Reklamace golfového vozíku

Dnes článek ohledně toho, jak může vypadat jedna reklamace.

Dobrý den,

rád bych se podělil o svou zkušenost s nákupem ve slevě a požádal o radu, jak dále postupovat.

Na jaře letošního roku jsem na webu Golfoveslevy.cz koupil designový dvoukolový golfový vozík PC002 za cenu necelých 1400 Kč. Původní cena vozíku, který dodavatel stále na svém webu www.golf-vozik.cz nabízí, je 2400 Kč. Protože jsem vozík potřeboval rychle, osobně jsem si jej vyzvedl.

Už tenkrát mě asi mělo zarazit, že jsem byl nasměrován do squash centra na Kladně, kde mi vozík předala slečna, která o celé slevové akci neměla nejmenší tušení. Vozík měsíc až dva fungoval a pak to přišlo.
Na jednom turnaji se mi v hlavním kloubu vozík rozlomil. Vypadalo to na jasnou vadu materiálu a snadnou reklamaci. Jenže..

Při kontaktování provozovatele Golfoveslevy.cz mi bylo sděleno, ať se obrátím přímo na zadavatele slevy – pana Kupku, který kromě webu Golf-vozik.cz provozuje ještě doménu Davies.cz a bůh ví kolik dalších. Pana Kupku jsem tedy mailem kontaktoval (jako bych tušil problémy, chtěl jsem mít vše písemně) a žádal ho o informaci, jak při reklamaci postupovat.

Protože mi na mail nikdo neodpověděl, opakovaně jsem žádal o reakci a uváděl do kopie zástupce webu golfových slev. Zatímco od dodavatele se nikdo neobtěžoval reagovat, zástupce slevového portálu mě stále ujišťoval, že se s panem Kupkou pokusí nějak domluvit. Podařilo se jim dokonce přimět pana Kupku, aby mi zavolal, přičemž ten mě ujišťoval, ať vydržím, že celou reklamaci spolu s dalšími podobnými řeší.

Po dalším měsíci – cca 45 dní od prvního pokusu o reklamaci – jsem napsal další urgující mail. První, na který mi přišla od pana Kupky reakce. V té ovšem stálo, že „Pro započetí platné reklamace vozíku, je nutné splnit všechny náležitosti dle odkazu Golf-vozik.cz/text/how“. Po přečtení podmínek jsem se snad i rozesmál. Stojí v nich mj.:

  1. Vyžadují originální obal výrobku
  2. Platbu za zaslání reklamovaného výrobku platí vždy zákazník
  3. Nelze reklamovat osobně
  4. Nelze poslat jen poškozenou část, ale celý výrobek

Evidentně pokus o odrazení reklamujícího od svého záměru. Napsal jsem tedy dodavateli, že minimálně body 1-2 odporují zákonům ČR. To samé si myslím i o bodu 3. Požádal jsem jej také, aby mi poslal kontakt na výrobce vozíku, abych mohl koupil alespoň nový kloub a měl vozík funkční.

Výsledkem je jen oprava textu na webu dodavatele, ve kterém již nepožaduje originální obal (nyní již jen neporušený obal) a zmírnil dle zákona požadavky tak, že zákazník platí jen za poštovné u neuznaných reklamací. Ke mně odpověď pochopitelně nedorazila žádná.

Radím tedy ostatním větší opatrnost při nákupu přes internet. Raději si dopředu zjistěte, kdo slevovou akci skutečně pořádá, jinak můžete o své peníze přijít. Například web http://www.golfoveslevy.cz tuto informaci bohužel neposkytuje.

Otázka zní. Je nějaká šance jak se proti podvodníkům typu pana Kupky bránit, když už jsem nákup provedl?

Odpověď Antislev:

Dobrý den,

děkujeme za Váš příspěvek a dovolte, abych se k němu vyjádřila.

Jestliže se u výrobku vyskytne vada v prvních 6 měsících od prodeje, je na straně prodejce/dodavatele zvýšená povinnost ohledně uplatnění reklamace a je na něm důkazní břemeno ohledně popírání vady, jelikož zákon předpokládá, že vada byla na výrobku již při prodeji. Doporučuji uplatnit rozpor s kupní smlouvou, pokud se vada projevila v 6 měsících od pořízení výrobku, či odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace.

V bodovém výčtu uvádíte podmínky, které jste si přečetl na odkazu http://golf-vozik.cz/text/how. Také jsem si je pro inspiraci přečetla.

Dávám Vám za pravdu, že ohledně bodu 1)vyžadují originální obal výrobku, není prodejce oprávněn jakkoliv Vás omezovat ve Vašem právu věc reklamovat, jakékoliv jiné uvedení ať už v obchodních či reklamačních podmínkách by bylo neplatné dle § 55 a § 627 odst. 3 o.z.

Ohledně bodu 2)platbu za zaslání reklamovaného výrobku platí vždy zákazník, zde si dovoluji tvrdit, že zákon stanoví, že spotřebitel nemá mít žádné náklady týkající se vyřízení reklamace a tudíž je vyřízení reklamace bezplatné. Ustanovení že spotřebitel má hradit například poštovné je v rozporu se zákonem. Ovšem na druhou stranu, sice za odeslání zboží zpět prodejci k reklamaci např. u České pošty zaplatíte poštovné, avšak doporučuji zaslat „Žádost o náhradu nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace“, které by Vám měl prodejce uhradit.

V případě, že reakce na straně prodejce/dodavatele byla delší než 30 dnů, jenž jsou určité pro uplatnění reklamace, jedná se následně o správní delikt, kdy je možno podat podnět k zahájení řízení u České obchodní inspekce dle § 19 odst. 3 a § 24 odst. 7 t) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále dle § 122 a § 622 odst. 2 o.z. a s tím samozřejmě si dovolím zmínit i nález ÚS 2983/08. V tomto případě dále doporučuji, pro nevyřízení reklamace ve 30denní lhůtě, abyste písemně prodejci oznámil odstoupení pro nevyřízenou reklamaci řádně a včas.

K bodu 3)nelze reklamovat osobně, se domnívám, že to odporuje § 19 odst. 1, který blíže neurčuje, jak je prodávající povinen přijmout reklamaci, pokud se nejedná o jinou osobu, která je určena k opravě, ale i v tomto případě je prodejce/dodavatel povinen reklamované zboží přijmout a následně na své náklady předat osobě k opravě určené. Z podnikatelského hlediska ovšem také chápu, že z technických důvodů nelze reklamovat osobně, avšak jediný důvod mě zatím však napadá je havárie potrubí v sídle společnosti.

Máte právo volby, co se týká způsobu vyřízení reklamace, tedy výměna či oprava a Vaši volbu musí prodejce respektovat. Vy jako spotřebitel nenesete tedy žádnou odpovědnost za vady, které vznikly při neodborné manipulaci, na kterou jste nebyl při pořízení řádně upozorněn ze strany prodejce. Z toho důvodu Vám nemůže zamítnout i reklamaci.

Právo požadovat vrácení peněz je v případě nevyřízené reklamace řádně a včas či při neopravitelné vadě. Prodejce nemá právo po Vás požadovat úhradu za opravu v rámci záruky.

V případě, že nedojde ke shodě s prodejcem navrhuji obrátit se na soud se žalobou a stížností na ČOI, která může prodávajícího postihnout pokutou pro nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace podle správních předpisů.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang