Jak obtížné je získat půjčku v exekuci?

Jak složité je získání půjčky v exekuci? Existuje několik způsobů, jak může dlužník získat nové finance, ovšem míra rizika jak pro něj, tak pro věřitele bývá často neúměrně vysoká. Jaké má dlužník možnosti?

Získat půjčku v exekuci je velmi obtížné, až nemožné. Banky a licencované nebankovní společnosti standardně prověřují žadatele v registrech dlužníků, a pokud v nich narazí na exekuci, půjčku zamítnou. Důvod je prostý: exekuce představuje vysoké riziko nesplácení.

Exekuce je nepříjemný proces, který dlužník zapříčiní nesplácením svých dluhů věřitelům. Následně je na něj podána soudní žaloba a dlužník je veden v databázi exekucí – v exekučním rejstříku. Pokud je dlužník veden v exekučním rejstříku, má to pro něj řadu negativních důsledků:

1. Obtížné získání půjčky: Případná žádost o půjčku je u většiny poskytovatelů úvěru kategoricky zamítnuta.

2. Ztížená koupě nemovitosti: Hypotéka s exekucí je prakticky nemožná. I v případě, že by dlužník hypotéku získal, exekutor by mohl nemovitost zabavit a prodat v dražbě.

3. Problémy s pronájmem bytu: Mnoho pronajímatelů si před uzavřením nájemní smlouvy ověřuje registry dlužníků a v případě exekuce může dlužníkovi pronájem odmítnout.

4. Zablokování bankovního účtu: Exekutor může nařídit blokaci bankovního účtu dlužníka, čímž mu znemožní disponovat s jeho vlastními penězi.

5. Srážky ze mzdy: Exekutor zpravidla nařídí srážky ze mzdy dlužníka, čímž se mu sníží jeho čistý příjem.

6. Zabavení majetku: Exekutor může v krajním případě zabavit majetek dlužníka a prodat ho v dražbě.

7. Negativní dopad na kreditní historii: Zápis v exekučním rejstříku negativně ovlivňuje bonitu dlužníka, čímž mu ztěžuje přístup k úvěrům a finančním produktům v budoucnu.

8. Psychická a sociální zátěž: Exekuce představuje pro dlužníka velkou psychickou a sociální zátěž. Může vést k izolaci, stresu, úzkosti a depresi.

Zápis v exekučním rejstříku je veřejný, takže si jej může kdokoli zobrazit. Exekuce podle jména zdarma ovšem zobrazuje pouze údaje, které byl dlužník ochoten zveřejnit pro veřejnost. Detailní výpis stojí 50 korun. Znamená to tedy, že výpis z exekuce podle jména zdarma není plnohodnotný a úplný. Po promlčení exekuce jsou tyto údaje pro veřejnost skryty.

Poskytovatelé úvěrů na exekuce obecně nechtějí půjčovat peníze osobám, které mohou být ve fázi probíhající exekuce nebo byly nedávno vystěhovány ze svých domovů. V případě takových půjček totiž nejde dluh zajistit ani nemovitostí. Jsou však opatrní také po určitou dobu po skončení, než dojde k promlčení exekuce.

Lze získat půjčku v exekuci?

Pokud se dlužník nachází ve fázi probíhající exekuce, získání půjčky může být nesmírně obtížné. Špatná úvěruschopnost, nízký příjem a krátká pracovní historie mohou být překážkou pro získání půjčky v exekuci.

Taková osoba většinou vyhledá nebankovní společnost. I když je člověk schopen najít věřitele, který je ochoten půjčku schválit, může očekávat, že mu budou účtovány výrazně vyšší úrokové sazby než těm, kteří v exekuci nebyli.

Kromě vyšších úrokových sazeb se na osoby v exekuci mohou vztahovat také vyšší poplatky. Věřitelé si mohou účtovat vyšší poplatky za zpracování žádosti, za vedení účtu a další náklady spojené s exekučním úvěrem kvůli vyššímu riziku nesplácení. Je však důležité poznamenat, že tyto poplatky nejsou vždy povinné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách půjčky a zásadách věřitele.

Jednou z možných variant pro osoby, které mají problém získat půjčku v exekuci, je zvážit alternativní zdroje financování. Jednotlivci si mohou například půjčit od rodiny nebo přátel nebo mohou být schopni najít spoludlužníka.

Spoludlužníci nebo ručitelé mohou pomoci jednotlivcům se špatnou bonitou získat půjčku. V případě půjčky pro dlužníky s exekucí bez zástavy ručitel přebírá veškerou zodpovědnost v případě nesplácení dluhu ze strany dlužníka v exekuci.

Vždy je lepší se půjčkám v exekuci vyhnout.

Půjčka od rodiny a přátel

První možností, kterou by měl dlužník v exekuci zvážit je půjčka od rodiny a přátel. Odpadá tak nutnost vyhledávat různé úvěrové instituce, které budou ochotny dlužníkům v exekuci půjčit, což může být časově náročné.

Rodina a přátelé mohou poskytnout flexibilnější podmínky, včetně nižších a někdy i žádných úroků, což by bylo pro dlužníka nákladově efektivnější ve srovnání s externími možnostmi půjčky. Podmínky lze přizpůsobit individuálním potřebám dlužníka a zajistit tak, že splácení bude zvládnutelné.

Půjčka od rodiny a přátel také umožňuje otevřenější a upřímnější komunikaci ohledně smlouvy o půjčce a splácení. Důvodem je obvykle již existující osobní vztah založený na důvěře. Díky tomu lze dohody uzavírat rychle a snadno bez nutnosti rozsáhlé dokumentace a papírování.

Půjčky od rodiny a přátel by měly být prováděny obezřetně. Pro dlužníky může být obtížné zvládnout splácení, pokud jsou jejich osobní vztahy napjaté. Důležité je s věřitelem jasně projednat podmínky půjčky, včetně splácení v případě, že dlužník není schopen hradit dohodnuté splátky. Tím se minimalizuje riziko poškození stávajícího vztahu s věřitelem.

Celkově je půjčka od rodiny a přátel výborným řešením pro dlužníky v exekuci, kteří si potřebují půjčit peníze. Může poskytnout flexibilitu podmínek a otevřenou komunikaci, což umožňuje bezproblémovější a nákladově efektivnější půjčku.

Půjčka od rodiny a přátel je nejbezpečnějším řešením.

Krátkodobé online půjčky

Dále mohou mít jednotlivci přístup k jiným formám financování, jako je například krátkodobá půjčka. Krátkodobé půjčky jsou obvykle snadněji dosažitelné i pro lidi s nízkou bonitou a mohou umožnit pružnější podmínky splácení.

Tyto půjčky však mohou být také dražší a dlužníci by se měli ujistit, že před podpisem půjčky rozumí jejím podmínkám. Tyto půjčky jsou nazývané třeba jako půjčky na OP s exekucí, půjčky online bez registru, pak jsou možností také různé SMS půjčky a další.

SMS půjčky většinou neprověřují dlužníka a nezkoumají jeho úvěrovou historii. Často ani nenahlížejí do registru. Jde o půjčky které se pohybují kolem 5 000 korun a mají velmi krátkou splatnost. V řádu maximálně týdnů.

Stačí jen zaslat věřitelské společnosti SMS zdarma bez registrace do všech sítí, ta prověří žadatele o půjčku dle informací, které dlužník poskytl a v případě schválení půjčku obratem zašle na bankovní účet. Tyto půjčky kromě dlužníků v exekuci využívají často také maminky na mateřské, senioři a studenti.

Po zaslání SMS věřitelské společnosti se dlužník do pár minut dozví, zda byla jeho SMS půjčka schválena.

Peer-to-peer půjčky

Peer to peer půjčky jsou jedním z možných řešeních pro ty, kteří se ocitli v exekuci a potřebují finanční pomoc. Tato forma půjček se v posledních několika letech stává stále populárnější a mnoho věřitelů ji nyní nabízí jako schůdné řešení pro ty, kteří čelí finančním potížím v důsledku exekuce.

Jednotlivci si díky tomuto typu půjčky mohou půjčit peníze od jiných jednotlivců online. To umožňuje dlužníkům získat přístup k finančním prostředkům rychle a snadno, aniž by museli projít tradičním procesem žádosti a schvalování.

Věřitelé si vybírají, komu půjčí a tak si oni sami určují riziko, které jsou ochotni podstoupit. Pokud usoudí, že chtějí své peníze půjčit zrovna dlužníkovi v exekuci, stačí už jen vyjednat podmínky a následně řádně splácet dlužnou částku včas a řádně.

Existují však nelegální lichváři, kteří půjčky v exekuci nabízejí a jejich praktiky jsou neetické a predátorské. Nabízejí půjčky s lichvářským úrokem a neúměrnými poplatky, čímž dlužníky dále zadlužují a uvrhají do ještě větší finanční tísně.

TIP: Jako užitečný tip, jak spořit peníze, aby člověk předešel nutnosti vyhledávat půjčky je plánovač financí. Zakoupit lze na Alibaba shop. Jde o malý blok se slídovými kapsami na peníze, které lze podle kategorií pojmenovat – nájem, energie, palivo do auta, nákupy, apod.

Tak lze přehledně každý měsíc kontrolovat, za co a kolik člověk utrácí, a mít tak lepší přehled o příjmech a výdajích. Na Alibaba shop lze mimochodem koupit i spoustu jiných užitečných věcí za pár korun.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang