Proč si do firmy pořídit informační systém?

Aby bylo podnikání efektivní, musí mít pevný řád, který bude pokrývat všechny činnosti dané společnosti. Bez toho, aniž by existovala struktura, není možné docílit rozvoje a úspěchu. Je proto nutné mít kvalitní informační systém. Jak vypadá ideální racionalizovaný systém?

Do malých i velkých firem by měl být implementován výkonný informační systém, který bude celou strukturu držet pohromadě. Pomůže v provádění běžných úkolů a současně vedoucím pracovníkům nabídne maximální kontrolu nad chodem společnosti.

Moduly jako nejvíce efektivní řešení

Každá společnost funguje na základě součinnosti různých pracovišť. Je tedy nutné, aby informační systém pokrýval každou z nich a současně umožňoval jejich vzájemné propojení. To z toho důvodu, aby bylo možné snadno a rychle vyhodnocovat jejich individuální i celkovou výkonnost.

nahledovy1-8751004

Právě proto se ve firmách nejvíce uplatňují modulově řešené systémy. Mezi nejlepší (co se týče výkonu) patří podnikový informační systém RIS®, od společnosti Saul IS spol. s r.o. Jedná se o ekonomický software s modulovým řešením.

Nabízí samostatné moduly pro oblast výroby, skladu a obchodu. Jeho součástí je i propracovaný účetní informační systém. Moduly jsou vždy přizpůsobeny potřebám dané oblasti, takže práci v mnoha ohledech ulehčují. Současně jsou propojeny. Vedoucí pracovníci mají veškeré informace o tom, co se na jednotlivých úsecích děje.

011-7490943
Ekonomický software je účinný nástroj, důležité je však současně mít i kvalifikované zaměstnance.

Speciální pro malé a výrobní firmy

Racionalizovaný informační systém RIS® je dostupný ve 4 variantách. Jednou z nich je Manažerský systém TOP-RIS. Tato manažerská nadstavba je určena pro manažery, vedoucí účetní a také pro pracovníky controllingu.

Systém shromažďuje informace ze všech částí firmy a analyzuje je. Je tak účinným nástrojem, pomocí kterého je možné zpracovávat výstupy cenné pro další rozvoj firmy. RIS® existuje také v jednodušším provedení, které je určeno pro menší podniky. Jedná se o Ekonomický software RIS Start.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang