ČEPS – provozovatel české energetické přenosové soustavy

ČEPS, a. s. je provozovatelem české energetické přenosové soustavy v České republice. Energetická přenosová soustava představuje systém zařízení zajišťujících přenos elektřiny od výrobců k odběratelům. Jedná se o hlavní síť elektrizační soustavy v České republice.

Společnost ČEPS vznikla v roce 1999 vydělením Divize přenosové soustavy na základě evropské legislativy. Společnost je ve vlastnictví státu, konkrétně spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sídlo firmy najdete v Praze. ČEPS je monopolní společností, tedy jedinou přenosovou soustavou, která má výhradní licenci na přenos elektřiny.

Činnost ČEPS

Hlavním posláním společnosti ČEPS je zajišťování spolehlivého provozování a rozvoje přenosové soustavy. Spolupracuje s mezinárodními soustavami v rámci propojených soustav. Těmi jsou:

  • Slovenská elektrizačná prenosová sústava na Slovensku
  • PSE Operator v Polsku
  • Austrian Power Grid v Rakousku
  • TenneT v Německu
  • 50Hertz Transmission rovněž v Německu

Činnost společnosti ČEPS je upravená zákonem o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonu. Regulace je zajištěná Energetickým regulačním úřadem.

Přibližme si hlavní činnosti společnosti ČEPS:

  • systémové služby: Patří mezi ně udržování kvality elektřiny, udržování výkonové rovnováhy v reálném čase, obnovení provozu a dispečerské řízení.
  • přenosové služby: Jde o základní činnost, která spočívá v zajištění přenosu elektrické energie z místa, kde se vyrábí, do místa, kde se energie spotřebovává (domácnosti, firmy). Má za úkol vnitrostátní i přeshraniční přenos.
  • podpůrné služby: Pomáhá k zajišťování systémových služeb. Provádí je fyzické i právnické osoby.
  • zahraniční spolupráce: Spolupracuje hlavně se sousedícími zeměmi.
  • technická infrastruktura: Byla postupně vystavována v minulém století. Přenosová síť byla dokončena v 80. letech 20. století.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang