Hraniční pojištění – co to je, kdy je potřeba

hraniční pojištění

Cestování je krásná kratochvíle, avšak i při něm je třeba myslet na možné nepříjemnosti. Proto je možné uzavřít hraniční pojištění, tedy ochranu cestovatelů po Evropě, kteří putují svými auty.

Nehody se dějí a nikdy nejsou příjemné. O to více dokáží znepříjemnit cestování. Některé evropské země uzákonily povinnost, aby všechna vozidla projíždějící jejím územím byla pojištěna.

Zatímco Švýcarskem bez hraničního pojištění lidé neprojedou, sousedními státy bude možné profrčet bez tohoto opatření. Lidé pro vlastní bezpečnost mohou v pojišťovnách uzavřít hraniční pojištění.

Co je to hraniční pojištění?

Hraniční pojištění je upravené zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnost z provozu vozidla.

„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společentví a upravuje

a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“),

b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.“

§ 1 zákona č.168/1999 Sb.

Hraniční pojištění se může uzavřít jak dopředu, nebo až při vstupu na cizí území, a to na hranicích. Uzavře se při vstupu vozidla z cizí země (např. české vozidlo na území Švýcarska). Pojištění se uzavírá splacením pojistného.

Pojistitelem tohoto pojištění je Česká kancelář pojistitelů. Platnost hraničního pojištění kontroluje Policie ČR. Nebude-li dotyčný mít hraniční pojištění, zaplatí vysokou pokutu a nebude moci pokračovat v jízdě autem.

Kde uzavřít hraniční pojištění?

Cestovatelé mohou hraniční pojištění uzavřít dopředu u některé z pojišťoven. Na kterou se mohou obrátit?

  • Allianz
  • Kooperativa
  • Česká pojišťovna

Poradci těchto společností lidem pomohou a nabídnou cenné rady stejně tak jako při uzavírání povinného ručení.

Nutné podmínky

K uzavření hraničního pojištění je nutné splnit všechny podmínky. Jaké to jsou?

  • trvalý pobyt na území země, v níž je hraniční pojištění uzavřeno (nebo povolení k pobytu)
  • nutné dodržet délku pojištění
  • nutné doložit zdravotní pojištění

Podmínky se mohou napříč společnostmi lišit, avšak tyto jsou hlavní, které je nutné splnit.

Výjimky v povinnosti?

Cestování po Evropě není nejlevnější záležitost. Lidé musí myslet na náklady spojené s ubytováním, zábavou či za pohonné hmoty nebo za cestovní pojištění. Může tak vyvstat otázka, zda je skutečně nutné zakládat hraniční pojištění?

Odpověď je překvapující. Pokud lidé cestují v autě s platnou zelenou kartou, to znamená, že jeho majitel má platné pojištění, i v zemích jinak vyžadujících toto nadstandardní službu nebude muset nic platit.

Jestliže autem bude cestovat někdo, kdo si jej pouze zapůjčí od příbuzného či známého, bude muset připlatit za hraniční pojištění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang