BOZP je pro podnikatele samozřejmostí: Co vše pojímá?

Dbát na bezpečnost práce je pro mnohé podnikatele a také státní instituce jakousi samozřejmostí. Zákon hovoří jasně a BOZP není možné obejít. Lidské zdraví je zcela jedinečné a v pracovním procesu je zapotřebí dbát na to, aby si jej zaměstnanci dokázali efektivně ochránit. Ochráněn by měl být mimo jiné také zaměstnavatel, který má vše okolo BOZP v pořádku. Jaké jsou základní záležitosti BOZP, které se týkají zaměstnavatele i zaměstnance?

Zaměstnanec by měl hned při nástupu do zaměstnání být proškolený a podepsat informační dokument, že byl seznámen s BOZP.

Aktualizovaná dokumentace BOZP a prověrky

Velmi důležitou roli hraje především aktualizovaná dokumentace BOZP. Bez ní se bezpečnost práce neobejde a v případě kontrol se jedná o první věc, která bude zjišťována. Schopný revizní technik bez větších problémů poradí, jaké dokumenty je zapotřebí mít v pořádku, aby firma prošla příslušnými prověrkami BOZP.

Konají se v pravidelných intervalech většinou minimálně jednu za rok. Každá firma totiž musí splňovat veškeré důležitá kritéria týkající se bezpečnosti práce na pracovišti a revizní technik si vše ohlídá.

bozp-7339674
V rámci BOZP je nutné evidovat i každý pracovní úraz a další záležitosti.

Školení BOZP

Další neméně závažnou věcí je školení BOZP, které se musí také minimálně v ročním intervalu na pracovišti konat. Noví zaměstnanci musí být povinně vyškolení akreditovanou osobou, aby se vyvarovaly všech nástrah, které je mohou z hlediska bezpečnosti práce na pracovišti čekat. Mnohdy se jedná o velmi závažné záležitosti, na něž je zapotřebí si dát pozor.

Ostatní povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel nesmí bezpečnost práce nijak podceňovat a je zapotřebí, aby splnil veškeré náležitosti, které mu zákon ukládá. Jedná se například o provedení kategorizace jednotlivých prací. Dále je nezbytné zajištění veškerých prohlídek u lékaře. Zaměstnanci musí projít nejen vstupní i periodickou prohlídkou. Zapomenout přitom nelze ani na evidenci pracovních úrazů a mnohé jiné záležitosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang