BESIP

BESIP je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR. Název subjektu je zkratkou BEzpečnost SIlničního Provozu. Je součástí Ministerstva dopravy ČR. BESIP má 14 krajských koordinátorů – na každý kraj v ČR jednoho.

Hlavní cíl BESIP vychází z názvu organizace – bezpečnost silničního provozu. Instituce si stanovila za cíl snižovat svými aktivitami počet usmrcených osob v silničním provozu následkem dopravních nehod. Dílčím cílem je snížit počet usmrcených osob na úroveň průměru států EU.

Historie BESIP

Počátky koordinačního orgánu BESIP spadají do roku 1963. Souvisí s nárůstem počtu tragických důsledků autohavárií. Proto vznikla „Meziministerská koordinační komise pro bezpečnost silničního provozu“ a roku 1937 vznikl výkonný orgán nesoucí zkratku BESIP.

V tuto dobu nebyl výkonný orgán součástí Ministerstva dopravy ČSSR. Od roku 1999 se stal BESIP součástí Ministerstva vnitra ČR a v roce 2000 byla agenda převedená pod Ministerstvo dopravy a spojů ČR, které bylo v roce 2003 přejmenováno na dnešní Ministerstvo dopravy ČR.

Činnost BESIP

BESIP se zaměřuje na dopravní výchovu pro děti, a také na preventivně dopravně-bezpečnostní kampaně zacílené na všechny účastníky, kterých se týká bezpečnost silničního provozu – tedy všech. Šíří také informace o bezpečnosti silničního provozu a osvědčených postupech v této oblasti.

V rámci svých aktivit připravila organizace i propagační videa, takzvané „besipky“. Jedná se o výchovná BESIP videa s instruktážním charakterem. BESIP dopravní výchova má ve svém programu mnohé osvětové aktivity. Dopravní výchova je zaměřena na děti všech věkových kategorií, od předškoláků až po studenty vyšších vzdělávacích stupňů.

BESIP dopravní výchova má za cíl učit děti bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu. Od roku 2013 je dopravní výchova součástí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Po celé ČR jsou rozeseta dětská dopravní hřiště, která jsou učební pomůckou pro malé i větší děti.

Na svých webových stránkách zprostředkovává rady a tipy, jak se chovat v různých podmínkách v silničního provozu, například jak jízdu přizpůsobit zimním podmínkám. Samozřejmostí jsou aktuality ohledně změn a novinek v zákonech, týká se to namátkou bodového systému nebo autolékárničky.

Užitečné informace zde najdou chodci, cyklisté, motocyklisté i řidiči automobilů. Chodci ocení tipy, jak se pohybovat v silničním provozu, cyklisté využijí cyklistické desatero, motocyklisté uvítají rady, jak jezdit za deště a řidiči aut mohou nalézt zajímavé info o cestách do zahraničí.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang