Lze získat půjčku po insolvenci?

Přestože insolvence není nic, po čem by lidé toužili, každoročně postihne alarmující počet lidí. Pojem „insolvence“ má negativní konotaci, která může jednotlivcům ztěžovat vyhledání pomoci, pokud se ocitnou ve finanční krizi. V důsledku toho přetrvávají otázky, zda je možné získat půjčku i po platební neschopnosti.

Obecně insolvence znamená, že osoba není schopna splácet své dluhy, a proto se potýká s finančními problémy. Prohlášení platební neschopnosti může vést k řadě problémů, jako je omezený přístup k úvěrům, protože kvůli tomu má dlužník v registru pošramocenou pověst.

Právě kvůli negativním záznamům ve své úvěrové historii dlužník pomoc u tradičních věřitelů nenajde, nicméně od toho jsou nebankovní společnosti. Ty jsou známé tím, že dokáží pomoci téměř každému a proto je jednou z možností i půjčka po ukončené insolvenci.

O půjčku po insolvenci by měl dlužník žádat pouze v nutných případech a vyhnout se tak dalším finančním problémům. Důrazně se doporučuje, aby si dlužník nebral žádné finanční závazky jen při pomyšlení, kam s karavanem po Čechách nebo jaký nový mobil si pořídí.

Pro půjčku po ukončené insolvenci stačí přístup k internetu.

Jak získat půjčku po ukončené insolvenci?

Navzdory omezením nemusí ukončení platební neschopnosti nutně znamenat, že jednotlivec nemůže získat půjčku. Některé nebankovní společnosti dávají šanci i těmto zákazníkům. Před schválením půjčky musí klient prokázat, že má prostředky na její splacení. Kromě toho, aby se jednotlivec kvalifikoval pro půjčku, musí být mimo stav platební neschopnosti.

Půjčka může být poskytnuta poté, co byl jednotlivec zbaven svých platebních povinností v insolvenci, a prokázání této skutečnosti by mělo tvořit první krok při žádosti o půjčku.

Vždy je výhodnější, aby potenciální dlužníci při žádosti o úvěr poskytli zcela transparentní a přesné informace o své finanční situaci. Tím mohou zvýšit své šance na schválení žádosti o úvěr. Žadatelé by se také měli ujistit, že jejich úvěrová zpráva je co nejaktuálnější, protože to bude hlavním a rozhodujícím faktorem pro výsledek žádosti.

Všichni potenciální dlužníci by si navíc měli být vědomi toho, že i v případě oddlužení bude insolvence v  rejstříku vedena po dobu 5 let, než dojde k výmazu z insolvenčního rejstříku pro veřejnost. Během této doby může jejich úvěrové skóre klesnout, což by mohlo snížit jejich šance na schválení půjčky.

Nicméně to, že byla na jednotlivce vyhlášena insolvence a může se potýkat s poškozeným úvěrovým záznamem, nemusí nutně znamenat, že mu bude půjčka zamítnuta i před tím, než výmaz z insolvenčního rejstříku proběhne.

Disciplinovanost při dodržování splátkových kalendářů by také mohla jednotlivcům pomoci zlepšit jejich úvěrové hodnocení.

Existují věřitelé, kteří se na poskytování úvěrů osobám, na něž byla v minulosti vyhlášena platební neschopnost, obzvláště zaměřují. Tito věřitelé poskytují produkty, které mohou potenciálně pomoci osobám postiženým insolvencí vrátit se na cestu k finanční svobodě.

Jakou půjčku po insolvenci vybrat?

Potenciální dlužník má pro získání půjčky po insolvenci několik možností. Vždy je pro dlužníka lepší vyhledávat dlouhodobou půjčku po insolvenci, protože je menší šance na potíže s včasným splácením.

Nicméně dlouhodobá půjčka po insolvenci je větším problémem, než ta krátkodobá. Dlužník je totiž rizikovým klientem, u kterého nemá žádná společnost stoprocentní jistotu, že bude svůj závazek splácet včas a řádně.

Půjčka od rodiny a přátel

Půjčka po platební neschopnosti od rodiny a přátel může být tradičně neocenitelným záchranným lanem pro ty, kteří se dostali do finančních potíží. Půjčky od rodiny a přátel mohou mít různé podoby, přičemž někteří jedinci si mohou půjčit větší částky peněz od blízkých příbuzných nebo od svých rodičů.

V některých případech je půjčka úročena, což může být výhodné jak pro toho, kdo půjčku poskytl, tak pro dlužníka. Lze se také dohodnout na splátkových plánech, které půjčku vyřídí za dohodnutou dobu.

Naopak některé půjčky mohou být rodině a přátelům nabízeny zcela bezúročně a mohou být dokonce nabízeny jen jako dárky ve snaze pomoci jednotlivcům postavit se na vlastní nohy.

Nebankovní věřitelé

Po ukončení insolvence se může fyzická osoba rozhodnout vzít si půjčku od nebankovní společnosti. Jednotlivec by si měl potenciální věřitele prověřit, protože kvalita služeb se může u jednotlivých poskytovatelů lišit. Měl by také porovnat podmínky půjčky a srovnat náklady, aby se ujistil, že je půjčka finančně únosná.

Při čerpání půjčky od nebankovní společnosti po vyhlášení insolvence je velmi důležité, aby jednotlivec zohlednil plán splácení dluhu ve svém rozpočtu. Včasné splacení půjčky je velmi důležité, protože nesplácení by mohlo mít nepříznivý vliv na úvěrové skóre.

Fyzická osoba by měla mít na paměti, že vzít si půjčku po insolvenci by mohlo ztížit její schopnost budovat úvěr a půjčit si více, než může rozumně zvládnout, by mohlo způsobit další finanční potíže. Tyto půjčky lze získat online. Na internetu je k dohledání mnoho věřitelů a výsledek žádosti o půjčku poskytují většinou do několika hodin.

Půjčka od rodiny a přátel je nejbezpečnějším řešením.

Půjčka po insolvenci od lichváře

Půjčkám od lichvářů je třeba se vyhnout. Lichváři nejsou regulováni a působí mimo zákon. Často si účtují vyděračské úroky a nejsou odpovědní. Není také neobvyklé, že lichváři používají zastrašovací taktiky, aby od svých dlužníků získali peníze zpět.

Lichváři se neřídí ochranou spotřebitele a dlužníci mají jen malé nebo žádné možnosti odvolání, pokud smlouva o půjčce neproběhne podle plánu. Kromě toho mohou být dlužníci zranitelní vůči vydírání a podvodům.

Dlouhodobé důsledky jednání s lichváři mohou zahrnovat finanční a právní problémy. V případě nesplácení může být proti lichvářům zahájeno i trestní řízení, nicméně soud pomůže jen ve velmi malém procentu případů.

Mnohem lepší je přistupovat k půjčkám prostřednictvím renomovaných věřitelů s jasnými podmínkami a rozumnými úrokovými sazbami. Nutno připomenout, že otázka, kam s karavanem po Čechách není důvodem k dalšímu zadlužení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang