Postoj společnosti E.ON k podomnímu prodeji

Také se společností E.ON jsme připravili krátké shrnutí k diskutovanému tématu neetického podomního prodeje. Postoj společnosti E.ON můžete přečíst v reakci Vladimíra Váchy, mluvčího společnosti E.ON.

Proti podomnímu prodeji, jako prodejnímu nástroji , pokud je odpovídajícím způsobem řízen a kontrolován, v principu námitky nemáme. Ostatně i naše společnost jej využívá, a to jako jeden z mnoha typů našich obchodních kanálů. A zde vidíme hlavní kámen úrazu.

Pokud se jedná o jeden z mnoha typů obchodních kanálů, jako v našem případě, nelze nic namítat. Stejně tak, pokud je podomní prodej pečlivě a precizně řízen a kontrolován.

Výhodou této prodejní formy je, že poskytuje potenciálním zákazníkům osobní kontakt, možnost zjistit si na místě a v prostředí, které důvěrně zná a kde se cítí dobře (zpravidla u něj doma) co nejvíce informací o předkládané nabídce před rozhodnutím, zda-li ji využijí či nikoli.

Nevýhodou naopak je možnost zneužití tohoto osobního kontaktu k psychologickému nátlaku a tím získání obchodní výhody.

Tento problém však nastává zejména, pokud je podomní prodej jediným nebo tím hlavním nástrojem obchodní strategie, což neplatí pro naši společnost. Naše společnost pečlivě hlídá a kontroluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak u našich partnerů, tak obchodníků, kteří mají smlouvu přímo s naší společností.

Všichni obchodníci prochází detailními školeními o způsobu chování a komunikace, sdělování informací, pravdivosti předávaných informací atp. Každý obchodní zástupce má identifikační kartu informující o tom, že zastupuje naši společnosti (jeho identifikaci je možné si také ověřit na naší Zákaznické lince 840 111 333), je vybaven veškerými materiály a informacemi se kterými zákazníka seznamuje.

Každý jednotlivý zákazník, který podepíše smlouvu na službu či produkt od naší společnosti prostřednictvím přímého (podomního) prodeje, je nedlouho po podpisu smlouvy naší společností telefonicky kontaktován, kde si se zákazníkem potvrzujeme to, zda-li smlouvu skutečně podepsal, zda-li si je vědom toho, co podepsal (v opačném případě je smlouva stornována), zda-li od obchodníka obdržel dostatečné informace a zda-li bylo chování obchodníka z jeho pohledu v pořádku.

Děláme maximum proto, abychom chování a postup obchodních zástupců měli pod kontrolou a zamezili nežádoucím jevům při jednání se zákazníkem.

V případě pochybení máme nástroje, díky kterým můžeme okamžitě ukončit s daným obchodníkem spolupráci. Určitou zárukou a garancí našeho jednání je i náš závazek k dodržování Etického kodexu obchodníka v energetických odvětvích, který je veřejně dostupný na stránkách Energetického regulačního úřadu.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang