Postoj společnosti E.ON k podomnímu prodeji

Také se společnost E.ON se vyjádřila k diskutovanému tématu neetického podomního prodeje.

Postoj společnosti E.ON lze přečíst v reakci Vladimíra Váchy, mluvčího společnosti E.ON.

Proti podomnímu prodeji, jako prodejnímu nástroji, pokud je odpovídajícím způsobem řízen a kontrolován, v principu spolenost námitky nemá. Ostatně i společnost E.ON jej využívá, a to jako jeden z mnoha typů našich obchodních kanálů.

Pokud se jedná o jeden z mnoha typů obchodních kanálů, nelze nic namítat. Stejně tak, pokud je podomní prodej pečlivě a precizně řízen a kontrolován.

Výhody a nevýhody podomního prodeje

Výhodou této prodejní formy je, že poskytuje potenciálním zákazníkům osobní kontakt, možnost zjistit si na místě a v prostředí, které důvěrně zná a kde se cítí dobře (zpravidla u něj doma) co nejvíce informací o předkládané nabídce před rozhodnutím, zda-li ji využijí či nikoli.

Nevýhodou naopak je možnost zneužití tohoto osobního kontaktu k psychologickému nátlaku a tím získání obchodní výhody.

Tento problém však nastává zejména, pokud je podomní prodej jediným nebo tím hlavním nástrojem obchodní strategie, což neplatí pro společnost E.ON. Společnost pečlivě hlídá a kontroluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak u partnerů, tak u obchodníků, kteří mají smlouvu přímo se společností.

Profesionální přístup k podomnímu prodeji

Všichni obchodníci prochází detailními školeními o způsobu chování a komunikace, sdělování informací, pravdivosti předávaných informací atp.

Každý obchodní zástupce má identifikační kartu informující o tom, že zastupuje společnost E.ON (jeho identifikaci je možné si také ověřit na Zákaznické lince 840 111 333), je vybaven veškerými materiály a informacemi se kterými zákazníka seznamuje.

Každý jednotlivý zákazník, který podepíše smlouvu na službu či produkt od společnosti E.ON prostřednictvím přímého (podomního) prodeje, je nedlouho po podpisu smlouvy společností telefonicky kontaktován.

Společnost si se zákazníkem potvrdí, zda-li smlouvu skutečně podepsal, zda-li si je vědom toho, co podepsal (v opačném případě je smlouva stornována), zda-li od obchodníka obdržel dostatečné informace a zda-li bylo chování obchodníka z jeho pohledu v pořádku.

E.ON dělá maximum proto, abychom chování a postup obchodních zástupců měla pod kontrolou a zamezila nežádoucím jevům při jednání se zákazníkem.

V případě pochybení existují nástroje, díky kterým lze okamžitě ukončit s daným obchodníkem spolupráci. Určitou zárukou a garancí férového jednání je i závazek k dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, který je veřejně dostupný na stránkách Energetického regulačního úřadu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang