Nebankovní půjčky – pro dlužníky, cizince, okamžitě

Poptávka po finančních službách v dnešním světě moderních technologií pochopitelně roste, variant finančních půjček a úvěrů je široká paleta. Jaké možnosti tedy české prostředí nabízí, pokud je jediným řešením nečekaných výdajů finanční půjčka, např. na léky, opravu auta nebo příruční zavazadlo či kabelku do letadla na nenadálou obchodní cestu?

Každý se občas dostane do situace, kdy potřebuje finanční půjčku na pokrytí svých potřeb. Možností nebankovních půjček neustále přibývá, jenže jak se v nich vyznat? Následující článek nabízí stručný přehled dostupných alternativ.

Tradiční postup

Životní cesta přirozeně někdy vede přes kamenitý terén, a to platí zejména pro tok financí. Banky již tradičně v takovém případě nabízejí úvěrové služby, kterých lze využít v období finanční nouze. Mezi nejčastější nabídky bank patří osobní a hypoteční úvěry a podnikatelské půjčky. Tyto půjčky obvykle nabízejí dobré úrokové sazby a flexibilní podmínky splácení.

Bankovní služby však mají svá úskalí, např. schválení bankovního úvěru může trvat i několik dní, někdy i déle, i když i v tom se některé české banky mění díky rozšířeným službám v rámci online bankovnictví. Nicméně pokud jde třeba o půjčky pro dlužníky na ruku nebo na účet, v tomto případě bývají podmínky bank velmi přísné.

Okamžitá půjčka pro každého

Okamžitá půjčka pro každého již není jen pohádkou. Je jednou z variant pomoci zejména při akutní finanční nouzi a nepředvídaných výdajích.

Tato služba umožňuje nejrychleji schválený úvěr a nabízejí ji zejména online úvěrové platformy, a to 24 hodin denně, včetně státních svátků a víkendů. Tímto způsobem si lze půjčit částku do několika desítek tisíc Kč.

Sjednání okamžité půjčky je díky intuitivnímu online rozhraní a formulářům snadné, žádost bývá schválena opravdu okamžitě, maximálně do několika minut žadatel obdrží potřebnou částku na bankovní účet. Tedy za podmínky, že jeho banka i banka poskytovatele půjčky podporuje tzv. okamžitou platbu.

Okamžitou půjčku pro každého lze získat i v hotovosti, např. přes výplatní terminály. Je tedy i jednou z možností půjčky na ruku pro dlužníky nebo cizince. Nicméně úroky a smluvní podmínky bývají v těchto případech přísnější.

SMS půjčka

SMS půjčka umožňuje zajistit okamžitý přístup k finančním prostředkům pouhým zasláním textové zprávy.

Žádost o půjčku se iniciuje zasláním SMS na určené telefonní číslo s uvedením základních údajů, jako je požadovaná výše půjčky a osobní identifikační údaje. Poté poskytovatel žádost okamžitě vyhodnotí a převede finanční prostředky přímo na bankovní účet žadatele. První žádost se podává prostřednictvím online formuláře, následující již výhradně přes SMS.

Mikrofinancování

Mezi další nebankovní půjčky patří i mikrofinanční úvěry. Mikropůjčky či mikroúvěry nabízejí instituce, které zaměřují své služby na jednotlivce, pro které by splnění přísných kritérií bank bylo nepřekonatelnou překážkou. Mikrofinancování tedy uvítají zejména ti, kdo například nesplňují všechny požadované náležitosti ke schválení bankovního úvěru.

Mikroúvěry zvyšují dostupnost půjček i cizincům s legálním pobytem v ČR, včetně půjček pro Slováky. Všeobecně jde o alternativu splátek v menších částkách s méně přísnými úvěrovými podmínkami.

Jedním z hlavních odvětví podnikání, na které se mikrofinancování soustředí, je sociální podnikání. Mnozí poskytovatelé podnikatelských mikroúvěrů nabízejí i poradenství a mentoring v oblasti podnikání a finančního řízení zdarma a často bývají zapojeni do programů Evropské unie pro podporu podnikání.

Mikrofinancování je dostupnou alternativou k tradiční bankovní půjčce.

Půjčky pro cizince

Česká republika se svou bohatou historií, živou kulturou i zlatavým mokem je velmi atraktivní destinací návštěvníků z různých zemí. Nejkrásnější místa v ČR, včetně českých hradů, zámků a hor, jsou vyhledávaným turistickým cílem mnoha cestovních kanceláří i jednotlivců. Od toho se pochopitelně odvíjí rostoucí poptávka po finančních službách pro cizince.

Pro turisty ze zahraničí samozřejmě nebývá problém si v případě potřeby během pobytu v ČR pořídit další příruční zavadlo a kabelku do letadla. S nečekanými výdaji spojenými s náhlým zraněním, nehodou nebo onemocněním však může nastat velký problém.

Většina bank obvykle od cizinců ze zemí mimo EU vyžaduje k poskytnutí úvěru doklad o stálém příjmu, trvalý pobyt a platný cestovní pas, takže tyto požadavky bývají velkou bariérou. Získání úvěru pro cizince ze zemí EU bez přechodného pobytu také nebývá u českých bank možná.

Cizinecká půjčka se sice zejména u bank řídí přísnějšími podmínkami, ale občané z jiných zemí EU mají oproti ostatním cizincům výhodnější podmínky, navíc třeba půjčka pro Slováky je i o něco snazší díky zanedbatelné jazykové bariéře.

Nejdostupnější je pro široké spektrum cizinců okamžitá půjčka online, nicméně i tam je samozřejmě důležité pečlivě porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů.

Zahraniční cestovatele nezajímají pouze nejkrásnější místa v ČR, ale i zdejší možnosti pro život a podnikání.

Půjčka pro každého

Vzestup digitální technologie přinesl i oblibu online platforem umožňujících půjčky mezi lidmi, tzv. peer-to-peer půjčky. Mezi takové například patří i známý crowdfundingskupinové financování projektů. Tyto online platformy přímo propojují věřitele s dlužníky a nabízejí alternativu k tradičním bankovním úvěrům.

Pro cizince i dlužníky jsou tyto platformy přístupnější, protože mají často méně striktní požadavky než tradiční finanční instituce. Nabízejí tedy např. i možnost půjčky pro cizince bez přechodného pobytu aj.

Obezřetnost především

Při navigaci rozmanitým světem úvěrových služeb je všeobecně nutné důkladně zvažovat individuální potřeby, finanční situaci a podmínky úvěrů. Základem je vybírat rozvážně z dostupných možností a informovaně se rozhodnout pro co nejvhodnější finanční podporu z prověřených alternativ.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang