Základní ustanovení a vyloučení odpovědnosti

Antislevy je internetovým zdrojem informací, který vytvářejí a udržují především spotřebitelé na základě svých znalostí a zkušeností. Je však třeba upozornit, že ne všechno, co zde člověk nalezne, bylo zkontrolováno. Informace proto nemusí obsahovat úplné, přesné nebo spolehlivé informace. Co to tedy znamená a na co je nutné si přesto dát pozor?

Na Antislevách nenajdete člověk jen hodnotné a přesné informace. Je třeba si uvědomit, že správci a autoři článků na Antislevách, ani nikdo další nemůže žádným způsobem ručit za přesnost zde uvedených informací.

Antislevový portál

Je portál, který je zaměřený na kontrolu slev, tzn. seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí databázi slevových akcí. Principy Antislev dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co je zde k nalezení, nemuselo být zkontrolováno. Stránka nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

marketing-9428457
Spousta uživatelů využívá slevové portály k nákupu, informace na webech nemusí být vždy úplné a správné.

Antislevy poskytují tyto stránky jako službu, a to pouze pro informační účely. Zprostředkování informací obsažených na těchto webových stránkách nezakládá žádnou formu vztahu s Antislevami. V případě zájmu o další informace přesahující rámec těchto webových stránek je vhodné kontaktovat osobně přímo portály hromadného nakupování (slevové portály) či Antislevy.

Informace

Informace, nacházející se v dokumentech na doméně Antislevy jsou určeny výhradně k použití ze strany spotřebitelů či provozovatelů slevových portálů. Nesmí být předány třetím osobám.

Tyto informace nepokrývají všechny oblasti a nepřebírá se žádná odpovědnost z důvodu využití těchto informací. Ohledně správnosti, úplnosti a aktuálnosti dat nemůže nikdo další přebrat žádnou odpovědnost ani nabídnout záruku.

Na základě informací se nepřislibují žádné záruky, nebo zaručené vlastnosti ve spojení s popsanými výrobky nebo službami.

Tato webová stránka a informace, jména, fotografie, obrázky, loga a ikony týkající se nebo související s Antislevami, jsou zpracovány bez záruky jakosti. A také dle dostupnosti bez jakékoli výslovné či odvozené záruky či garance, včetně garancí týkajících se obchodu.

Ačkoliv informace uvedené na této doméně byly zpracovány v dobré víře se záměrem poskytnout informace o portálech hromadného nakupování a jejich výrobcích a službách.

Autoři článků

Je pravdou, že autoři usilují o správnost a aktuálnost informací obsažených na této doméně. Tým Antislev tvoří a spravuje obsahy těchto webových stránek s maximální pečlivostí. Avšak neručí za informace, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Odmítají jakékoliv ručení za nesprávné nebo neúplné informace na webových stránkách.

Stejně tak autoři vytváří obsah těchto stránek s náležitou péčí. Autoři však neručí za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu předávaných informací. Zásadně jsou vyloučeny jakékoli odpovědnostní nároky vůči autorovi za škody materiálního nebo morálního charakteru, ke kterým by došlo v důsledku využití nebo nevyužití prezentovaných informací nebo v důsledku využití neúplných nebo chybných informací.

Pokud by se ze strany autora prokazatelně nejednalo o úmyslné zavinění nebo zavinění hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo i celou nabídku bez zvláštního upozornění.

sidlo_spolecnosti
Autoři článku na webu antislevy nenesou odpovědnost za informace, které uživatel na webu získá.

Přestože je snaha udržovat informace, software a další služby dostupné na stránkách v co nejpřesnější a nejaktuálnější podobě. Může se stát, že stránky obsahují chyby nebo opomenutí. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Informace mohou být změněny nebo aktualizovány bez upozornění. Materiály a obsah těchto webových stránek je poskytován bez jakékoli záruky.

Záruka správnosti

Tým Antislevy neručí za správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto stránkách a použití těchto informací je na vlastní riziko. Společnost neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví.

Uživatel je sám odpovědný za použití a využívání informací, které jsou volně k dispozici na webových stránkách na doméně Antislevy. Tým Antislev poskytuje informace na svých webových stránkách prozatím bezplatně k dispozici. Zdůrazňuje, že pouhým použitím webových stránek nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a portálem.

Autorská práva a podmínky užití obsahu

Obsah stránek na doméně antislevy.cz je tvořen informacemi získávanými od portálů hromadného nakupování a autorů článků či spotřebitelů. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování obsahu těchto stránek či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Není dovoleno vstupovat na tuto webovou stránku nebo využívat informace obsažené na této webové stránce bez předchozího souhlasu. Vstupem na tuto webovou stránku nebo využitím informací na ní obsažených dává uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Vzdává se veškerých nároků vůči týmu Antislev, jeho dceřiným společnostem, pobočkám, spolupracovníkům nebo zaměstnancům. A to v souvislosti s užíváním této webové stránky nebo jakéhokoli materiálu, informace, názorů či doporučení na ní obsažených.

solarni_bazen
Použití získaných dat na webu je na každém uživateli a nese za svá rozhodnutí odpovědnost sám.

Tým Antislev nenese odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu včetně přímých, nepřímých, zvláštních, následných nebo náhodných škod vzniklých přímo nebo v souvislosti s užíváním této webové stránky nebo s přístupem na ni nebo vzniklých v souvislosti s jakýmkoli materiálem, informacemi, podmínkami nebo doporučeními uvedenými na této webové stránce.

Tým Antislev má právo kdykoli bez předchozího upozornění modifikovat, upravovat, případně měnit tyto podmínky. Jedná se i o uvedené informace, názvy, fotografie, obrázky, loga a ikony zobrazované na této webové stránce. Případně i přípravky a služby, na něž jsou na této webové stránce uvedeny odkazy.

Tato webová stránka může odkazovat prostřednictvím linků nebo odkazů na další webové stránky, na něž nemá tým Antislev žádný vliv. Tým Antislev nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a za obsah linků obsažených na těchto webových stránkách.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny informace jsou poskytovány týmem Antislev tak, jak jsou. Tým Antislev neposkytuje žádné prohlášení a záruky, vyjádřené nebo odvozené, včetně odvozených záruk o vhodnosti pro určitý účel, prodejnosti nebo neporušení zákonů.

Provozovatel portálu a autoři jeho obsahu v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoliv nesprávné použití informací zveřejněných na tomto portálu a na webových stránkách, na něž odkazuje.

V žádném případě nebude tým Antislev odpovědný jiné straně za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím těchto webových stránek nebo odkazovaných webových stránek, včetně ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty programů nebo jiných dat v informačním systému či jinde. Ani v případě kdy by tým Antislev byl na možnost takových škod upozorněna předem.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Antislevami nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Autoři nenesou odpovědnost

Autor není odpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Stížnosti dovolávající se odpovědnosti za škody způsobené použitím nějakých poskytnutých informací včetně jakýchkoli neúplných nebo nesprávných informací budou proto zamítnuty.

Není odpovědný za žádný obsah, na který je uveden odkaz nebo odvolání na jeho stránkách. Autor není odpovědný ani za žádné příspěvky nebo zprávy zveřejněné uživateli diskusních fór, knih návštěv nebo mailing listů uvedených na jeho stránce.

Záměrem autora bylo nepoužívat žádné materiály chráněné autorskými právy nebo, pokud to není možné, uvést údaje o autorských právech vztahujících se k příslušnému objektu.

Zaměstnanci webu

Ani zaměstnanci (Jakub Sobotka a Jan Adámek) nenesou odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu včetně přímých, nepřímých, zvláštních, následných nebo náhodných škod vzniklých přímo nebo v souvislosti s užíváním této webové stránky nebo s přístupem na ni nebo vzniklých v souvislosti s jakýmkoli materiálem, informacemi, podmínkami nebo doporučeními uvedenými na této webové stránce.

Tito zaměstnanci mají právo kdykoli bez předchozího upozornění modifikovat, upravovat, případně měnit tyto podmínky, uvedené informace, názvy, fotografie, obrázky, loga a ikony zobrazované na této webové stránce nebo přípravky a služby, na něž jsou na této webové stránce uvedeny odkazy.

poradna-9628309
Autoři, zaměstnanci ani provozovatel nenese zodpovědnost za špatné informace i v případě, že byli předem upozorněni.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Antislevami nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Provozovatel

Neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby provozovatel nakládal s poskytnutými údaji v rozsahu, který je nezbytný k řádnému provozování webového portálu. To zahrnuje také zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti, dále správu a archivaci článků, případně názorů k nim, a to po celou dobu takové činnosti.

Přejde-li uživatel na webové stránky, které nepatří týmu Antislev i když mohou obsahovat logo, musí si uvědomit, že jsou nezávislé na projektu Antislevy, a že tým Antislev nereguluje jejich obsah. Odkaz na takové stránky neznamená, že je tým Antislev schvaluje nebo že přijímá zodpovědnost za jejich obsah či použití.

Odkazy na další weby

Tato webová stránka může odkazovat prostřednictvím linků nebo odkazů na další webové stránky, na něž nemají Antislevy žádný vliv. Tým Antislev nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a za obsah linků obsažených na těchto webových stránkách.

Přestože provozovatel webu Antislevy vynakládá rozumnou péči, aby se uživatelům dostalo správných a férových informací, jakékoliv materiály, jako jsou texty, články, názory, postupy, návody, obrázky, fotografie, grafika, ilustrace, číselné údaje, výpočty apod., uvedené na jakékoliv stránce na doméně, mohou obsahovat určité nedostatky, překlepy či jiné druhy chyb a nepřesností.

Informace zdarma

Za takovéto chyby a nepřesnosti nenese provozovatel webu Antislev žádnou odpovědnost. Materiály a informace na všech stránkách tohoto webu jsou poskytovány zdarma jako informace obecného charakteru. Provozovatel webu neposkytuje žádné záruky, výslovné či vyplývající, včetně záruk správnosti, vlastnického nároku a neporušování práv.

Tým Antislev není zodpovědný za ztrátu hardware, software nebo souborů, která je způsobena použitím těchto webových stránek nebo prvky staženými nebo použitými z/na těchto webových stránkách. Proto tým Antislev nedává žádnou záruku, že webové stránky či produkty nebo služby.

Informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a ve vztahu k nim neexistuje žádná smlouva mezi uživatelem a kteroukoli společností, majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Antislevami či jinými podobnými provozovateli.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang