Čtěte obchodní podmínky

Čtete při nákupu na slevových portálech obchodní podmínky? A čtete je i u dodavatele služeb? Někdy mohou skrývat zajímavá překvapení.

Narazily se k nám „zajímavé“ obchodní podmínky internetového obchodu krasnesvicky.cz, který je úzce propojen se slevovým portálem superslevicky.cz (Sídla v obci Svinaře 32.)

Neodpustíme si kritiku těchto obchodních podmínek. V rámci toho uvedeme několik bodů, které opravdu bijí do očí.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného.

Osobně nevím jak Vy, ale Česká pošta funguje na principu nevyzvedneš/poškozené/nezaplatíš – vracíme. Od kdy je povinnost odebrat zboží? Zde patrně provozovatel vychází nesprávně z ObchZ, který upravuje náhradu škody a ušlý zisk, pokud je z chování kupujícího zřejmé, že zboží nepřevezme.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Zde se domníváme, že použití ObchZ ve vztahu spotřebitel dodavatel, kdy na straně spotřebitele je fyzická osoba lze jen se souhlasem právě fyzické osoby. ObchZ lze použít ve vztahu firma vs. firma a dále okud si to právě strany dojednají.

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 700,- Kč ( 30,- EUR).

Tyto uvedené paragrafy mluví o smluvní pokutě, nikoli o úhradě nezbytných nákladů. Jsme toho názoru, že spotřebitel by neměl být sankcionován např. za to, že například byl nemocen a nemohl si danou zásilku vyzvednout. Ustanovení o smluvní pokutě musí být spotřebitelem akceptováno a odsouhlaseno. Toto ustanovení považujeme za krajně nekorektní!

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši a odesláním vašich osobních údajů k vymáháni připadne dlužné častky a zařazením na seznam dlužníků. Následně bude tato částka včetně nákladů na tento proces vymáhána pomocí hromadné žaloby na naše dlužníky. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den.Věříme, že se tyto případy budou objevovat jen vzácně, neboť si tím ušetříte čas a hlavně Vaše peníze.

Vážení spotřebitelé, opravdu chcete být evidováni v systému společnosti, která Vám v obchodních podmínkách skrytě vyhrožuje vymahačskou firmou, jejíž praktiky jsou na hranici vydírání. Opravdu chcete při objednání zboží riskovat to, že Vás dají do seznamu registru dlužníků?

Opravdu chcete, aby Vám dluh 500,- narostl do astronomických výšin, jen proto, že Vám pošťačka zapomněla sdělit, že máte na poště balíček? Tato podmínka mi přijde opravdu za hranici lidské slušnosti. Chápu, že dodavatel chce také jistou dávku ochrany před nepoctivými spotřebiteli, ale jistě se najdou i jiné metody, jak ochránit své podnikání.

V případě odstoupení od smouvy do 14 dní u baličku z dopravou zdarma pří Nevyzvednutí, nepřevzetí objednané zásilky při vrácení peněz vám bude odečteno poštovné. (nevztahuje se na vadné zboží a výměnu)

Zde si dodavatel odporuje oproti článku ve svých obchodních podmínkách o nutnosti odebrat zboží a o smluvní pokutě. A pak spotřebiteli řekni, co platí a co ne? Co mi hrozí a nehrozí?!

Zrušení objednávky po jejím odeslání není možné ! Vystavujete se tím právnímu vymáhání poštovného za případné nepřevzetí zásilky !!!

Opět to musíme říct, kde se bere ta drzost. Kde je důkaz, že objednatel je opravdu osoba, která si to objednala? V dnešní době je možné, že se někdo bude vydávat za Vás a naobjedná Vám zboží. Je pak toto důvod odstoupení od smlouvy, nebo jste chyceni v kleštích a musíte ze svého zpětně uhradit poštovné?! Jak je vidět, prodejci si dost dobře nevědomují úskalí, která svými obchodními podmínkami způsobí.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

Zde se vrátíme trochu nazpět. Výše jsme uvedli manipulační poplatek a uhrazení vzniklých nákladů ve výši 700,- CZK. Kde je ta hranice, co je manipulační poplatek a co skutečné vynaložení nákladů? Bylo by vhodné, aby prodejce doplnil, čeho se tyto skutečné náklady týkají.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu a s originálními visačkami,

Nezlobte se vážení čtenáři, ale tohle nám přijde jako další absurdita. Zákon hovoří jasně, obalu není třeba, stačí doklad o koupi. Ze strany prodejce další nesmyslný požadavek.

Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel

A kde je prosím ta jistota, že jsme opravdu balík odeslali? S originální fakturou? Pak se může stát situace, že dodavatel přestane komunikovat, a jsme bez zboží, bez dokladu o koupi, a bez peněz.

Tak milý spotřebiteli, zde asi platí pohádka, objednávej, nakupuj, ale v žádném případě si nestěžuj a nechtěj svoje práva nebo peníze zpět. Když to neuděláš, tak jak my chceme, budeme tě sdírat z kůže.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang