Registr dlužníků zdarma – insolvence, SOLUS, exekucí, nebankovní

Každý žadatel o půjčku bude pravděpodobně lustrován v registru dlužníků. Co dělat se záznamem v registru dlužníků? A lze získat půjčku se záznamem v registru? 

V Česku je provozováno několik registrů shromažďujících informace o osobách zatížených dluhy nebo se špatnou platební morálkou. Tyto registry slouží pro kontrolu, zda je žadatel o úvěr schopný dostát svým závazkům, nebo zda může nakládat se svým majektem.

Vedle bankovních registrů existuje i nebankovní registr. Existuje registr dlužníků zdarma? A kdy je možné požádat o výmaz z registru dlužníků po insolvenci?

Co znamená záznam v registru dlužníků? 

Ať už se někdo chystá brát hypotéku nebo jiný typ úvěru, bude úvěrovou společnost zajímat, jestli žadatel nemá záznam v registru dlužníků. Co to znamená? A co dělat, když jsem v registru dlužníků?

Záznam v registru dlužníků je dvojího druhu – pozitivní, nebo negativní. První případ nemusí nikoho trápit. Znamená to, že člověk své závazky splácí řádně a včas. Pro všechny finanční instituce je důvěryhodný a úvěr s velkou pravděpodobností dostane.

Plány by ovšem mohl překazit negativní záznam v registru dlužníků. Ten totiž znamená, že dlužník má s plněním finančních závazků problémy. Půjčku se záznamem v registru je sice možné získat, avšak příliš výhodná nebude.

Banky totiž půjčku se záznamem v registru většinou neposkytnou. Dlužník se tak bude muset obrátit do nebankovního sektoru. Ten sice nabízí velké množství půjček pro každého, na druhou stranu jsou tyto půjčky dražší.

SOLUS registr 

SOLUS registr je u nás nejznámějším registrem dlužníků. Funguje už od roku 1999. Jeho cílem je přispívat k prevenci předlužování klientů a zároveň ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

SOLUS sdružuje banky, nebankovní finanční instituce, operátory, distributory energií a další společnosti. SOLUS registr eviduje informace o dlužnících pomocí negativního registru. V rámci něj jsou přístupné informace o subjektech, kteří neplní nebo jsou či byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Do registru SOLUS nahlíží společnosti podle zákona na ochranu spotřebitele kvůli prověření bonity klienta. Chrání tím sebe i klienta samotného.

On-line výpis ze SOLUS registru lze získat na webu NejsemDlužník.cz.

Nebankovní registr 

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) spravuje databázi údajů o úvěrových produktech klientů leasingových společností a společností poskytujících spotřebitelské a další úvěry. I nebankovní registr slouží k prověřování bonity klientů.

Nebankovní registr obsahuje jak pozitivní, tak negativní záznamy. To znamená, že je zde uvedeno i to, že klient řádně a včas splácí své závazky a že je je důvěryhodný.

Informace obsažené v nebankovním registru jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a uchovávány po dobu smluvního vztahu s finanční institucí. Následně další 4 roky po jeho ukončení. 

Všechny solidní finanční instituce do nebankovního registru či registru SOLUS nahlížejí. Ovšem věřitelé nabízející půjčku pro zadlužené klienty, půjčku pro dlužníky na ruku nebo dlouhodobou půjčku bez registru zcela jistě do žádného z registru nenahlížejí. Takové věřitele ovšem za solidní považovat nelze. 

Registr dlužníků zdarma 

Získat výpis z registru dlužníků zdarma aktuálně možné není. U všech registrů je nutné uhradit určitý poplatek. Pokud nějaký web nabízí výpis z registru dlužníků zdarma, s největší pravděpodobností se jedná o podvodnou stránku. Jejím cílem je získat osobní údaje uživatelů a ty dále přeprodat. 

Jediná možnost, kde získat náhled do registru dlužníků zdarma, je v insolvenčním řízení.

Registr dlužníků – insolvence 

Insolvenční řízení je řízení veřejné. Stačí nahlédnout do registru dlužníků v insolvenci, neboli insolvenčního rejstříku, který vede insolvenční soud.

Je to veřejně dostupný registr, ve kterém jsou vedeny údaje o všech osobách v úpadku a insolvenčních řízeních vedených proti nim. Registr dlužníků v insolvenci je zdarma a nahlédnout do něj může kdokoliv. Je dostupný na stránkách isir.justice.cz. Je to nejlepší cesta, jak najít osobu v insolvenci.

V registru dlužníků insolvence jsou vedeny i záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních po dobu 5 let od jejich ukončení. To významně komplikuje dlužníkovu situaci, neboť je v tomto případě prakticky vyloučená krátkodobá i dlouhodobá půjčka po insolvenci. Banky žádosti zamítají, možným řešením je pouze nebankovní instituce, případně soukromý investor.

Registr exekucí zdarma 

Vedle již zmíněných registrů je velmi důležitou databází Centrální evidence exekucí (CEE), kterou provozuje Exekutorská komora ČR

V registru exekucí jsou vedeny informace o probíhajících exekucích právnických i fyzický osob. Nahlížet do evidence může kdokoliv, každý dotaz do evidence je však zpoplatněn. Registr exekucí zdarma tedy není.

Nahlížení do registru exekucí je zpoplatněno za každé poskytnutí elektronického údaje částkou 60,- Kč. Je třeba počítat s tím, že i informace, že na daný subjekt není v registru exekucí veden žádný záznam, je zpoplatněna.

Registr dlužníků podle rodného čísla 

V registru dlužníků lze vyhledávat podle jednoho z následujících údajů: 

  • jména, příjmení a data narození,
  • rodného čísla,
  • identifikačního čísla (IČ).

Není tedy nutné vyhledávat v registru dlužníků jen podle rodného čísla. I jiné osobní údaje jsou dostačující.

Dlouhodobá půjčka bez registru 

Půjčka bez registru je úvěr, kdy poskytovatel nenahlíží do registru dlužníků a tedy neověřuje bonitu žadatele. Jedná se např. o půjčky pro dlužníky, půjčky v exekuci či jiné půjčky pro problémové klienty.

Tyto půjčky jsou typické tím, že jsou poskytovány v menších částkách a na kratší dobu. S dlouhodobou půjčkou bez registru se lze setkat jen zcela výjimečně. Pokud nějaký věřitel přece jen dlouhodobou půjčku bez registru nabízí, pak zcela jistě bude požadovat zástavu nemovitosti či ručení jiným majetkem. 

Konsolidace půjček se záznamem v registru 

Pokud má dlužník příliš mnoho půjček a nezvládá je splácet, tak se ke konsolidaci banka neuchýlí a stejně tak ani solidní nebankovní společnost. Konsolidace půjček se záznamem v registru je přesto možná.

Konsolidace půjček, neboli sloučení více půjček do jedné, je možné, i když má dlužník záznam v registru dlužníků. Mnohé nebankovní instituce totiž do registru nenahlížejí, proto nabízejí i konsolidaci půjček se záznamem v registru.

V případě, že dlužník pozdě splácí, je pravidelně v prodlení a má negativní úvěrovou historii, tak mu nebankovní společnost nejspíše nenabídne dobrou úrokovou sazbu. Ta je totiž závislá na bonitě žadatele.

Čím vyšší je bonita, tím nižší je úroková sazba a měsíční splátka. Vše závisí na individuálním posouzení. V každém případě je třeba si před konsolidací dobře prověřit všechny podmínky vč. RPSN a například možnosti předčasného splacení.

Výmaz z registru dlužníků 

Kompletním splacením dluhu evidence v negativním registru nekončí. Informace o úvěru a historii jeho splácení jsou v registru dlužníků (bankovním i nebankovním) evidovány po celou dobu jejich splácení, avšak ještě čtyři roky po ukončení smlouvy.

U SOLUS registru dochází k výmazu z registru dlužníků tři roky po zaplacení dluhu. Výjimkou jsou zde dluhy u operátorů a distributorů energií. U těch dojde k výmazu z registru SOLUS již po jednom roce od splacení dluhu.

Údaje o exekuci jsou z registru exekucí vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo.

K výmaz z registru dlužníků v insolvenci dochází až po pěti letech od skončení insolvenčního řízení.

Žádost o vymazání z registru dlužníků – vzor 

V negativních registrech dlužníků musí být dlužník zapsán po shora uvedené doby. Naopak v pozitivním registru SOLUS být nemusí, když nechce. Může tedy požádat o výmaz z registru dlužníků.

Jestliže doba trvání smlouvy přesáhne 10 let, jsou údaje z platební historie starší deseti let, z registrů automaticky smazány.

Žádný univerzální vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků není. V každém případě by v žádosti měly být uvedeny osobní údaje žadatele vč. jeho rodného čísla a adresy. Dále by měl uvést, že žádá o ukončení zpracování svých osobních údajů a provedení jejich vymazání z registru.

Nedojde-li k vymazání z registru dlužníků na základě žádosti, může se člověk obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang