ELIMON a.s.

Společnost ELIMON a.s., se ve světě dodavatelů elektrické energie vyznačuje svou inovativností a důrazem na udržitelnost a ekologickou energetiku. Od svého založení se ELIMON zaměřuje na poskytování kvalitních služeb zákazníkům a přispívání ke snižování emisí skleníkových plynů.

Společnost ELIMON a.s. je jedním z alternativních dodavatelů elektrické energie a zemního plynu. Na trhu působí od roku 2004, nejprve jako energetický poradce. Společnost sídlí v Praze, své služby nabízí po celé republice.

Alternativní dodavatelé elektrické energie jsou konkurenční firmy, které nabízejí elektrickou energii odlišnou od dostupné energie z veřejného distribučního systému. Tito dodavatelé nabízejí různé typy energií, včetně přírodních zdrojů, jako jsou větrné, solární, vodní a biomasové. Mohou také nabízet tyto typy energie za lepší ceny než veřejná distribuční síť.

Alternativní dodavatelé energie často nabízejí flexibilní obchodní nebo bezplatné energetické programy, které slouží k usnadnění procesu pro obchodníky.

ELIMON a.s., je výhradně česká společnost a licencovaný dodavatel pro celý český energetický trh již od roku 2004. Společnost dodává levný plyn i elektřinu všem koncovým zákazníkům do domácností, stejně tak firmám, úřadům i jiným institucím.

Kladou velký důraz na spokojenost svých zákazníků, proto nabízí nízké ceny energií a vysokou kvalitu zákaznického servisu. Individuální přání každého zákazníka řeší vždy efektivně a v co nejkratší možné době.

ELIMON A.S., není tedy pouze klasickým dodavatelem energií, nicméně jsou pro své zákazníky především partnerem, kterému můžou věřit a mohou se na něj vždy spolehnout.

O společnosti

Samotný název společnost ELIMON má v době zakódovanou strategii společnosti a zároveň hlavní důvody, které je odlišují od ostatních dodavatelů energií:

  • Energie – bez skrytých poplatků pro každou domácnost a firmu
  • Levné – levné energie s úsporou až několik tisíc korun ročně
  • Individuální – individuální přístup k požadavkům klienta
  • Možnost – možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou
  • Odměna – odměna za věrnost, podpora ZTP nebo ZTP/P
  • Náležitosti – náležitosti spojené se změnou dodavatele zařídí za klienta

Jejím hlavním cílem je dodávat elektrickou energii zákazníkům po celé zemi. Co odlišuje ELIMON od jiných dodavatelů, je jejich závazek k udržitelnosti a inovacím v energetickém sektoru. Společnost se neomezila pouze na dodávku energie, nýbrž rozšířila své služby o řešení pro efektivní využívání energie a implementaci obnovitelných zdrojů.

ELIMON a.s. působí na energetickém trhu od roku 2004. Od svého založení se soustřeďuje na poskytování služeb spojených s energetickým poradenstvím a prodejem dodávky energetických komodit jako je elektřina, zemní plyn a uhlí. Hlavním cílem je zajistit všem klientům komplexní dodávku, včetně doprovodných služeb a spolehlivého servisu.

Společnost ELIMON a.s. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 řízeným MPSV ČR.

S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů realizovala projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců společnosti ELIMON a.s..“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004453. Doba realizace projektu byla od 3/2017 do 1/2019.

Obsahem projektu bylo vzdělávání zaměstnanců společnosti ELIMON a.s. působících ve službách. V rámci projektu došlo k rozvoji jejich klíčových kompetencí, ve kterých měli nedostatky. Obecným cílem je pomocí jejich profesionalizace podpořit růst firmy. Aktivity projektu byly zaměřeny primárně na měkké dovednosti.

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Jednalo se především o měkké dovednosti související s řízením firmy nebo jejích dílčích částí/agend, prodejem služeb a projektovým řízením ve smyslu realizace zakázek od A do Z (tj. včetně personálního zajištění, plánování apod.).

Společnost ELIMON a.s. se zabývá obchodováním akcií a dalšími finančními produkty. Je to investiční společnost, která nabízí poradenství ve všech oblastech investic. Nabízí také online nástroje pro správu portfolií, analytické nástroje pro monitorování akcií, indexů a dalších tržních dat. Specializuje se také na poskytování korporátních financujících služeb a vytváření strukturovaných produktů.

Nabídku elektrické energie tato společnost maximálně zjednodušuje. Ceník elektřiny pro domácnosti nerozlišuje mezi územími pokrývanými jednotlivými distributory a podle distribuční sazby má jen pět položek. Ceny zemního plynu se liší podle roční spotřeby a rozdělují se celkem do dvanácti pásem.

Ceny elektřiny pro domácnosti se liší podle různých dodavatelů energií. Cena elektřiny je určena podle tarifu. Jednoduchý tarif: Mezi odběratele patří rodinné domy, které nevyužívají tarifní časovou strukturu. Cena za 1 kWh elektřiny se pohybuje v rozmezí od 2,50 do 4,50 Kč.

Dvojitý tarif: Tento tarif je využíván domácnostmi, které mají zásuvky vybavené dvěma oddělenými proudovými zařízeními (tzv. proudovým rozdělovačem či proudovou hračkou). Tato zařízení umožňují určitou konfigurací spotřebovat elektřinu odlišnou cenou, v závislosti na čase dne. Cena za 1 kWh elektřiny se pohybuje v rozmezí od 2,50 do 4,50 Kč.

Třídenní tarif: Tento tarif určuje odlišnou cenu v sezónním průběhu týdne. Přes den, od pondělí do pátku mezi 08.00 a 18.00 hodinou, se platí vyšší cena za 1 kWh elektřiny, zatímco o víkendu se platí nižší ceny.

Své zákazníky motivuje slevami za odběr elektrické energiezemního plynu zároveň a nabízí odměny za získání dalších zákazníků.

Sídla společnosti

Pracoviště Ústí nad Labem

(pro zasílání smluv)

Solvayova 1597/3

400 01 Ústí nad Labem

Pracoviště Praha

Evropská 423/178

160 00 Praha – Vokovice

IČO: 271 63 962

DIČ: CZ27163962

ELIMON se aktivně zapojuje do inovací a hledá nové způsoby, jak efektivně využívat elektrickou energii a snižovat její dopad na životní prostředí. Společnost se zaměřuje na vývoj a implementaci moderních technologií, jako jsou chytré sítě, inteligentní měření a energetická účinnost. Tím se ELIMON stává předním hráčem v oblasti digitální transformace energetiky.

ELIMON si je vědom důležitosti snižování emisí skleníkových plynů a přispívá k tomu prostřednictvím svých energetických projektů. Společnost investuje do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární elektrárny a větrné farmy, a aktivně podporuje výrobu zelené energie. ELIMON tak nabízí svým zákazníkům možnost přechodu na čistou energii a snižování svého ekologického otisku.

ELIMON se zaměřuje na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků. Nabízí různé tarify a možnosti přizpůsobení, aby vyhověly individuálním potřebám každého zákazníka. Společnost je transparentní ve svém jednání a vysvětluje zákazníkům jejich energetickou spotřebu a náklady.

ELIMON rovněž poskytuje poradenství a řešení pro efektivní využívání energie, aby zákazníci mohli snížit své náklady a zvýšit energetickou účinnost.

Společnost ELIMON a.s. se stala lídrem v oblasti dodávek elektrické energie díky svému důrazu na inovace, udržitelnost a zelenou energetiku. Jejich angažovanost v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a podpora obnovitelných zdrojů energie je příkladem pro ostatní dodavatele.

ELIMON poskytuje zákazníkům kvalitní služby a nabízí možnost přechodu na čistou energii. Jejich inovativní přístup a závazek k udržitelnosti z něj činí společnost pro 21. století.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang