Práce home office – přivýdělek z domova, nabídka, zákoník práce

V době digitálních technologií se koncept pracovního života radikálně mění. Jedním z nejvýznamnějších trendů dnešní doby je stále rostoucí přesun k práci z domova, známé také jako „home office“.

Práce home office nabízí zaměstnancům flexibilitu a pohodlí práce z jejich vlastních obydlí nebo jakékoliv jiné lokality mimo tradiční pracovní prostředí. Přestože se to může zdát jako ideální řešení, práce z domova má i své nevýhody.

Tento článek se podívá na to, co práce z domova znamená, jaké jsou její výhody a jaké výzvy může přinést.

Home office práce

Home office práce je koncept, který umožňuje zaměstnancům pracovat mimo tradiční kancelářské prostředí. To zahrnuje obvykle práci z domova. Odtud také název „home office“ (v překladu z angličtiny „domácí kancelář“).

Samozřejmě lze pracovat i z kaváren, veřejných knihoven nebo odkudkoliv, kde má člověk přístup k internetu a pracovním nástrojům.

Díky rozvoji technologie a cloudových řešení se stále více společností rozhoduje zavádět politiku home office práce. Tento styl práce se během pandemie COVID-19 stal pro mnoho společností klíčovým a některé z nich se rozhodly přejít na trvalý či častější režim práce z domova.

Home office práce přináší mnoho výhod, nicméně může také představovat všelijaké výzvy. Podrobnosti se lze dozvědět dále v článku.

Práce z domova – výhody

Práce z domova neboli home office má mnoho výhod, které mohou podstatně zlepšit kvalitu života. Zde jsou některé z nich:

 1. Flexibilita: Práce z domova umožňuje větší flexibilitu v plánování dne. Člověk si může například lépe rozložit čas mezi pracovní povinnosti a rodinný život.
 2. Komfort: Pracovat lze v pohodlí svého domova, v oblíbených teplákách či jiném pohodlném oblečení. Každý si může vytvořit pracovní prostředí přesně podle svých preferencí.
 3. Žádné dojíždění: Pracování z domu eliminuje stres a čas strávený dojížděním do a z práce. To může mít velký vliv na zlepšení celkové pohody a produktivity.
 4. Úspora nákladů: Když člověk pracuje z domova, může ušetřit peníze, které by jinak utratil za cestování, stravování mimo domov nebo oblečení do práce.
 5. Lepší work-life balance: Práce z domova může pomoci vytvořit lepší rovnováhu mezi prací a volným časem.
 6. Větší produktivita: Mnoho lidí zjistilo, že jsou produktivnější, když pracují z domova, protože nejsou rušeni běžnými kancelářskými distrakcemi.
 7. Snížená environmentální zátěž: Tím, že nebudou lidé dojíždět do práce, můžou snížit svůj uhlíkový otisk a přispět k ochraně životního prostředí.
 8. Větší kontakt s rodinou: Pokud má někdo děti nebo domácí mazlíčky, práce z domova mu umožňuje trávit s nimi více času.

Přestože práce z domova může přinést mnoho výhod, je také důležité být si vědom možných výzev a nevýhod. Jaké to jsou?

Práce z domova – nevýhody

Navzdory početným výhodám může práce z domova přinést i určité nevýhody. Zde jsou některé z nich:

 1. Sociální izolace: Práce z domova může u některých lidí vést k pocitu osamělosti nebo izolace, protože postrádají každodenní interakci s kolegy.
 2. Rozdíl mezi prací a volným časem: Pokud člověk pracuje z domova, může být těžké odlišit pracovní čas od osobního času, což může vést k neefektivitě.
 3. Sjednání pracovní doby: Práce z domova může vést k pokušení pracovat nadměrně.
 4. Rušení: Při práci z domova může může být člověk často rušen, pokud se v domě nacházejí další lidé nebo rodinní příslušníci, především děti.
 5. Prostor pro práci: Nemít vhodné pracovní prostředí nebo pracovní prostředí může u některých lidí vést k nižší produktivitě.
 6. Komunikace: Komunikace s kolegy nebo klienty může být obtížnější, pokud se člověk nevyskytuje fyzicky v kanceláři.
 7. Technické problémy: Práce z domova většinou vyžaduje spolehlivé připojení k internetu a důležité technické vybavení. Jakékoli technické problémy mohou způsobit zpoždění nebo neproduktivitu.

Důležité při práci z domova je, stanovit si jasné hranice mezi prací a volným časem, vytvořit efektivní pracovní prostředí a udržovat pravidelnou komunikaci s kolegy a nadřízenými.

Jak se vypořádat s výzvami home office práce

Práce z domova může přinést řadu výzev, od problémů s udržením produktivity, přes oddělení pracovního a osobního času, až po zvládnutí sociální izolace. Zde jsou některé strategie, jak se s těmito výzvami vypořádat:

 1. Stanovit si pravidelný pracovní plán: Kdo může, měl by si vytvořit pracovní dobu, která odpovídá jeho nejproduktivnějším hodinám.
 2. Vytvořit si samostatné pracovní prostředí: Oddělené místo jen pro práci může pomoci udržet hranici mezi prací a volným časem.
 3. Plánovat si pravidelné přestávky: Krátké a pravidelné přestávky pomůžou udržet mysl svěží a produktivní.
 4. Využívat technologie: Ať už jde o projektové managmentové nástroje, aplikace pro komunikaci nebo cloudové služby, technologie může usnadnit práci na dálku.
 5. Udržovat sociální kontakty: Pravidelná online setkání s týmem nebo virtuální káva s kolegy pomůžou minimalizovat sociální izolaci.
 6. Vytvořit si zdravé návyky: Pravidelné cvičení, zdravá strava a dostatek spánku udrží energii a koncentraci.
 7. Naučit se říkat „ne“: Pokud se pracovní doba překrývá s osobním časem, je potřeba se naučit odmítat některé požadavky.

Co funguje na jednoho člověka, nemusí nutně fungovat na druhého. Každý si proto musí najít řešení, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Home office práce z domova – historie a současný trend

Historie home office – práce z domova sahá mnohem dále zpět, než si většina lidí uvědomuje. Už od 70. let 20. století byl tento koncept zvažován jako potenciální způsob, jak zlepšit kvalitu života zaměstnanců a snížit náklady na základě nově se rozvíjejících technologických možností.

Avšak koncept práce z domova jak je známý dnes, začal skutečně nabývat na popularitě až s nástupem internetu a moderních technologických nástrojů v 90. letech minulého století.

V poslední době, zejména v důsledku pandemie COVID-19, se home office stal pro mnohé firmy a zaměstnance nezbytností. Tuto změnu urychlila potřeba sociálního distancování a karanténních opatření.

Je však třeba zdůraznit, že práce z domova, kterou lidé zažili během pandemie, není typickým modelem home office. Byla to reakce na krizovou situaci, nikoliv dobře promyšlená strategie.

Nicméně zkušenosti z tohoto období mohou sloužit jako experiment, který ukázal, že práce z domova může být životaschopným a efektivním modelem pro mnoho pracovních rolí.

Home office může být spolehlivým řešením pro firmy, které hledají způsoby, jak snížit náklady na nemovitosti a cestování, zvýšit zaměstnaneckou spokojenost a přilákat více zaměstnanců.

Některé firmy se rozhodly zůstat v modelu home office práce z domova, zatímco jiné se vrátily k tradičnímu kancelářskému prostředí. Další upřednostňují hybridní model, který umožňuje kombinaci práce na dálku a v kanceláři.

Ať už je to tak či onak, klíčem k úspěchu je nalézt správnou rovnováhu.

Home office – zákoník práce

Jak je na tom home office a zákoník práce? Zákoník práce pojem práce z domova neobsahuje. Nicméně umožňuje vykonávat práci mimo prostory zaměstnavatele, tedy například právě z domova.

V současnosti platí, že zaměstnanci nemají nárok na to, aby mohli pracovat z domova. Zaměstnavatel nemá povinnost práci z domova umožňovat.

Podle zákoníku práce má být home office prováděn na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tato dohoda by měla obsahovat konkrétní podmínky a pravidla home office práce.

Pokud zaměstnavatel umožňuje práci z domova všem zaměstnancům stejně např. jednou týdně, stanovují se podmínky home office práce ve vnitřních předpisech. Pokud to má každý zaměstnanec jinak, pak se uzavírá dohoda o výkonu práce z domova. Měla by obsahovat následující:

 • určení počtu hodin, dnů v týdnu nebo v měsíci, kdy bude zaměstnanec pracovat z domova
 • odkud bude zaměstnanec pracovat (odkudkoliv, jedno konkrétně vymezené místo nebo více míst),
 • rozvržení pracovní doby
 • způsob zadávání, odevzdávání a kontroly práce

Co říká home office zákoník práce o překážkách v práci při práci z domova? Při důležitých osobních překážkách v práci zaměstnancům pracujícím z domova nenáleží náhrada mzdy (kromě svatby, úmrtí, přestěhování).

Zaměstnanci při home office práci také nepřísluší náhrady mzdy nebo platu při dalších důležitých překážkách v práci, mezi něž patří například vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, přerušení nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, narození dítěte a hledání nového zaměstnání.

Naopak zaměstnanci při práci home office mají nárok na náhradu mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti. Jinak se na pracovněprávní vztahy zaměstnance pracující z domova vztahuje stejná právní úprava jako na zaměstnance, který pracuje na pracovišti.

V současné době se projednává novela zákoníku práce a home office. Novela počítá mj. s tím, že zaměstnavatel bude muset nahrazovat zaměstnanci náklady spojené s výkonem home office, jako jsou elektřina, plyn, voda, teplo, a to za každou započatou hodinu práce zaměstnance. 

Nabídka práce home office

Nabídka práce „home office“ se stále častěji objevuje v pracovních inzerátech. Práce v režimu home office se stala velmi populární a mnoho zájemců o práci dnes bere jako samozřejmost, že zaměstnavatel nabízí práci home office.

Nabídka práce s možností home office pokrývá širokou škálu oborů a pozic. Počínaje IT specialisty, účetními, přes administrativní pracovníky, obchodníky, marketingové manažery, až po HR specialisty a mnoho dalších.

Home office nabídky práce mohou být buď 100 % práce na dálku, kdy zaměstnanec pracuje na plný úvazek z domova. Nebo hybridní, kdy některé dny v týdnu stráví v kanceláři a některé dny doma.

Firmy, které nabízejí možnost home office, často poskytují také další podporu, jako je vybavení pro práci z domova (notebook, mobilní telefon, případně příspěvek na internet nebo na vytvoření pracovního koutku), flexibilní pracovní dobu, software pro online spolupráci nebo různé fakturační programy.

Při hledání nabídek práce home office je důležité pečlivě přečíst detaily pracovní nabídky. Každá firma může mít jiná pravidla a očekávání ohledně práce z domova, a tak je důležité se předem informovat o všech podmínkách. Stále více společností totiž nabízí home office v rámci práce na IČO.

Práce home office – Praha

Praha je ekonomickým a obchodním centrem Česka. Nabízí proto mnoho příležitostí pro práci z pohodlí domova. Ovšem je potřeba říci, že zaměstnavatelé po celé republice dnes home office práci standardně nabízejí jako benefit.

Jaká je nabídka práce home office v Praze? Zvláště se jedná obory jako je IT a vývoj softwaru, marketing, grafický design, účetnictví, administrativa, project management a obchod a prodej. Existuje však mnoho pozic, které umožňují práci v režimu home office.

Při hledání práce home office Praha je vhodné sledovat různé platformy pro hledání práce, jako jsou Jobs.cz, Prace.cz, LinkedIn či Indeed, které často zahrnují filtry pro práci z domova. Dále je také dobré sledovat webové stránky společností, které člověka zajímají, protože mnoho z nich má speciální sekci pro práci na dálku.

Brigáda z domova – co lze dělat?

Hledá někdo možnosti, kde sehnat peníze, avšak nechce se vzdát pohodlí svého domova? Pokud ano, pak je brigáda z domova přesně to, co hledá.

Brigáda z domova je skvělým způsobem, jak si přivydělat na živobytí bez nutnosti opustit domov. Díky technologickému pokroku a rozmachu internetu se nabídka takovýchto pracovních pozic neustále rozšiřuje.

Jaké typy brigád z domova jsou k dispozici? Patří sem například:

 1. Copywriting a tvorba obsahu: Pokud má někdo rád psaní a umí vyjadřovat své myšlenky, pak je copywriting nebo tvorba obsahu to pravé. Úkolem je vytvářet zajímavý a užitečný obsah pro různé webové stránky a blogy.
 2. Grafický design: Hlavním úkolem grafického designera je vytvářet atraktivní a efektivní vizuální prezentace. To může zahrnovat tvorbu log, letáků, plakátů, brožur, webů a jiných marketingových materiálů.
 3. Překladatelské práce: Kdo ovládá více jazyků, může pracovat jako překladatel nebo tlumočník z pohodlí svého domova.
 4. Online výuka: Pokud má někdo nějakou dovednost nebo odbornost, kterou by chtěl sdílet s ostatními, může se stát online lektorem.

Ať už někdo shání práci nebo brigádu, měl by vědět, jak má vypadat životopis. To mu pomůže najít vysněnou práci.

Jak najít přivýdělek z domova?

Hledání přivýdělku z domova může být v dnešní digitální době docela jednoduché. Zde jsou některé tipy, jak najít práci z pohodlí domova:

 1. Online pracovní portály: Stránky jako Jobs.cz nebo LinkedIn nabízí mnoho možností pro práci na dálku. Lze vyhledávat pracovní nabídky podle dovedností, oboru nebo typu práce.
 2. Sociální média: Platformy jako LinkedIn, Facebook nebo Instagram mohou také pomooci s nalezením přivýdělku. Na LinkedIn je možné sledovat společnosti, které nabízejí práci na dálku, zatímco na Facebooku lze najít skupiny zaměřené na práci z domova.
 3. Freelance platformy: Tyto platformy nabízí velké množství projektů a pracovních příležitostí pro freelancery z různých oborů.
 4. Online výuka nebo doučování: Kdo má nějaké dovednosti nebo kvalifikaci, kterou může sdílet, může se stát online lektorem.
 5. Virtuální asistence: Mnoho firem a jednotlivců hledá virtuální asistenty pro různé úkoly jako například správu emailů, plánování, organizaci atd.
 6. Vyplňování online průzkumů nebo recenze produktů: Některé společnosti platí za názory na jejich produkty nebo služby.

Pokud někdo najde přivýdělek z domova, musí myslet také na své zdraví. Není žádným tajemstvím, že stres a přepracování mohou vést k vyčerpání a únavě z práce. Peníze navíc se sice vždycky hodí, ovšem někdy je lepší dočasné přerušení živnosti online, vypnutí všech technologií a nabrání síly.

Jakmile si člověk zklidní mysl, dopřeje si dostatečný spánek a nabere novou energii, může se k přivýdělku z domova či jiné práci vrátit.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang