušení cesty: Toto krytí poskytuje finanční náhradu, pokud cestovatelé musí zrušit svou cestu kvůli nečekaným okolnostem, jako jsou nemoci, úmrtí v rodině nebo přírodní katastrofy.
 3. Ztráta zavazadel: Toto krytí poskytuje náhradu za ztracená, poškozená nebo odcizená zavazadla.
 4. Záchranné a evakuační náklady: Toto krytí poskytuje finanční náhradu za náklady spojené s neplánovaným návratem z cesty kvůli zdravotním problémům nebo jiným nebezpečným situacím.
 5. Zodpovědnost vůči třetím stranám: Toto krytí chrání cestovatele před finanční odpovědností za škody způsobené třetí stranou během cesty.

Je důležité přečíst si podmínky cestovního pojištění, aby se zajistilo, že kryje specifické potřeby cestovatele a neobsahuje výluky, které by mohly způsobit nepříjemnosti během cesty.

Výluky z cestovního pojištění představují takové situace, na základě kterých nebude vyplacené pojistné plnění, a to ani v případě, že má klient uzavřené cestovní pojištění. Pojišťovna je povinna vyplatit pojistné plnění, pokud dojde k újmě na zdraví nebo majetku u pojištěné osoby. Pojistná smlouva obsahuje informace o tom, jaký druh pojistného plnění pojišťovna bude vyplácet.

Obecně je pojistné plnění buď v hotovosti, nebo je pojistník nahrazen náhradou v hotovosti. Částečné pojistné plnění může být také zahrnuto. Datum vyplacení pojistného plnění se stanoví v pojistné smlouvě.

Všechna cestovní pojištění mají výluky, což jsou výjimky, které nejsou ohleduplné. Ujistěte se, že jste si přečetli pojistnou smlouvu a vědíte, jaké výluky tam mohou být. Tyto výluky obvykle zahrnují služby, které mohou být zahrnuty v plánu, ale nejsou prostředníkem plánu. Toto může zahrnovat aktivity jako potápění, skydiving a podobné aktivity s vysokým rizikem. Tyto aktivity obvykle jsou kryty jinými pojistkami, proto si ujistěte, že máte správnou pojistnou smlouvu.

Některé pojistné smlouvy také mají omezení v určitých krajích nebo oblastech, zejména v zemích, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro turisty. Ujistěte se, že si důkladně přečtete podmínky a omezení každého cestovního pojištění, které jste si vybrali.

Každá pojišťovna si výluky z cestovního pojištění stanovuje sama. Mnohé jsou však společná. Nenastane pojistné plnění v případě, že se pojištěný zranil či onemocněl v souvislosti s požitím alkoholu či jiné návykové látky, pokusem o sebevraždu, válečnou událostí či občanskou válkou, vlastním jednání, při kterém porušil zákon, provozováním rizikových druhů sportů, na které není pojištěn.

Pojišťovny také neproplácení náklady na laboratorní a ultrazvukové vyšetření, náročná vyšetření odborným lékařem, nákup antikoncepce, ošetření zubů, preventivní prohlídky, podpůrné léky atd. Je mnoho výluk z cestovního pojištění.

I když cestovní pojištění může být velmi užitečné pro ochranu vašich cestovních plánů, existují určité situace, na které se cestovní pojištění nevztahuje nebo omezuje svůj rozsah. Některé z nejčastějších vyloučení z cestovního pojištění zahrnují:

 1. Předpokládané riziko: Pokud je vaše cesta plánována do oblasti, kde se předpokládá riziko (např. válka, teroristické útoky, přírodní katastrofy atd.), může být toto riziko vyloučeno z krytí cestovního pojištění.
 2. Neoprávněná činnost: Pokud se úraz, ztráta nebo škoda na majetku stane v důsledku vašeho neoprávněného jednání (např. alkohol nebo drogy), může být toto vyloučeno z krytí.
 3. Preexistující podmínky: Pokud máte zdravotní problémy nebo jiné předchozí podmínky, může být léčba těchto podmínek vyloučena z krytí cestovního pojištění.
 4. Riskantní aktivity: Pokud se úraz nebo ztráta majetku stane v důsledku rizikové aktivity (např. horolezectví, potápění, paragliding atd.), může být toto vyloučeno z krytí.
 5. Nepřiznané informace: Pokud poskytnete nesprávné nebo neúplné informace o sobě nebo o svých cestovních plánech, může to vést k vyloučení krytí cestovního pojištění.

Je důležité si přečíst podmínky svého cestovního pojištění, abyste věděli, co je a co není kryté. Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti, obraťte se na svou pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění, aby vám vysvětlil podrobnosti krytí a vyloučení.

Výluky z cestovního pojištění se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a druhu pojištění. Nicméně, některé obecné výluky, které mohou být uvedeny v pojištění zahrnují:

 1. Nebezpečné sporty a aktivity: Některé sporty a aktivity, jako například potápění, paragliding, horolezectví nebo bungee jumping, mohou být považovány za nebezpečné a mohou být vyloučeny z krytí.
 2. Alkohol a drogy: Pokud je škoda způsobena během doby, kdy byl pojištěnec pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, pojištění může být nárokovatelné.
 3. Zdravotní stavy a nemoci: Některé zdravotní stavy a nemoci, jako například chronické onemocnění nebo těhotenství, mohou být vyloučeny z krytí.
 4. Aktivita v oblastech s varováním: Pokud cestovatelé cestují do oblastí, které jsou vydány varováním kvůli riziku teroristických útoků nebo vojenského konfliktu, pojištění může být vyloučeno.
 5. Ztráta nebo poškození cenností: Některé položky, jako jsou šperky, hotovost a elektronika, mohou být vyloučeny z krytí, pokud nejsou uloženy v bezpečí nebo nejsou pod dohledem majitele.

Je důležité si přečíst podmínky svého cestovního pojištění, aby bylo zajištěno, že jsou vyloučeny jen položky, které nám nevadí.

Pojišťovny poskytující cestovní pojištění

Existuje mnoho pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění. Některé z největších pojišťoven, které poskytují cestovní pojištění, jsou:

 1. Allianz: Jedna z největších pojišťoven na světě, která nabízí různé druhy cestovního pojištění, včetně zdravotního pojištění a pojištění na ztrátu zavazadel.
 2. AXA: Francouzská pojišťovna, která nabízí různé typy cestovního pojištění, včetně pojištění na zrušení cesty, zdravotního pojištění a pojištění na ztrátu zavazadel.
 3. ERV: Evropská pojišťovna, která se specializuje na cestovní pojištění. Nabízí širokou škálu produktů, včetně pojištění pro dovolenou, zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám.
 4. UNIQA: Rakouská pojišťovna, která nabízí různé druhy cestovního pojištění, včetně pojištění na zdravotní péči, zrušení cesty a pojištění na ztrátu zavazadel.
 5. Generali: Italská pojišťovna, která nabízí cestovní pojištění, které zahrnuje různé typy krytí, včetně zdravotního pojištění, pojištění na zrušení cesty a pojištění na ztrátu zavazadel.

Tyto pojišťovny jsou jen několik příkladů z mnoha pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění. Před nákupem cestovního pojištění je vždy důležité porovnat nabídky různých pojišťoven a přečíst si podmínky, abyste zajistili, že získáte to nejlepší krytí pro své specifické potřeby.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang