Vyjádření CK Solymar

CK Solymar, která nyní řeší problémy s klienty vydala oficiální prohlášení, považujeme za férové je zde zveřejnit. I když je hodně věcí nejasných a některá tvrzení se rozcházejí, dostali klienti alespoň nějaké vyjádření.

Vyjádření společnosti SOLYMAR, s.r.o. k současné situaci.

Z důvodu technických problémů u letadla smluvního partnera společnosti Volotea došlo nejprve k jednostrannému oznámení změny času letového řádu dne 23.7.2013 a následnému zrušení předmětného letu. V důsledku čehož nebylo dne 23.7.2013 vypraveno letadlo s turisty na Sicílii.

Vzhledem k uvedenému klienti neodletěli na plánovaný zájezd a klienti, kteří se měli ze zájezdu vracet zůstali na místě. Cena za poskytnutí letecké přepravy byla ze strany společnosti SOLYMAR, s.r.o. v plné výši uhrazena.

Celá situace byla za přítomnosti SOLYMAR, s.r.o. a jejích partnerů v destinaci. Společnost byla připravena i pro náhradní dopravu a případné ubytování klientů v hotelu, v souladu se všeobecnými smluvními podmínkami.

O důvodech zrušení letu byla společnost SOLYMAR, s.r.o. informována až v průběhu dnešního dne. Společnost SOLYMAR, s.r.o. s ohledem na maximální možnou ochranu zájmů klientů vstoupila již v odpoledních hodinách dne 23.7.2013 do jednání s pojišťovnou Uniqa u které byla společnost v době uzavření předmětných zájezdů pojištěna a kontaktovala konzulát České Republiky v Římě.

Na základě těchto jednání došlo následně k přepravě klientů společnosti ze Sicílie zpět do České Republiky. Veškeré úkony byly prováděny v komunikaci se všemi zúčastněnými. Po té, co společnost SOLYMAR, s.r.o. dostala „ultimatum“ od pojišťovny Uniqa do 19:00 (tedy do 6 hod. po plánovaném odletu), sama společnost souhlasila s postupem pojišťovny Uniqa pro ochranu všech cestujících.

Následně byli klienti na náklady společnosti SOLYMAR, s.r.o. dopraveni do Brna. Kancelář společnosti byla po celý dnešní den otevřena, zaměstnanci se snažili v rámci svých možností odpovídat na veškeré dotazy klientů a medií. Rozhodně tak není pravdou, že by společnost SOLYMAR, s.r.o. nekomunikovala jak s pojišťovnou, tak s klienty a medii.

Společnost SOLYMAR, s.r.o. byla schopna zajistit na vlastní náklady návrat i odlet všech cestujících pro termín 23.7. náhradním způsobem v souladu s všeobecnými smluvními podmínkami.

Společnost SOLYMAR, s.r.o. není v úpadku, financování veškerého jejího chodu je zajišťováno z vlastních zdrojů a je připravena dostát veškerým svým závazkům vůči klientům.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang