Druhý pilíř důchodového spoření

Do druhého pilíře důchodové reformy vstupuje člověk dobrovolně. Pokud se vstoupit rozhodne, stává se pro něj závazným a vystoupit z něj bude moci až v době, kdy bude mít nárok na řádný důchod. Jaké další povinnosti plynou z druhého pilíře důchodového spoření?

Zapojit se může člověk, který je mladší 35 let. Vstoupí-li do 2. pilíře, z jeho hrubého výdělku se bude odvádět celkem 5 % (3 % z průběžného státního důchodového systému, 2 % z vlastní hrubé mzdy).

Pokud je nezaměstnaný, nemusí platit, automaticky se placení přeruší a obnoví se v případě, že začne pracovat. Jako zaměstnanci odvádí měsíčně celé pojistné zaměstnavatel. Pokud je člověk OSVČ, celé pojistné zaplatíte po skončení roku.

penzist-6086943
Vstup do druhého pilíře je zcela dobrovolný.

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Jakmile uzavře člověk smlouvu o důchodovém spoření, je jeho povinností ohlásit písemně svému zaměstnavateli datum, kdy se stal účastníkem důchodového spoření. Zaměstnavatel totiž bude plnit povinnosti plátce pojistného.

Zaměstnavatel je povinen podávat elektronické hlášení vždy do 20. dne následujícího měsíce. Po skončení kalendářního roku je povinen zaměstnavatel podat vyúčtování pojistného na důchodové spoření do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Vyúčtování důchodového spoření se provádí za uplynulé pojistné období.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang