Fixace ceny elektřiny

Zafixování ceny elektřiny nabízejí dodavatelé elektřiny od začátku roku 2008. Jedná se o smlouvu o dodávce elektrické energie uzavřenou na dobu určitou. Po dobu platnosti této smlouvy se dodavatel zavazuje dodávat odběrateli elektrickou energii za pevně stanovenou (fixní) cenu.

Cena silové elektřiny se jinak odvíjí od pohybu cen na energetické burze a většina dodavatelů ceny mění jednou ročně. Existují i tarify, kde se cena mění rychleji, například ČEZ nabízí tarif kvartál a měsíc.

Fixaci ceny elektrické energie dodavatelé nabízejí především proto, že si zákazníka zavážou a nehrozí jim riziko, že odejde ke konkurenčnímu dodavateli.

Nejčastější nabídka na fixaci ceny je dvouletá. Delší dobu fixace nabízejí dodavatelé jen zřídka, protože se dostávají za horizont, ve kterém jsou schopni predikovat vývoj cen energií a při náhlém růstu cen by na energii dopláceli.

Fixace ceny elektřiny se koncovému uživateli vyplácí v době, kdy ceny na energetické burze rostou, především v období ekonomického růstu. Naopak v době hospodářského útlumu ceny energií klesají a fixní cena se stává nevýhodnou.

Fixace jako stabilizátor ceny elekřiny

Debata o tom, jak stanovit cenu elektřiny, se vede již desítky let. Vzhledem k tomu, že ceny elektřiny v posledních letech rychle rostou, je stále důležitější najít způsob, jak ceny elektřiny stabilizovat.

Jedním z řešení fixace ceny elektřiny je přechod na konkurenčnější trh s elektřinou. To by znamenalo umožnit více dodavatelům elektřiny soutěžit o zákazníky. Tím by se zvýšila konkurence a snížily by se ceny díky větší konkurenci.

Sázka na obnovitelné zdroje

Dalším řešením je zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. To by pomohlo snížit množství elektřiny vyráběné z fosilních paliv, což by pomohlo snížit celkové náklady na elektřinu.

Investice do obnovitelných zdrojů energie by navíc pomohly vytvořit pracovní místa v energetickém sektoru, což by pomohlo stimulovat ekonomiku.

V neposlední řadě by vláda mohla poskytovat dotace, které by pomohly snížit náklady na elektřinu pro spotřebitele.

Toho by bylo možné dosáhnout poskytováním dotací dodavatelům elektřiny na instalaci obnovitelných zdrojů energie nebo poskytováním daňových úlev domácnostem, které si pořídí energeticky účinné spotřebiče. To by pomohlo snížit ceny elektřiny tím, že by se staly dostupnějšími.

Otevřený a spravedlivý trh energií

V konečném důsledku je nejlepším způsobem, jak stanovit cenu elektřiny, zajistit, aby všichni poskytovatelé elektřiny museli soutěžit na otevřeném a spravedlivém trhu. To by vytvořilo větší konkurenci a snížilo ceny elektřiny.

Kromě toho by ke snížení celkových nákladů na elektřinu přispěly investice do obnovitelných zdrojů energie, přičemž poskytování daňových úlev a dotací by rovněž mohlo přispět ke zvýšení cen elektřiny.

Zavedením správných politik můžeme přispět ke stabilizaci ceny elektřiny a zajistit, aby měl každý přístup k cenově dostupné elektřině.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang