Pojištění výpadku provozu

Pojištění výpadku provozu, občas nazýváno také jako pojištění přerušení provozu, označuje pojištění proti ztrátě zisku při zastavení výroby.

Často podceňované minimální škody majetku firem později způsobí několikadenní přerušení výroby, díky čemuž firma může v konečném důsledku přijít o miliónové částky.

Důvody přerušení provozu

K přerušení výroby může dojít z nejrůznějších důvodů, škoda na majetku firmy představuje pouze jeden příklad a mnohdy k ní nemusí vůbec dojít. Mezi časté příklady patří například:

  1. Přerušení provozu odběratele našeho produktu
  2. Přerušení provozu dodavatele našich polotovarů
  3. Výpadek energií- plyn, voda, elektřina

Pojištění hradí především tzv. fixní náklady firmy. Mezi fixní náklady patří především mzdy zaměstnanců, splátky leasingů, odvody a další. Důvod je jednoduchý- tyto náklady je firma povinna splácet bez ohledu na provoz. Tento typ pojištění je obvykle považován za pilíř pojištění proti ušlému zisku.

pojisteni-4
Pojištění většinou pokryje fixní náklady – nájemné, energie a mzdy zaměstnanců.

Pojištění proti výpadku provozu se obvykle uzavírá proti stejným negativním událostem, jako se uzavírají například pojištění majetku. Jedná se tedy především o pojištění proti živelným nebezpečím, jakými jsou například požáry, povodně a další živelné pohromy. Mezi další rizika patří například vodovodní škody, odcizení majetku firmy nebo havárie na řídícím zařízení některého ze zařízení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang