Majster Predaja kurz Andyho Winsona

Je bohatství jen pro vyvolené, protože svou roli tu hrají tak nevyzpytatelné jevy jako náhoda či štěstí? Rozhodně nikoli. Existují cesty, které mohou každého dovést k úspěchu. Které to jsou?

Existuje celá řada lidí, kteří věří, že zbohatnout může každý. Pak jsou i tací, kteří si myslí, že je to pouze pro vyvolené. Přesně pro takové lidi vznikají různé kurzy, aby se na věci dívali i z jiného úhlu.

Andy Winson

Motivátor Andy Winson se na tuto otázku pokusil se svým novým programem odpovědět. Andy Winson, vlastním jménem Andrej Hošták, je slovenským motivátorem a lektorem. Za sebou má více než dvacetiletou praxi v oblasti osobního rozvoje, založení vlastní akademie a úspěšnou knihu nazvanou Mysli, konaj, zbohatni.

Rovněž je zakladatelem Institutu pro NLP, na Slovensko se tak jeho přičiněním dostalo neurolingvistické programování.

Klíčové je v jeho pojetí především odhalení vlastní vnitřní síly. Té se nakonec samotnému Andymu dostalo vrchovatou měrou, dobrou průpravou se mu stalo studium na fakultě tělesné výchovy a sportu. Vytrvalost je základním stavebním kamenem nejen při sportu, avšak i při budování jakéhokoli úspěchu, ať ve sféře pracovní či osobní.

andy-2395009
Andy Winson je autorem knihy Mysli, konaj, zbohatni.

Program Majster Predaja

Chce-li se člověk stát úspěšným obchodníkem, musí svůj čas využít účelně. To znamená věnovat se primárně těm činnostem, které jsou pro něj přínosné. Je nutné „vypnout” jakékoli vnější rušivé vlivy. Zejména to platí pro ty, které jsou navíc negativního charakteru. Nápomocná je schopnost plánování. Dosažené výsledky je samozřejmě nezbytně nutné průběžně vyhodnocovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang