Výluky z cestovního pojištění

Cestovní pojištění je služba pojišťovny, která pro cestovatele poskytuje pojistnou ochranu v případě zdravotních komplikací, úrazů nebo jiných situací během cesty. Jedná se o produkt, který by měl komplexně zajistit i po jiných stránkách. Lidé si často cestovní pojištění kupují, aby se mohli vyhnout finančním rizikům při cestování.

Cestovní pojištění je druh pojištění, které chrání cestovatele před finančními ztrátami a nečekanými výdaji spojenými s cestováním. Tato pojištění se obvykle prodávají na krátkodobém základě a zahrnují různé typy krytí, včetně:

 1. Zdravotní pojištění: Toto krytí zahrnuje náklady na lékařskou péči, léky a hospitalizaci během cesty.
 2. Zrušení cesty: Toto krytí poskytuje finanční náhradu, pokud cestovatelé musí zrušit svou cestu kvůli nečekaným okolnostem, jako jsou nemoci, úmrtí v rodině nebo přírodní katastrofy.
 3. Ztráta zavazadel: Toto krytí poskytuje náhradu za ztracená, poškozená nebo odcizená zavazadla.
 4. Záchranné a evakuační náklady: Toto krytí poskytuje finanční náhradu za náklady spojené s neplánovaným návratem z cesty kvůli zdravotním problémům nebo jiným nebezpečným situacím.
 5. Zodpovědnost vůči třetím stranám: Toto krytí chrání cestovatele před finanční odpovědností za škody způsobené třetí stranou během cesty.

Je důležité přečíst si podmínky cestovního pojištění, aby se zajistilo, že kryje specifické potřeby cestovatele a neobsahuje výluky, které by mohly způsobit nepříjemnosti během cesty.

Výluky z cestovního pojištění

Výluky z cestovního pojištění představují takové situace, na základě kterých nebude vyplacené pojistné plnění, a to ani v případě, že má klient uzavřené cestovní pojištění. Pojišťovna je povinna vyplatit pojistné plnění, pokud dojde k újmě na zdraví nebo majetku u pojištěné osoby. Pojistná smlouva obsahuje informace o tom, jaký druh pojistného plnění pojišťovna bude vyplácet.

Obecně je pojistné plnění buď v hotovosti, nebo na účet pojištěného. Částečné pojistné plnění může být také zahrnuto. Datum vyplacení pojistného plnění se stanoví v pojistné smlouvě.

Všechna cestovní pojištění mají výluky, což jsou výjimky, které nejsou brány za pojistnou událost. Klient by se měl ujistit, že si důkladně přečetl pojistnou smlouvu a ví, jaké výluky tam mohou být. Tyto výluky obvykle zahrnují aktivity, které mohou být zahrnuty ve smlouvě, nicméně nemusí.

Mezi takové aktivity patří potápění, skydiving a podobné aktivity s vysokým rizikem. Tyto aktivity jsou obvykle kryty jinými pojistkami, proto je potřeba se ujistit, že byla podepsána ta správná pojistná smlouva.

Některé pojistné smlouvy také mají omezení v určitých krajích nebo oblastech, zejména v zemích, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro turisty.

Každá pojišťovna si výluky z cestovního pojištění stanovuje sama. Mnohé jsou však společné.

Nenastane pojistné plnění v případě, že se pojištěný zranil či onemocněl v souvislosti s požitím alkoholu či jiné návykové látky, pokusem o sebevraždu, válečnou událostí či občanskou válkou, vlastním jednání, při kterém porušil zákon, provozováním rizikových druhů sportů, na které není pojištěn.

Pojišťovny také neproplácí náklady na laboratorní a ultrazvukové vyšetření, náročná vyšetření odborným lékařem, nákup antikoncepce, ošetření zubů, preventivní prohlídky, podpůrné léky atd. Je mnoho výluk z cestovního pojištění.

I když cestovní pojištění může být velmi užitečné pro ochranu cestovních plánů, existují určité situace, na které se cestovní pojištění nevztahuje nebo omezuje svůj rozsah. Některé z nejčastějších vyloučení z cestovního pojištění zahrnují:

 1. Předpokládané riziko: Pokud je cesta plánována do oblasti, kde se předpokládá riziko (např. válka, teroristické útoky, přírodní katastrofy atd.), může být toto riziko vyloučeno z krytí cestovního pojištění.
 2. Neoprávněná činnost: Pokud se úraz, ztráta nebo škoda na majetku stane v důsledku klientova neoprávněného jednání (např. alkohol nebo drogy), může být vyloučeno z krytí.
 3. Preexistující podmínky: Pokud má klient zdravotní problémy nebo jiné předchozí podmínky, může být léčba těchto podmínek vyloučena z krytí cestovního pojištění.
 4. Riskantní aktivity: Pokud se úraz nebo ztráta majetku stane v důsledku rizikové aktivity (např. horolezectví, potápění, paragliding atd.), může být toto vyloučeno z krytí.
 5. Nepřiznané informace: Pokud klient poskytne nesprávné nebo neúplné informace o sobě nebo o svých cestovních plánech, může to vést k vyloučení z cestovního pojištění.

Je důležité si přečíst podmínky svého cestovního pojištění, aby klient věděl, co je a co není kryté. Pokud by měl jakékoli otázky nebo pochybnosti, měl by se obrátit na svou pojišťovnu nebo zprostředkovatele pojištění, aby mu vysvětlil podrobnosti krytí a vyloučení.

Výluky z cestovního pojištění se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a druhu pojištění.

Pojišťovny poskytující cestovní pojištění

Existuje mnoho pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění. Některé z největších pojišťoven, které poskytují cestovní pojištění, jsou:

 1. Allianz: Jedna z největších pojišťoven na světě, která nabízí různé druhy cestovního pojištění, včetně zdravotního pojištění a pojištění na ztrátu zavazadel.
 2. AXA: Francouzská pojišťovna, která nabízí různé typy cestovního pojištění, včetně pojištění na zrušení cesty, zdravotního pojištění a pojištění na ztrátu zavazadel.
 3. ERV: Evropská pojišťovna, která se specializuje na cestovní pojištění. Nabízí širokou škálu produktů, včetně pojištění pro dovolenou, zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám.
 4. UNIQA: Rakouská pojišťovna, která nabízí různé druhy cestovního pojištění, včetně pojištění na zdravotní péči, zrušení cesty a pojištění na ztrátu zavazadel.
 5. Generali: Italská pojišťovna, která nabízí cestovní pojištění, které zahrnuje různé typy krytí, včetně zdravotního pojištění, pojištění na zrušení cesty a pojištění na ztrátu zavazadel.

Těchto pojišťoven je jen několik z mnoha pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění. Před nákupem cestovního pojištění je vždy důležité porovnat nabídky různých pojišťoven a přečíst si podmínky, aby si klient zajistil, že získá to nejlepší krytí pro své specifické potřeby.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang