Majster Predaja kurz Andyho Winsona

Je bohatství jen pro vyvolené, protože svou roli tu hrají tak nevyzpytatelné jevy jako náhoda či štěstí? Rozhodně nikoli. Existují cesty, které mohou každého dovést k úspěchu. Které to jsou?

Existuje celá řada lidí, kteří věří, že zbohatnout může každý. Pak jsou i tací, kteří si myslí, že je to pouze pro vyvolené. Přesně pro takové lidi vznikají různé kurzy, aby se na věci dívali i z jiného úhlu.

Andy Winson

Motivátor Andy Winson se na tuto otázku pokusil se svým novým programem odpovědět. Andy Winson, vlastním jménem Andrej Hošták, je slovenským motivátorem a lektorem. Za sebou má více než dvacetiletou praxi v oblasti osobního rozvoje, založení vlastní akademie a úspěšnou knihu nazvanou Mysli, konaj, zbohatni. Rovněž je zakladatelem Institutu pro NLP, na Slovensko se tak jeho přičiněním dostalo neurolingvistické programování.

Klíčové je v jeho pojetí především odhalení vlastní vnitřní síly. Té se nakonec samotnému Andymu dostalo vrchovatou měrou, dobrou průpravou se mu stalo studium na fakultě tělesné výchovy a sportu. Vytrvalost je základním stavebním kamenem nejen při sportu, avšak i při budování jakéhokoli úspěchu, ať ve sféře pracovní či osobní.

andy-2395009
Andy Winson je autorem knihy Mysli, konaj, zbohatni.

Program Majster Predaja

Chce-li se člověk stát úspěšným obchodníkem, musí svůj čas využít účelně. To znamená věnovat se primárně těm činnostem, které jsou pro něj přínosné. Je nutné „vypnout” jakékoli vnější rušivé vlivy. Zejména to platí pro ty, které jsou navíc negativního charakteru. Nápomocná je schopnost plánování. Dosažené výsledky je samozřejmě nezbytně nutné průběžně vyhodnocovat.

Které body zahrnují jednotlivá videa?

Video první:

Jak se naučit pracovat sami se sebou: K úspěchu je potřeba využít vlastní síly, osvojit si tři jednoduché kroky pro každodenní start. V rámci shrnutí tří typických komunikačních stylů snadno člověk odhalí dominantní komunikační prostředky protistrany. Díky tomu každý zvládne prodávat efektivněji.

Video druhé:

Toto video vysvětlí, proč nemít obavy z námitek – mohou posloužit ve prospěch. Současně ukáže, jak si získat důvěru. Vysvětlí základy takzvané techniky tří prstů a sílu jazykových vzorců prostupujících do podvědomí.

Video třetí:

Ukazuje, jak ovládnout 13 důležitých komnat prodeje a informuje o 6 etapách celého systému. Poslední část pomůže se sestavením uzavřených otázek takového typu, na které lze odpovídat pouze kladně. A závěrem ukáže, jak doložit svoje výsledky v praxi, na obchodnících, kteří celý postup prošli také.

Tento trénink je skutečně nepostradatelný pro každého obchodníka nebo prodejce.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang