Nabídky práce v Německu: Plat a šance

Vysoká životní úroveň a sociální zabezpečení činí z Německa atraktivní destinaci pro emigranty. I jako cizinec můžete v Německu žít a/nebo pracovat a využívat stejných výhod, jaké má německá pracovní síla. Kolik platí němečtí zaměstnavatelé a jaké šance získáte jako expatriant, když přijmete práci v Německu?

Výhody pro cizince v Německu

Práce v cizí zemi má mnoho výhod, záleží na výběru destinace. Důvody, proč se stát expatriantem, mohou být následující:

  • Lepší odměňování a daně
  • Vyšší sociální zabezpečení
  • Poptávka po odbornících ve vašem oboru
  • Vysoká ochrana prostřednictvím pracovního práva
  • Běžné smluvní výhody

Mzdy a daně

Při rozhodování o přestěhování se do cizí země a/nebo o práci v ní hraje velkou roli to, kolik si vyděláte. Rozdíl mezi mzdovými sazbami může pramenit z více důvodů. Často, zejména pokud jde o práci, která je považována za nízkokvalifikovanou, jsou německé pracovní zákony a minimální mzda lepší než v méně bohatých zemích.

Dalším ovlivňujícím faktorem může být poptávka po určitých odbornících a pracovnících v konkrétních oborech. Země, která má nedostatek lidí určité profese, bude obvykle ochotna zaplatit více peněz a nabídnout celkově lepší výhody. Německo má vysokou poptávku po některých specialistech, například v oblasti lékařství. Pracovníci v těchto oborech jsou velmi žádaní a německé úřady se jim prakticky dvoří a nabízejí jim mnoho atraktivních bonusů.

Práce v jiné zemi se může vyplatit zejména v případě, že žijete v příhraničním státě s Německem. Pokud žijete v jedné zemi, ale pracujete v druhé, je možné, že budete pobírat německý plat, alex platit místní daně a životní náklady, takže vám celkově zůstane více peněz.

A kalkulacka pro vypocet mzdy v německu vám pomůže určit mzdu, kterou byste mohli obdržet, když už znáte svůj „Brutto-Einkommen“. Skutečná mzda, kterou obdržíte, „Netto-Einkommen“, bude to, co z této částky zbude po odečtení daní a poplatků za pojištění. Do těchto výpočtů se zahrnuje mnoho složitých faktorů, jako je váš rodinný stav, počet dětí, zda jste členem církve a mnoho dalších.

Sociální zabezpečení a zákony

Další výhodou je právní situace v Německu. Německá vláda klade velký důraz na bezpečnost a zdraví svých občanů. Jejich pracovní právo obsahuje mnoho prospěšných předpisů, jako např:

  • povinné sociální pojištění,
  • povinné doby odpočinku a maximální délky pracovní doby,
  • minimální mzdové sazby,
  • placená dovolená a placené roční, mateřské/otcovské, nemocenské a invalidní volno,
  • placené pojištění v nezaměstnanosti (Grundsicherung).

Zejména zdravotní a důchodové pojištění v Německu je pro cizince atraktivní. Pokud jste zaměstnáni u německé společnosti, musí za vás náklady hradit ona. Tímto způsobem je zajištěna vaše zdravotní péče a důchod. Na oplátku se vám z platu strhává určité procento ve formě daní.

Celkově je o německé zaměstnance dobře postaráno, mají spravedlivou pracovní dobu, mzdové sazby a jsou chráněni před vykořisťováním.

Byrokracie

Díky mnoha dohodám s ostatními zeměmi – zejména s členskými státy EU – je výměna pracovníků mezi státy poměrně snadná. Ve většině případů nebudete potřebovat pracovní povolení ani povolení k pobytu, pokud přijíždíte a hledáte práci v Německu nebo dojíždíte za prací mezi svou zemí a Německem. V mnoha případech je jediným nutným krokem registrace na státním úřadě. Některá další pravidla se mohou týkat pracovníků, kteří chtějí zůstat po mnoho let nebo se přistěhovat na dobu neurčitou.

Cílem těchto dohod je snížit negativní dopady práce v jiné zemi a podpořit tak příchod zahraničních odborníků do Německa. Často například chrání expatrianty před nutností platit daně za určité věci ve dvou zemích najednou, pokud jsou registrováni v jedné zemi, ale pracují v jiné.

Kromě toho existuje mnoho informačních a poradenských webových stránek a systémů poskytovaných vládou, které emigrantům pomáhají najít práci, naučit se jazyk a přestěhovat se do Německa.

Závěr

Práce v Německu může být pro cizince výhodná, zejména pokud mohou zůstat registrováni ve své domovské zemi, platit tam daně a životní náklady a přitom pobírat německé mzdy a dávky. Jejich pracovní právo zahrnuje mnoho faktorů, které pracovníky chrání a poskytují jim velké výhody. Placené volno, povinné zdravotní pojištění a penzijní plány a mnoho dalšího činí příchod a práci v Německu atraktivní. 

Vládní webové stránky a mzdové kalkulačky Brutto/Netto vám pomohou určit finanční přínosy práce v Německu.  

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang