Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba je fyzická či právnická osoba, která v případě smrti pojištěného má právo na pojistné plnění. Může jít i o skupinu osob. Kromě případu smrti to mohou být jiné okolnosti, které jsou dané pojistnou smlouvou.

V některých případech je oprávněná osoba určená, ale pokud to tak není, práva nabývají osoby vyplývající ze zákona. Pojem „oprávněná osoba“ se používá u více pojistných produktů, nejčastěji u životního pojištění.

Kdo je obmyšlená osoba?

Obmyšlená osoba nemusí být majitel pojistky ani platící osoba. To znamená, tato osoba nemusí uzavírat žádnou smlouvu, není pojištěná a neplatí pojistnou částku. Obmyšlenou osobu si určuje pojistník a uvádí ji do pojistné smlouvy. Pokud ve smlouvě obmyšlená osoba uvedena není, určuje se dle občanského zákoníku.

Obmyšlená osoba může být osobou jak fyzickou, tak i právnickou. Tedy obmyšlená osoba může být jak reálný člověk, tak ale například i celá firma či společnost. V případě úmrtí pojištěného má tedy celá firma nárok na vyplacení pojistného plnění od pojišťovny.

Oprávněná osoba zároveň pojistníkem

Oprávněná osoba je ten člověk, kterému vzniká nárok na pojistné plnění v případě pojistné události. V tomto případě je oprávněná osoba většinou zároveň pojistníkem, protože se člověk sám jistí proti jistým událostem. Pokud dojde v pojistné události, částka je vyplácena samotné oprávněné osobě.

I v tomto případě se může fyzická i právnická osoba stát oprávněnou osobou. Například celá firma může pojistit sama sebe a v případě pojistné události získá i ta samá celá firma finanční prostředky od pojišťovny.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang