Rodinné pasy

Kdo má děti, jistě ví, že většina aktivit, které s nimi chce ve volném čase provozovat, zpravidla stojí nemalé peníze. Proto každý určitě přivítá různé slevy. Nabízí je rodinné pasy. Co jsou rodinné pasy a jak fungují?

Rodinné pasy jsou projektem na podporu rodin s dětmi. Přináší rodinám slevy a další výhody. Cílem projektu je ulevit rodinným rozpočtům při nákupech a aktivním trávení volného času.

Rodinný pas je slevová kartička a také každodenní zajímavé tipy na kulturní události, sportovní aktivity, výlety a akce pro děti v rámci celé České republiky.

Kde lze využít rodinné pasy?

Projekt rodinných pasů vznikl v Jihomoravském kraji. Pasy nefungují v celé České republice. Jsou totiž aktivitou jednotlivých krajů, avšak je jich většina. V současné době jsou do projektu zapojené následující kraje:

  • Královéhradecký
  • Moravskoslezský
  • Jihočeský
  • Středočeský
  • Ústecký
  • Zlínský
  • Pardubický
  • Olomoucký
  • Jihomoravský
  • Vysočina.

Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Kdo se do projektu přidá, může čerpat slevy na území celé České republiky, na Slovensku a v oblasti Dolního Rakouska. Poskytovateli slev jsou různé soukromé firmy i příspěvkové organizace, přičemž slevy jsou ve výši 5 – 50 %. Slevy však nelze sčítat.

Rodinný pas – registrace

Registrace se provádí online formulářem na webových stránkách projektu www.rodinnepasy.cz. Vyplňuje se jméno rodičů (či rodiče), adresa trvalého bydliště, jméno dětí a rok jejich narození, dále pak email nebo telefonní číslo.

Podmínkou registrace je trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoba mající dítě v péči apod. 

Na základě registrace obdrží zájemce slevovou kartu, na základě které využívá slevy 5 až 50 % na služby, výrobky a volnočasové aktivity u vybraných poskytovatelů. 

Při uplatnění slevy musí být přítomen vždy alespoň jeden rodič. Kompletní seznam poskytovatelů slev je uveden na webu Rodinných pasů v sekci poskytovatelé slev.

Kdo může využívat rodinného pasu

K projektu Rodinné pasy se může přidat jakákoliv rodina, která má ve své péči alespoň jedno dítě do osmnácti let věku. Zapojit se mohou nejen úplné rodiny, ale i samoživitelé, nesezdané páry a osoby mající dítě v péči. Jedinými podmínkami je věk nad 18 let a trvalé bydliště v kraji, který je do projektu zapojený.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang