Žádost o příspěvek na bydlení

V případě, že člověk žije od výplaty k výplatě a nezbývají mu peníze na nájem, má možnost požádat o příspěvek na bydlení. Jak taková žádost vypadá a kdo má nárok na žádost o příspěvek na bydlení?

Je nutné nejdříve samozřejmě splnit veškeré podmínky, na kterých je závislé udělení příspěvku. Je sice pravda, že příspěvek je poskytován zejména těm, kteří mají nízké příjmy. Ovšak díky každoročnímu navyšování částek, které jsou rozhodující pro jeho výpočet, má na něj nárok stále více lidí.

helping-hand-shakes-another-in-an-agreement
O příspěvek na bydlení může žádat pouze ten, kdo má trvalé bydliště v dané nemovitosti.

Kdo si může o příspěvek na bydlení zažádat

Příspěvek na bydlení je sociální dávka od státu. Zažádat si o ni může ten, kdo na úhradu nákladů na bydlení vydává 30 a více %, bydlí-li v Praze 35 a více %. Pokud si člověk bude podávat žádost o příspěvek na bydlení, je nutné mít na paměti jednu důležitou věc.

Při posouzení nároku na tento příspěvek se zohledňuje životní minimum všech osob žijících ve společné domácnosti a všechny náklady na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má pouze v případě, že v daném bytě či domě máte trvalé bydliště.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang